Det rige hverdagsliv i Guldborgsund

Del 3: Bosætning

I marts-udgaven af Erhverv og Kultur tog vi hul på en serie om KTB-teamet i Guldborgsund Kommune. KTB står for: Kultur, Turisme & Bosætning. Vi startede med en overordnet præsentation af KTB med fokus på enheden og leder Lene Krabbesmark. I april skrev vi om KULTUR delen og i denne udgave har vi så fokus på BOSÆTNING.

Mød medarbejderne fra Bosætnings-enheden: Lasse Fonager Møller og Carina Woollhead.
Flere af projekterne vi her beskriver, er flere medarbejdere involverede i, selvom projektet kun er nævnt under den enkelte medarbejder.


Lasse Fonager Møller

Er tilflytter! Lasse stammer fra Fredericia og boede 6 år i Aarhus under sin uddannelse. På Aarhus Universitet tog han en bachelor i middelalder og renæssancearkæologi, samt en kandidatgrad i oplevelsesøkonomi. Hans kone fik et studentermedhjælperjob hos Museum Lolland-Falster. Så parret flyttede med deres 2 små børn til landsdelen. Konen var oprindeligt fra Holeby og bedsteforældrene bor i Eskilstrup. Så valget var ikke svært, når der var familie i nærheden. Parret flyttede til Sakskøbing og har senere købt hus i Flintinge på Lolland.

I november 2016 startede Lasse Fonager Møller i Guldborgsund Kommune som virksomhedspraktikant i Center for Borger & Branding, hvor han var med til at kortlægge og udvikle kommunens puljeadministrationssystem. Den 1. februar 2017 blev han ansat som bosætningskoordinator i KTB-teamet.

Bosætningskoordinator

Tiltrækning og fastholdelse af borgere gennem en palette af forskellige initiativer. Sådan lyder den overordnede jobbeskrivelse. Lasse har to ben han skal repræsentere: Det ene ben betyder kort sagt, at han skal hjælpe nye potentielle borgere på vej. Jobbet indebærer en udvidet service, der er med til at gøre tingene nemmere for eventuelle tilflyttere. Der kan være mange spørgsmål, der omhandler boligmuligheder, pasningsgarantier, foreningsliv, kultur og selvfølgelig job.

Lasse er jo selv tilflytter og forklarer: ”Jeg har jo selv stået i situationen, da vi overvejede at flytte til området, så jeg kan hjælpe med mange af de ting, som tilflyttere kan have spørgsmål om. Ved at yde den service ender det ofte med, at folk faktisk får lyst til at flytte til kommunen”. På spørgsmålet fra Erhverv og Kultur om, hvad det vigtigste for en tilflytter er, kommer svaret prompte: ”Job- og karrieremuligheder er generelt vigtigt for folk, men det er i lige så høj grad boligen, der er den store barriere for at flytte herned. Det kræver et kendskab til område og marked, hvis man eksempelvis skal finde en lejebolig, så der kan jeg gøre en forskel ved at guide folk i den rigtige retning, så de kigger de rigtige steder, og får et overblik over mulighederne i deres situation.  Så jeg lytter og spørger mig frem til hvad de har af ønsker, og så kan jeg hjælpe dem videre derfra”.

Læs også: Historisk få tomme lagerlokaler

Indgår i teamet
Det andet ben er at indgå i teamet og hjælpe med diverse opgaver under KTB. Her arbejdes der mere med strategi og de lange seje træk, samt med udmøntning af de konkrete politiske initiativer, som igangsættes af udvalget for Kultur, Fritid og Bosætning. Lasse har som bosætningskoordinator derved både et ben i felten og på rådhuset, og skal prøve at skabe både langsigtede og kortsigtede løsninger. Heldigvis flankeres han af en lang række gode kolleger, der i fællesskab løfter bosætningsopgaven. For bosætning handler om mere og andet end den håndholdte indsats. Det handler i lige så høj grad om at gøre Guldborgsund Kommune til et endnu bedre sted at være, så også de der allerede bor her er tilfredse, og dermed bliver ambassadører for fortsat tiltrækning af nye tilflyttere.

Min Landsby-app
Et af Lasse Fonager Møllers ansvarsområder er bl.a. en app der hedder ”Min Landsby”. Guldborgsund Kommune har købt licenser og i dag er der 11 landsbyer med i ordningen. Eksempelvis hedder den ene ”Guldborg og omegn”, og Lasses opgave er at finde en eller flere foreninger, som vil drive platformen ved at lægge relevante informationer ind på den. App’en viser nyheder og kalenderbegivenheder fra lokalområdet, som foreningerne lægger ind. Ud over det er den koblet på GoMore og har sit eget kort, hvor de lokale kan lægge interessepunkter ind. Det hele giver et overblik over hvad der sker lokalt, og kan fx også være med til at give eventuelle tilflyttere en lettere tilgang til helt lokale oplysninger. ”Vi har netop fået opdateret vores hjemmeside, hvor der også vil være tilgang direkte til app´en. Så tjek endelig www.voresguldborgsund.dk”.

