Bylivet tilbage i Rødby

Tekst & foto: Bjarne Winther
Tekst & foto: Bjarne Winther
Det gamle pakhus i Rødby er borgernes kulturhus og samlingssted. Kultur- og Pakhuset danner ramme for en borgerbevægelse, der vil skabe nyt liv i Rødby.

Den ældste bygning i Rødby ligger på hjørnet af Sædingevej og Østergade. En smuk hvid bygning med sort bindingsværk og rødt tegltag, oprindeligt et kornlager – i dag byens Kultur- og Pakhus. Det er borgernes hus, byens forsamlingshus, kulturhus og mødested – og mere end det. Stedet er også krumtappen i byens udvikling, i den totalforandring, som borgerne ønsker, skal se i Rødby som helhed. Borgerne har derfor i dag to ambitiøse projekter kørende, der peger i samme retning. Det ene projekt er ”Bolværk”, der omhandler Kultur- og Pakhuset Rødby og pladsen omkring – det andet er ”Skrump sundt”, der har fokus på at give Rødby bylivet tilbage.

Kultur- og Pakhusprojektet er navngivet ”Bolværk” på grund af det bolværk, man fandt i jorden ved den ene side af Pakhuset under udgravning til fjernvarme, hvor Pakhuset, ud over at være kulturhus, også skal være et minimuseum, en fortælling om Lolland og Rødbys historie. Det sker i samarbejde med Museum Lolland-Falster. Projektet ”Skrump sundt” skal belyse, hvordan Rødby som købstad kan genfinde sig selv trods nedgang i indbyggertallet, erhvervslivet og detailhandelen. Der skal udarbejdes en fælles strategi for, hvordan man sammen bliver mindre med ”værdighed” – som det udtrykkes i Pakhusets strategi.

”Byens borgere er bevidste om, at bosætningsmønstret ikke pludselig vender. Men borgerne er samtidig også overbeviste om, at der må være andre måder at blive mindre på, end tilfældet er i dag”, forklarer projektleder Liselotte Paaske Nielsen.

Læs også: Historisk få tomme lagerlokaler

Et samlingssted for hele byen
Kultur- og Pakhuset, en fredet bygning med åbent op til kip, har summet af aktiviteter siden åbningen i september 2015. Her har været afholdt koncerter inden for alle genre, foredrag og borgermøder – ligesom huset med stor succes har afholdt by-loppemarkeder, hvor mange tilmeldte husstande har sat lopper i garager og på gaden og ligeledes gennem Østergade.

Parallelt med husets arrangementer arbejdes der på de to projekter – ”Bolværk” og ”Skrump sundt”. Her er der for LAG-midler indledt samarbejde med tegnestuen Norrøn, som har udarbejdet skitseprojektet under tre grupperinger: PAKHUS – et alsidigt Kulturhus, MINIMUSEUM – en fortælling om Lolland og Rødbys historie, PLADSEN – et samlingssted for hele byen. “I skitseprojektet indgår bevarelse af Pakhusets indre og etablering af toilet, køkken om minimuseum, som skal udgraves i niveau under Pakhuset. Pladsen foran pakhuset skal renoveres og være et samlingssted i byen”, fortæller projektleder Liselotte Paaske Nielsen, og fortsætter: ”Vi har indledt samarbejde med Museum Lolland-Falster om etablering af et minimuseum, et satellit til deres aktiviteter, netop på grund af Pakhusets historiske vigtighed. Her vil vi have skiftende udstillinger”.

Den aktuelle udstilling i Pakhuset omhandler det inddæmmede land, det sydlollandske dige, pakhusenes kulturhistorier. Pakhuset i Rødby er det eneste pakhus i Danmark som er placeret 5,5 km inde i land – netop på grund af det inddæmmede land.

Læs også: Europas bedste luksushotel 2018!

Købstadshotel i nedlagte butikker
Strategien for ”Skrump sundt” indbefatter en værdig reduktion af hovedgadens fysiske volumen, samt en overordnet gentænkning af handelslivet, så udbud og efterspørgsel igen stemmer overens. Der ønskes en ændring af byens spøgelseskareter. Strategien skal udvikles henover en række workshops i Pakhuset, hvor de lokale får mulighed for indflydelse på projektet.

”Pakhuset og tegnestuen Norrøn forestiller sig en større overnatningskapacitet i byen til gavn for cykel- og vandreturismen. Det kunne være bed- and breakfast hos byens borgere og i de tomme forretningslokaler. Et slags købstadshotel”, fortæller Liselotte Paaske Nielsen. Norrøn har præsenteret ideen med Købstadshotel i nedlagte butikker, hvor hovedgaden bliver hotelgangen med overnatningsmuligheder hos den tidligere barbér, isenkræmmer og boghandel. Der vil være tre smukke og karakteristiske fokuspunkter i ”Hotellet” – de to fredede bygninger Pakhuset og Villersgård i hver sin ende af ”hotelgangen” og i midten det gamle Rådhus.

Villersgård kunne fungere som købmand med lokale varer. Det gamle rådhus kan være reception og nogle hotelværelser – Pakhuset et forsamlingshus, festlokale, kulturhus og museum. Det er kun to år siden byens gamle og bevaringsværdige pakhus åbnede op som kulturelt samlingssted for Rødbys borgere. ”Der er sket meget i byen på de to år. Borgerinddragelser og fællesskaber har givet borgerne en tro på deres by og dens muligheder. Huspriserne er steget og der er åbnet butikker”, fortæller Liselotte Paaske Nielsen.


Projektleder Liselotte Paaske Nielsen med tegnestuen Norrøn’s skitseprojekt til pladsen ved Kultur- og Pakhuset i Rødby.

Læs også: Femern A/S igangsætter større anlægsarbejder på Femern-tunnelen

Del denne historie: vælg platform

Go to Top