Det rige hverdagsliv i Guldborgsund

Tekst: Tim R. Larsen, foto:
Tekst: Tim R. Larsen, foto:
Del 5: Turisme

I marts-udgaven af Erhverv og Kultur tog vi hul på en serie om KTB-teamet i Guldborgsund Kommune. KTB står for: Kultur, Turisme & Bosætning. Vi startede med en overordnet præsentation af KTB med fokus på enheden og leder Lene Krabbesmark. I april skrev vi om KULTUR delen og i juniudgaven havde vi fokus på BOSÆTNING. I august var det INTERNATIONALT SAMARBEJDE, nu er vi nået til TURISME!

Mød medarbejderne fra Turisme-enheden: Martin Damgaard Larsen, Jane Errebo og Jesper Nygaard.
Vi starter lige med at præsentere de tre medarbejdere, inden vi sætter fokus på de projekter, der arbejdes med. De fleste opgaver samarbejdes der både internt og på tværs om, også selvom flere af de beskrevne aktiviteter kun er nævnt under en enkelte medarbejder.


Martin Damgaard Larsen
Er tilflytter! Martin er født og opvokset i en landsby nær Hobro og har boet ca. 15 år i henholdsvis Odder og Aarhus, hvor han har læst på universitetet og taget en kandidatgrad i Antropologi (læren om menneskers kultur og sociale liv) – suppleret med journalistik og formidling på Danmarks Journalisthøjskole. Martin var under sit studie på feltarbejde i Den Dominikanske Republik i Caribien, hvor han studerede kulturhistorisk turisme i 2007-08. Bl.a. med spørgsmål som: Hvordan er det vi forstår (eller misforstår) hinanden som vært, gæst og turist på tværs af kulturer? Han har altid haft en stor interesse for kulturmøder og turisme, og tilbage i 2012-13 arbejde han for Moesgaard Museum lidt uden for Aarhus. I dag bor Martin med sin familie i Nysted, hans kone er bl.a. selvstændig fodbehandler og hans tre børn går på Nysted skole. I marts 2017 startede Martin i sin nuværende stilling som udviklingskonsulent inden for turisme i KTB-teamet i Guldborgsund Kommune.


Jane Errebo
Er opvokset på Falster og er uddannet som erhvervssproglig korrespondent i Odense. Efter 10 år i Fyns hovedstad og job i private virksomheder flyttede hun tilbage til Falster. Herefter har Jane arbejdet med turismeudvikling og -markedsføring, i de første år i Turistkreds Storstrøms Amt. Samtidig tog hun en projektlederuddannelse og et pædagogikum som faglærer og gennemførte herefter flere dansk-tyske turisme- og uddannelsesprojekter med støtte fra INTERREG programmet. Dernæst arbejdede Jane i det dansk-tyske INTERREG sekretariat, hvor hun varetog myndighedsbehandling og administrativ behandling af dansk-tyske ansøgninger og projekter. Efter kommunalreformen gik det videre til Lolland Kommune og Jane blev herfra overflyttet til Business LF, hvor hun igen arbejdede med turismeudviklingsprojekter – flere af projekterne var specifikt rettet mod udvikling af kystturismen, herunder sejlads, lystfiskeri og kano-kajak tilbud. I Guldborgsund Kommune har Jane arbejdet med projekt Naturlandet samt med projektet ”Rest til Ressourcer” og kommunens bioøkonomiske satsning i Teknik & Miljø. Siden april 2018 har arbejdsstedet været KTB teamet med fokus på turisme og internationale projekter.


Jesper Nygaard

Er opvokset i Nykøbing og tog som så mange andre unge fra landsdelen, væk fra området for at uddanne sig. Jesper tog efter folkeskolen en EFG-landtransport uddannelse og tog efterfølgende fire forskellige uddannelser inden for DSB. En af disse første ham til turisme, hvor han fra 1990 var ansat i DSB Specialrejser, der lavede alle de særtog ”der ikke stod i DSB´s køreplan ”. Roligan- og Dynamit-Ekspressen var for fodboldlandsholdets tilhængere, der hhv. tog turen fra hele Danmark til Parken i København og til kampe i udlandet. Han arrangerede også tog til skisportssteder i Sydeuropa med 300-600 rejsende og andre større særtog.

Han forlod etaten ved årtusindeskiftet og blev i turismebranchen og fortsatte som Salg og Marketingschef for Østrigs Turistbureau og sidenhen Visit Sweden. Siden gik turen til Visit Sorø fra 2011-2015, hvor han senere blev turistchef i Sorø. Undervejs har Jesper haft forskellige jobs, men han er hele tiden kommet tilbage til sin store interesse for turisme. Han kom tilbage til Falster i marts 2017 og i januar 2018 startede Jesper som turismekoordinator i kommunen. Jespers hustru er selvstændig med eget IT-firma.

