331 kilometers kyststrækning fyldt med ressourcer

Farvandet omkring Lolland-Falster er fyldt med uudnyttede ressourcer. Bioøkonomisk Vækstcenter, som er en del af Guldborgsund Kommune, er i fuld gang med at undersøge hvilke muligheder, der ligger gemt i vandet og hvordan det kan gøres, så aktiviteterne bidrager positivt til økosystemet. Én af de ressourcer er TANG, som er en vigtig del af fremtidens fødevarer.

De fleste af os kender dog mest til tang, når vi bliver irriteret over det på en badetur, men tang har en masse egenskaber, som både handler om sundhed, skønhed og opsamling af næringsstoffer. Faktisk er tang udråbt til at være særlig gavnlig for vores helbred, en såkaldt superfood, der nu og i fremtiden vil være stor efterspørgsel efter.

Lige nu undersøges det eksempelvis om tang kan erstatte kunstige stoffer i maden, som kan være hormonforstyrrende og kræftfremkaldene, mens andre forsøg viser, at brugen af antibiotika i svineproduktionen kan reduceres ved at fodre med tangblandinger. Så potentialet er stort.

Læs også: Historisk få tomme lagerlokaler

 

Ivar Dencker, HTX-lærer hos CELF, viser en line podet med sukkertang klar til at søsætte.
Bioøkonomisk Vækstcenter arbejder i øjeblikket på at undersøge potentialerne for nye bæredygtige produkter fra farvandet omkring Lolland-Falster.  Det sker i et tæt samarbejde med HTX på CELF i Nykøbing. Via en partnerskabsaftale mellem Bioøkonomisk vækstcenter og Center for Cirkulær Bioøkonomi, Aarhus Universitet, er der skabt et samarbejde med et stort VELUX projekt (www.tangnu.dk ). Kort før jul satte Ivar Denker, som er lærer på HTX, tangliner ud i Smålandsfarvandet. Tanglinerne er tove som er podet med sukkertang – og tangens vækst skal nu følges hen over foråret, og gymnasieeleverne får mulighed for at analysere på tangen.

På HTX indgår tang, som en del af undervisningen i faget bioteknologi. Eleverne skal eksempelvis til august være med til at indsamle tang ved Gedser, som efterfølgende skal undersøges i laboratoriet, som en del af et tema omkring fremtidens fødevarer og bæredygtighed.

Læs også: Europas bedste luksushotel 2018!

”I Bioøkonomisk Vækstcenter sikrer vi, at lokal biomasse kommer på laboratoriebordet hos forskerne; men vi har også en opgave med at dele viden bredest muligt – man ved aldrig hvor der er en ny iværksætter eller virksomhed, der er klar til at gribe en ny mulighed. Derfor er det værdifuldt, når vi kan være med til at skabe brede samarbejder. F.eks. er den viden, som HTX er med til at generere i samarbejde med Aarhus Universitet, ny viden, som både gør undervisningen konkret og på sigt også værdiskabende for vores område. Samtidig tænker vi, at der også kommer ”tang på middagsbordet” hjemme hos HTX-eleverne – billedligt talt og måske også i maden.  I sidste ende skal vores indsats være med til at skabe arbejdsplader og en bæredygtig kommune.

De områder vi fokuserer på er i hastig vækst – det gælder f.eks. både insektdyrking, høst af tang og udvinding af højværdistoffer fra restbiomasser. Mulighederne er mange: ”For at indfri potentialerne kræves nye brede samarbejder, som skal være værdiskabende både for dem, der har restbiomassen og dem som bruger den som ressource. Og først og sidst skal det sikres, at alle nye tiltag både er miljømæssigt og økonomisk bæredygtige”, udtaler Mette Jørgensen, programkoordinator i Bioøkonomisk Vækstcenter.


For yderligere oplysninger kontakt:
Programkoordinator, Bioøkonomi, Guldborgsund Kommune Mette Jørgensen (foto) på tlf.: 2518 1833
Chefkonsulent Rikke Betak Lund på tlf.: 2518 0248

www.bioguldborgsund.dk 
Bioøkonomisk Vækstcenter Guldborgsund er et tiltag fra Guldborgsund Kommune.

Læs også: Femern A/S igangsætter større anlægsarbejder på Femern-tunnelen


Del denne historie: vælg platform

Go to Top