”Mit arbejde består blandt andet i at finde og tale med de mennesker og foreninger, der driver udviklingen lokalt, og som har noget på hjerte. Det handler om at få sat nogle rammer for, at man kan have en dialog lokalt, og derfra begynde at arbejde med de visioner og idéer de fleste har, for der hvor de bor. Alt sammen er med til at højne chancerne for at folk udefra får lyst til at flytte til netop deres område”, fortæller Lasse. Det er ikke alle landsbyer, der gør det ens, og der er plads til forskellighed.  Lasse samler den viden og erfaring, der kommer undervejs og deler den videre til den næste landsby, som så kan bruge det, der passer ind i deres profil.

Tilflyttertal i plus
Guldborgsund Kommune har igennem en årrække fået vendt den negative kurve i forhold til til- og fraflyttere. Hvor der tidligere var flere, der flyttede fra kommunen, er det i dag modsat. Hvis man kun tæller danske kommuner i rene tal, så er der faktisk kommet 208 flere borgere til Guldborgsund Kommune end der rejste, viser tallene fra 2017. ”Det har været en bevidst strategi fra byrådets side i en del år, og den mission er faktisk lykkedes”, fortæller Lasse Fonager Møller og fortsætter: ”Vi skal være med til at gøre det fedt at bo her i kommunen, for dem der allerede bor her, samt sørge for at tiltrække nye borgere. Vi kan hjælpe folk med hurtigt at få et netværk, og vi har ansvaret for at få synlig gjort alle de gode ting, vi har i Guldborgsund”.

De lokale borgere kan også hjælpe meget i denne udvikling, når de er med til at sprede de positive historier, fremfor kun at fremhæve de negative. Også alle de frivillige foreninger med lokale ildsjæle er med til at give folk et samvær og netværk, som også står højt på tilflytteres ønskeliste. På den måde bliver ”de nye borgere” meget hurtigere optaget i det lokale samfund, og derved falder de også hurtigere til.


Carina Woollhead

Er født på Christianshavn og er halv amerikaner. Carina er cand.mag. i japansk og internationale udviklingsstudier og har igennem hele sit studieforløb beskæftiget sig med hvordan man stimulerer vækst og beskæftigelse i lokalsamfund i landdistrikter. Hun har tilbragt 8 måneder på Nagoya Universitetet i Japan, og været på et 8 måneder langt praktikophold hos Danida i Nepal. Derud over har hun rejst rundt i Sydamerika i et år og tilbragt sammenlagt 5,5 år i USA, hvor hun har haft arbejde og taget kursus på Harvard University. I 1995 flyttede Carina med sin daværende mand til Falster, som fik et job lokalt. I 2002 flyttede Carina til Idestrup og fik i 2004 job som fuldmægtig hos AF Storstrøm, som senere blev skiftet ud med en projektstilling i Lolland Kommune, hvor Carina bl.a. var med til at etablere LAG Lolland. I 2008 kom Carina Woolhead så til Guldborgsund Kommune og er i dag specialkonsulent, og arbejder med bosætning og landdistriktsudvikling.

Læs også: Europas bedste luksushotel 2018!

Opgaverne er mange
Som sagt er en af hovedopgaverne bosætning, med tilhørende strategi, økonomi mm. ”Herunder er der selvfølgelig mange andre opgaver og projekter forbundet”, forklarer Carina Woolhead. ”Fælles for dem alle er, de binder indsatser for kultur, turisme og bosætning sammen til en fælles indsats for at udvikle kommunen i en retning, der både gavner købstæder, landsbymiljøer og landområder. Vi er et rigtig godt team med hver vore egne opgaver, men bistår hinanden på kryds og tværs med de mange forskellige kompetencer vi har, hvilket både styrker kollegaskab, samarbejde og opfyldelse af de politisk prioriterede indsatser”.

