Der er så dejligt ude på landet

Folk, der bor på landet og i yderområder, er generelt gladere og oplever langt højere livskvalitet end folk, der bor i byerne, lyder konklusionen i en ny rundspørge, som Gallup har foretaget på vegne af Realdania.

Og hvordan kan det så være?

Læs også: Historisk få tomme lagerlokaler

Det ved vi ikke noget om i dag, det ved vi først i år 2022, når der skal konkluderes på forskningsprojektet ”Livskvalitet i landdistrikter og yderområder”, som Realdania har igangsat for at undersøge, hvilke faktorer, der er i spil, i måden vi vurderer vores livskvalitet på – og hvorfor den er større på landet end i byerne.

Der er så dejligt ude på landet – ja, der er masser af frisk luft og højt til himlen, fuglene synger og om natten kan man se stjerner, så man tror det er løgn.

Men det er jo så ikke ensbetydende med, at der ikke er masser af bøvl i hverdagen. Der er mangel på arbejdspladser, dårlig internetforbindelser og en infrastruktur, der kunne være bedre, skolelukninger og busruter, der nedlægges på stribe.

Så hvad er der egentlig at komme efter (eller blive for), kunne man spørge…

Mens vi venter på resultaterne i Realdanias forskningsprojekt ””Livskvalitet i landdistrikter og yderområder”, kan man jo gøre sig sine egne overvejelser…

Læs også: Europas bedste luksushotel 2018!

Noget tyder på, at det som byerne tilbyder i form af arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, metro og letbaner, gode internetforbindelser og kulturtilbud, som helt klart er praktisk i hverdagen – ikke nødvendigvis opleves som høj livskvalitet. Som to gamle ordsprog siger det, mennesket lever ikke af brød alene – og – ej heller kun af kærlighed og kildevand. Der skal mere til…

Og hvad er så det?

Det er åbenbart grundlæggende menneskelige behov som natur og ro, fællesskab, nærhed og sammenhold, som på trods af en række udfordringer i hverdagen, alligevel rangerer højt i landboernes bevidsthed. Det er ikke kun et spørgsmål om adgang til billig bolig i attraktiv beliggenhed.

Når Gallups undersøgelse foretaget på vegne af Realdania viser, at livskvaliteten blandt danskerne er højest på landet og i yderområderne end i byerne, trods de nævnte udfordringer, mangler vi jo bare, at politikerne på Christiansborg skifter om fra en centraliseringspolitik til en decentraliseringspolitik, der kunne skabe et Danmark i balance. Det påstår Christiansborg ganske vist, at de er i færd med i form af udflytning af statslige arbejdspladser til provinsen, men den øvelse forslår som skrædder i helvede. Det var selvsamme politikere, der med kommunal- og strukturreformen i 2006/07, bragte landet i ubalance.

Nu venter vi spændt på resultaterne i Realdanias forskningsprojekt, der vil vise hvilke faktorer der spiller ind i måden, vi vurderer vores livskvalitet på. Det er om fire år – i 2022.

God læsning

Redaktionen

Læs også: Femern A/S igangsætter større anlægsarbejder på Femern-tunnelenDel denne historie: vælg platform

Go to Top