Bioøkonomisk Vækstcenter Guldborgsund september 2017

Konference baner vejen for bioøkonomisk projekt

Et ny indviet pilotanlæg skal undersøge mulighederne for at udvinde værdifulde stoffer af blandt andet roetoppe og tang. Anlægget er et konkret resultat af Bioøkonomi Konferencen i 2016 og et vigtigt skridt for at skabe højværdi-produkter af restbiomasse.

På den Bioøkonomi Konferencen i februar 2016 indledte en række virksomheder og forskningsinstitutioner et samarbejde om det bioøkonomiske pilotprojekt Subleem.

Samarbejdet har ført til etableringen af et pilotanlæg, som midt i august blev indviet på Teknologisk Institut i Tåstrup. Dermed kan forskere sætte gang i forsøg, som skal kortlægge værdifulde indholdsstoffer i roetoppe, tang og mange andre biologiske råvarer. Stofferne kan anvendes til fødevarer, kosttilskud, foder, kosmetik og kemikalier.

Cluster er afgørende
En af initiativtagerne er Senior Group Advisor John P. Jensen fra Nordzucker Technology & Innovation i Nakskov. ”Bioøkonomikonferencen sidste år banede vejen for et bredt samarbejde om Subleem-projektet. Det er helt afgørende at danne et cluster – et samarbejde – med mange aktører for at udnytte mulighederne i bioøknomiske projekter og skabe værdiforøgelse. Vi har nu netværket på plads, og vi ser frem til, at pilotanlægget kan skabe grundlag for ny produktion og nye arbejdspladser på Lolland-Falster,” siger John P. Jensen.

Udnytter synergier
Han forestiller sig, at et anlæg, der kan omdanne restprodukter fra sukkerproduktionen til værdifulde funktionelle ingredienser kan opstilles i forbindelse med sukkerfabrikker i både Danmark og udlandet. ”I dag ligger toppen fra sukkerroen tilbage på marken efter høsten. I fremtiden tager vi roetoppen med ind til fabrikken og forarbejder den i en sideløbende proces, hvor vi samtidig udnytter synergier som energiforsyning, spildevand og restprodukter,” siger John P. Jensen.

Han kalder Nordzuckers deltagelse på bioøkonomikonferencen i 2016 en succes på flere områder. ”Som følge af det netværk, vi fik etableret på konferencen, har flere fået øjnene op for Nordzucker som en mulig partner, og vi er blevet inviteret med til flere bioøkonomiske projekter,” siger John P. Jensen.

Billedtekster:
Guldborgsund kommune/Bioøkonomisk Vækstcenter er partner i bioraffinaderiet Subleem blandt andet sammen med Nordzucker, her repræsenteret af Senior Group Advisor John P. Jensen.

Roetoppe kan skabe ny værdi for landmænd på Lolland Falster.

Læs også: Historisk få tomme lagerlokaler


Subleem-projektet
Målet med Subleem-projektet er at etablere et pilotanlæg til at udvinde værdifulde råvarer fra planterester på en måde, så der kan opbygges store anlæg til virksomhedsproduktion. Anlægget kan optimere udvindingen af en række råvarer som proteiner, fibre, sukkerarter, antioxidanter, soponiner og lipider. Råvarerne kan bruges i dyrefoder, fødevarer, kosttilskud, medicin, kosmetik, kemikalier, byggematerialer og emballage.

Subleem-projektet skal danne grundlag for at beregne, om der er økonomi i at etablere anlæg i fuld skala, og hvilke råvarer det bedst betaler sig at udvinde for de forskellige biomasser.
Projektet ledes af Teknologisk Institut. (logoer)

 


Bioøkonomi er fremtidens vækstmotor for Lolland Falster. Du kan være med til at sætte dagsordenen og tage del i væksten

Dansk Bioøkonomi Konference 2017

Hvordan skabes nye lokale forretningsmodeller, grøn vækst og arbejdspladser med lokal biomasse? Det og meget mere skal vi diskutere på dette års Bioøkonomi Konference den 11. oktober på Sakskøbing Sukkerfabrik. Konferencen er åben for jordbrugere, virksomheder, iværksættere, forskere og investorer. Sidste års konference var en overvældende succes med mange deltagere og mange nye initiativer. Forventningerne til dette års konference er derfor tårnhøje.

Værterne for konferencen – Center for Cirkulær Bioøkonomi, Bioøkonomisk Vækstcenter Guldborgsund og INBIOM – har i samarbejde med en stor partnerkreds inden for forskning, udvikling og erhverv sammensat et praktisk orienteret program med fokus på at skabe konkrete resultater. Det er spækket med værdifuld knowhow med input fra både erhvervsliv og forskere.

Konferencen rummer 4 spor:

  • Proteiner fra havet: Produktion af tang, akvakultur, anvendelse af ressourcer fra sund og hav m.v.
  • Bio-byggemateriale: Højværdianvendelse af træ, højhuse, arkitektur, elefantgræs til stråtag m.v.
  • Bioenergi og næringsstoffer: Merværdi af biogas, recirkulering af næringsstoffer m.v.
  • Bioraffinering og nicheproduktion: Bioraffinering af højværdistoffer, dyrkning af quinoa, ”kulstof-dyrkning” m.v.

Efter de faglige oplæg er der workshops i mindre grupper, hvor deltagerne vil finde løsninger og etablere samarbejder, der kan omsætte knowhow til ny værdiskabende produktion.

Tilmeld dig konferencen på www.bioguldborgsund.dk

Læs også: Femern A/S igangsætter større anlægsarbejder på Femern-tunnelen
    

      

    

  

Del denne historie: vælg platform

Go to Top