Ny analyse bekræfter trafiktal på Femern-forbindelsen

En helt ny analyse baseret på anonymiserede mobildata bekræfter forventningerne til trafikken i Femern-tunnelen

Når Femern-tunnelen mellem Danmark og Tyskland åbner, vil mange bilister, der i dag rejser over Storebælt, få en hurtigere rute mellem Skandinavien og Tyskland.

Den hidtidige prognose for trafikken viser, at knapt 1.500 bilister vil vælge Femern-tunnelen frem for Storebælt, når Femernforbindelsen åbner.

For yderligere at validere tallene for overflytningen fra Storebælt har Femern A/S bedt de tyske trafikeksperter Intraplan foretage yderligere analyser baseret på en ny og forbedret metode, hvor der anvendes anonymiserede mobiltelefon-data.

Resultaterne af analysen foreligger nu og bekræfter tallene fra Femern A/S’ tidligere analyser.

”Jeg noterer med tilfredshed, at analyseresultaterne bekræfter, at de forudsætninger, som Femern A/S har lagt til grund i de finansielle analyser omkring overflytning af trafik fra Storebælt til Femern-tunnelen, er retvisende”, siger Allan Christensen, finansdirektør i Femern A/S.

Læs analysen her

Klik på billedet og se den spændende intro video fra Griffenholms univers.

Klik på billedet med nr. 66
så kan du læse hele magasinet!

Hvis du vil læse alle tidligere magasiner helt fra nr. 1, så klik på UDGIVELSER oppe i oversigts linjen.