Den blå cykelsti bliver bredere

Pressemeddelelse

Et politisk flertal på Christiansborg er blevet enige om at afsætte yderligere 5,2 millioner kroner årligt til nedsættelse af færgebilletter for passagerer til de danske småøer. Samtidig får kommunerne også større valgfrihed i forhold til at bestemme, hvornår man vil sætte prisen ned. Med hele tre færgeruter til småøer, er det en nyhed, der bliver godt modtaget i Lolland Kommune.

Læs også: Historisk få tomme lagerlokaler

To af Lolland Kommunes tre ø-færger – Femøfærgen og Fejøfærgen
De foreløbige beregninger viser, at Lolland Kommune vil få bevilget 300.000 kr. ekstra oveni de 700.000 kr., kommunen sidste år fik i støtte til at nedsætte færgebilletten for passagerer.

“De ekstra penge og muligheden for også at give rabat i for eksempel sommerferien er en god nyhed. Det er endnu et lille skridt i retning af en ‘blå landevej’, hvor beboere og besøgende på vores øer bliver ligestillet med fastlandet. Det er også en god nyhed, fordi det viser, at regering og Folketing har lyttet til os, der igen og igen har påpeget den skæve fordeling af midler”, siger borgmester Holger Schou Rasmussen, som af samme grund hidtil har betegnet den blå landevej som en cykelsti.

Den cykelsti bliver med den større bevilling nu lidt bredere. De i alt ca. én million kroner i støtte til færgedriften til Fejø, Femø og Askø gør en forskel, men der er stadig et stykke vej op til de fire millioner kr., som Lolland Kommune har beregnet, der skal til, førend der er tale om en reel ligestilling mellem den blå og grå landevej.

“Det handler om to ting – hverdagen og øernes store turismepotentiale. Vi skal sikre øboerne bare tilnærmelsesvis samme vilkår for at få en dagligdag til at hænge sammen som alle andre. Hvorfor skal det koste så meget mere at pendle på arbejde eller i skole med færge, end det gør med tog eller bil? Og vi skal udnytte ø-perlernes store potentiale som turismedestinationer, og også her spiller prisen på færgebilletter en stor rolle for, om du lige cykler til Kragenæs og tager færgen en smuttur til Fejø”, siger Holger Schou Rasmussen.

Læs også: Europas bedste luksushotel 2018!

Det siger sig selv, at færgedriften er en livsnerve for landets småøer. Det gælder i forhold til billetpriserne, driftssikkerhed og sejlplaner. Derfor hilses det også med tilfredshed i Lolland Kommune, at man som en del af aftalen på Christiansborg også vil støtte udviklingen af en såkaldt afløserfærge. Afløserfærgen vil være en ekstra færge, som landets 18 kommuner med egne øer kan leje, hvis egen færge er ude af drift. Det betyder også en styrkelse af færgedriften.

Fotograferet før konstituerende møde den 7. december 2017

“Livet på vores småøer har altid krævet sin mand – og kvinde. Det gælder også i 2018, men som samfund har vi også et ansvar for at sikre, at den helt basale infrastruktur er på plads, hvad enten du bor på fastlandet eller ude i Smålandshavet. Det er ikke gjort med aftalen her, men det er endnu et lille skridt i den rigtige retning”, siger Holger Schou Rasmussen.

I Lolland Kommune vil udmøntningen af tilskuddet til kommunens færgeoverfarter ligesom de foregående år ske i samarbejde med Lolland Kommunes Ø-kontaktudvalg, hvor der sidder repræsentanter fra Fejø, Femø og Askø.

Læs også: Femern A/S igangsætter større anlægsarbejder på Femern-tunnelen


Del denne historie: vælg platform

Go to Top