Velkomstarrangementer
Et af Carinas ansvarsområder er velkomstarrangementer for de nye borgere. I 2015 begyndte man at indbyde alle nye tilflyttere til en dag på kommunen. Bl.a. bliver der arrangeret busture rundt i kommunen, hvor tilflytterne kan tilmelde sig og få en tur rundt til nogle af de skønne perler i Guldborgsund, på enten Lolland eller Falster. Der deltager mere end 100 tilflyttere hver gang kommunen inviterer til velkomstarrangement. De bliver budt velkommen og får mødt nogle kommunale ansigter. Borgmester John Brædder og udvalgsformand Martin Lohse fortæller lidt om mulighederne i Guldborgsund Kommune. Hele forhallen på rådhuset er lavet om til en lille udstilling, hvor alle de lokale foreninger kan aflevere deres foldere omhandlende deres klub eller forening. ”Det er faktisk er superskøn dag, både for ”de nye”, men også for os der deltager fra kommunen” siger Carina og fortsætter, ”vi kan mærke at de nye borgere virkelig har en super dag og føler sig velkomne og der er glade smil på alle”. Med sig hjem får alle tilflyttere også en fin folder med de mange forskellige tilbud, kommunen har at byde på.

Puljemidler og ansøgninger
Carina Woollhead administrerer de ansøgninger, der kommer til Guldborgsund Kommunes Bosætningspulje; en opgave hun deler med Lasse. Her kan lokale ildsjæle, foreninger mm. søge penge til lokale projekter. ”Tilsammen med Kulturpuljen og Turismepuljen, som administreres af andre i teamet, har vi ca. 40-50 åbne projekter i gang, som vi støtter med økonomi, og det spænder fra helt små beløb til rigtig store projekter” fortæller Carina. Der er rigtig mange gode ideer og ønsker fra lokale borgere, og kommunen bruger faktisk mange ressourcer på at bakke op om de lokale initiativer. ”Det er vigtigt for kommunen, at vi hjælper hvor vi kan, når der er ildsjæle der brænder for et projekt. Vores opgave er selvfølgelig at sikre, at projektet giver værdi lokalt, men er det samtidig noget vi kan se vil gavne alle kommunens borgere, så er det jo win-win for alle parter”. Den typiske behandlingstid er 6-8 uger og der er løbende ansøgningsfrist. Opfordringen fra Carina er, at har man et projekt man godt kunne tænke sig at komme i gang med, som ”giver” noget godt til lokalsamfundet, så skal man endelig tage fat i hende eller Lasse og sende en ansøgning afsted.

Lokale fødevarer
Guldborgsund Kommune bakker op om at få større fokus på de lokale fødevarer. ”Der er rigtig mange initiativer i gang omkring fødevarer. ”Food Week”, EU-projektet ”Benefit 4 Regions” samt ”Food Days 2018” på Engestofte Gods er bare nogle af de større arrangementer, som vi vil have meget fokus på i år, og så selvfølgelig lanceringen af ”Muld – Jordens bedste fødevarer fra Lolland-Falster”, som er en ny fælles fødevarefortælling for Lolland-Falster. Vi vil fremover profilere os meget mere på alle de unikke fødevarer, vi producerer her på Sydhavsøerne. Det kan vi bruge både overfor turister, men også specifikt overfor borgerne i eksempelvis København. Der er mange tiltag i gang indenfor de lokale fødevarer, og vi forsøger at hjælpe hinanden, så vi bliver styrket i hele vores landsdel. Der arbejdes også med internationale fødevareprojekter”, forklarer Carina Woolhead.

I september 2017 blev der udarbejdet en stor rapport om ”Potentiale og udviklingsmuligheder for landbrugs- og fødevareproduktion på Lolland-Falster”, og den er bl.a. grundlag for mange af de initiativer, der er sat i gang for at udnytte de informationer kortlægningen gav bedst muligt. ”Det er et emne, vi har rigtig meget fokus på, fordi vi har noget af den bedste landbrugsjord i verden, og vi har faktisk et rigtig godt klima til dyrkning af skønne og velsmagende fødevarer. Vi skal bare blive meget bedre til at fortælle omverdenen om det, og det er vi i fuld gang med nu”, slutter Carina Woollhead.

————————————-

Dette skal sættes for sig selv, måske i en lille kasse, så man kan se det adskiller sig fra selve artiklen:

I marts-udgaven kom Erhverv og Kultur med en udmelding om, at det betyder noget at flytte statslige arbejdspladser og uddannelser ud i provinsen, fordi vi tror på, at det kan skabe mere bosætning i provinsen generelt. Selvom mange lokale har den holdning, at det ikke giver noget, at folk bare pendler, og at folk ikke gider bo her! Foreløbig har KTB artiklen, som nu er 3. artikel ud af 5, vist at 5 ud af 6 personer faktisk er tilflyttere til vores landsdel pga. jobbet! Spændende at finde ud af om de sidste 4 er lokale eller tilflyttere. Læs mere i juni udgaven hvor 4. afsnit bringes.

Læs også: Femern A/S igangsætter større anlægsarbejder på Femern-tunnelen


Del denne historie: vælg platform

Go to Top