Budgetforlig 2018 på plads i Lolland Kommune

Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Lokallisten Lolland, Konservative, Din Stemme og Nye Borgerlige i Lolland Kommune har 4. oktober skrevet under på aftale om budget 2018. Den brede budgetaftale tager afsæt de positive udsigter for vækst på Lolland og en aktuel stabil økonomi, og har fire hovedtemaer: Vækst på Lolland – Brug for alle – Balance på Lolland – Stabil service og drift.

”Ansvar” er nøgleordet i årets aftale. Ansvar for at understøtte, og skubbe på, de generelt positive udsigter for Lolland Kommune, men også ansvar for at tage hånd om udfordringerne.

”Det går godt på Lolland. Vores virksomheder oplever vækst, flere kommer i arbejde og befolkningstilbagegangen er bremset, og med snarlig byggestart på Storstrømsbroen og Femerntunnellen vil den positive udvikling fortsætte også i årene frem”, siger borgmester Holger Schou Rasmussen.

Læs også: Historisk få tomme lagerlokaler

”Den gode udvikling støtter budgetaftalen op om med en lang række tiltag. Det sker bl.a. ved at afsætte 35 millioner kroner til et nyt erhvervsområde ved afkørsel 48 ved Maribo. Det sker ved at udlægge nye udviklingsområder til turisme på Sydlolland og i Bandholm, og så sker det ikke mindst ved at sikre, at vores erhvervsliv kan rekruttere den nødvendige kvalificerede arbejdskraft. Det kan være svært nok i dag, og derfor bliver netop arbejdskraftmangelen et selvstændigt fokusområde. Det handler om at trække arbejdskraften til og gøre det attraktivt at bo i kommunen. Derfor vil vores byrumsprogrammer også køre videre, ligesom der afsættes penge til bl.a. medfinansiering af et kulturhus i Nakskov, og der afsættes penge en målrettet indsats for at tiltrækning af arbejdskraft og bosætning.”

En løsning på arbejdskraftmangelen handler også om at hjælpe borgere, der i dag er udenfor, ind på arbejdsmarkedet. Det vil være en hjælp til virksomhederne, for kommunens økonomi, og først og fremmest vil det være en hjælp til de berørte borgere. Derfor afsættes de nødvendige midler, så kommunen kan fastholde sin aktive beskæftigelsespolitik. Der afsættes midler til kriminalitetsforebyggelse blandt unge, og der afsættes 5 millioner kroner til ”Ung Lolland”, der skal hjælpe udsatte unge godt videre til uddannelse og beskæftigelse.

”Vi tager ansvar for, at den gode udvikling på Lolland fortsætter og for at få alle med”, siger Holger Schou Rasmussen, som glæder over, at et stort flertal i byrådet med dagens aftale også er klar til at tage det ansvar på sig.

”Det er en aftale, der kigger frem mod de muligheder, som vi står med og overfor i Lolland Kommune, men aftalen adresserer også det forhold, at mange socialt udsatte flytter til Lolland, tiltrukket af billige boliger. Alle er velkomne på Lolland, og vi er rigtige gode til at hjælpe vores borgere ind på arbejdsmarkedet, men Lolland Kommune og kommunens skatteydere kan og skal ikke løse en så uforholdsmæssig stor social opgave for fællesskabet Danmark”, understreger borgmesteren.

Læs også: Europas bedste luksushotel 2018!

Arbejdet med at rydde op i kommunens overskudsboliger fortsætter derfor med uformindsket styrke. Det arbejde suppleres i årets budget med 3 millioner kroner målrettet særligt skæmmende ejendomme i Nakskov og Maribo, ligesom det suppleres af en forstærket indsats i forhold til den private boligudlejning.

Endelig understreger Holger Schou Rasmussen også, at arbejdet for at sikre et mere rimeligt tilskuds- og udligningssystem vil fortsætte i 2018. Skævhederne i udligningssystemet er efterhånden veldokumenterede, bl.a. af analyser foretaget af Lolland Kommune, og kommunen oplever en stigende erkendelse på Christiansborg og i KL af, at det nuværende system er skævt. Det er derfor også et arbejde, som fortsætter med uformindsket styrke.

Budgetforlig 2018 for Lolland Kommune er vedhæftet herunder.

Kontaktpersoner:
Holger Schou Rasmussen
Borgmester, Lolland Kommune
23 24 91 80

Læs mere på dette link fra Ritzau:
https://via.ritzau.dk/data/attachments/00488/9def53f8-8894-45fc-a05e-afd2a3d0a748.PDF

Læs også: Femern A/S igangsætter større anlægsarbejder på Femern-tunnelen

Del denne historie: vælg platform

Go to Top