Læs også: Historisk få tomme lagerlokaler

Overblik over centrale opgaver og projekter

  • Guldborgsund Kommune varetager turistformidlingen i kommunen; en opgave der er udliciteret til Sydfalster Turist- og Erhvervsforening og Museum Lolland-Falster, der driver de to turistkontorer i hhv. Marielyst og Nykøbing. Dertil er der fire mindre såkaldte Info-Caféer i Gedser, Stubbekøbing, Nysted og Sakskøbing, som lokale foreninger og frivillige får et mindre tilskud til at drive.
  • Sammen med Lolland Kommune har man lagt ansvaret for markedsføring, destinationsudvikling og erhvervsrettet vejledning af turistvirksomheder over til Business LF, da Lolland-Falster betragtes som én samlet destination. De to kommuner koordinerer og samarbejder tæt med Business LF, så vi sikrer os et fælles mål på tværs af alle aktører.
  • Kommunen samarbejder og koordinerer med frivillige lokale aktører og foreninger, der driver turistattraktioner og årlige arrangementer i kommunen: For eksempel Hajkutter Festival & Regatta og Middelalderfestivalen i Nysted, Fyrfestival i Gedser og Færgen Ida i Stubbekøbing.
  • Flere turismeindsatser udvikles i internationale samarbejder på tværs af Østersøen. For eksempel Hajkutter Regattaen, som sker i tæt samarbejde med Hanse Sail i Rostock, og i regi af et større netværk for årlige maritime festivaler i Østersøområdet, kaldet Baltic Sail.
  • Den nye kapsejlads og event Vegvisir Race er også forankret i et stort EU-projekt, ved navn Benefit4Regions (B4R). Kapsejladsen blev afholdt for første gang i 2017 med blot 11 både til start. I år var der tilmeldt 114 både, og derudover gæstede en gruppe tyske ungdomssejlere Nykøbing F, hvor de sejlede matchrace med danske ungdomssejlere. B4R er således med til at fremme gode dansk-tyske oplevelser og samarbejder omkring sejlads og vandsport. Kapsejladsen udvikles og drives i et tæt samarbejde mellem konceptejer Morten Brandt, Guldborgsund Kommune og ikke mindst fem lokale sejl- og motorbådsklubber. Der er events, spisning og livlig aktivitet i både Nykøbing og Guldborg i løbet af dagene.
  • Kommunen samarbejder med TrygFonden omkring badesikkerhed på Marielyst strand, hvor der er tilknyttet livreddere i sommerperioden. På Marielyst og tilstødende strande udføres der også strandrensning af tang.
Læs også: Europas bedste luksushotel 2018!

Specifikke ansvarsområder
Martin Damgaard Larsen rådgiver turisterhverv og frivillige foreninger om projektudvikling og ansøgninger til kommunens Turismepulje. Han varetager desuden opgaven som sekretær for LTU – Landdistrikt og Turismeudvalget. Dette opgaveudvalg er nedsat i den nuværende byrådsperiode med henblik på at komme med input og anbefalinger til kommunens faste politiske udvalg. For eksempel i forhold til udvikling af landdistrikterne og den såkaldt ”lille turisme”, som bliver båret af mange frivillige og foreningskræfter. I dette udvalg sidder seks politikere samt seks udpegede borgere (ikke-valgte), som har særlig viden eller kompetencer inden for de områder, som LTU beskæftiger sig med.

”Det er enormt tilfredsstillende at være en del af en kommune, der tager ord som ”sociale fællesskaber”, ”dannelse” og ”samskabelse” seriøst”, siger Martin Damgaard Larsen og fortsætter: ”Der er god administrativ og politisk opbakning til, at vi er som ansatte kan indgå i mange forskellige og borgerinddragende samarbejder – både lokalt, regionalt og internationalt. Alle disse tiltag og unikke aktiviteter er med til, at vi kan tiltrække endnu flere gæster og nye borgere til området – bl.a. når vi får sat fokus på den skønne natur og rige kultur, vi er omgivet af og beriget med på Lolland-Falster.”

Jane Errebo var bl.a. en af tovholderne på DM i landevejscykling, hvor opgaven bl.a. gik ud på at engagere lokale foreninger og virksomheder i de byer, hvor cykelrytterne passerede, således at der blev en folkefest udover selve cykelløbet. På denne måde kunne byerne, foreninger og kommunen i det hele taget udnytte den eksponering af vores område, som cykelløbet medførte i de nationale medier. ”LFCK og Danmarks Cykelunion stod for alt det sportslige, og i kommunen stod vi for koordinering af skilte, vejspærringer, toiletter, skraldespande, beredskab samt information til borgere og andre, som blev berørte af dette enorme set-up. Og så var der ikke mindst de mange ildsjæle og lokale foreninger, der bakkede så flot op med aktiviteter ude i de lokale områder”, fortæller Jane Errebo. ”Det var fantastisk at være en del af, og når man selv er med, ser man med stor respekt på arrangementer af denne størrelse, vel vidende hvor mange foreninger, virksomheder, kommunale afdelinger og ildsjæle, der skal kunne spille sammen og handle hurtigt. Så det var jo dejligt da DCU`s formand roste arrangementet som det bedst afviklede i hans tid som formand”. Senest var opgaven kapsejladsen Vegvisir Race, hvor det igen drejede sig om samarbejde med lokale foreninger i havnene og eventmanager Morten Brandt. Også denne event i kommunen har betydet en stor eksponering af kommunen og mulighederne her – både i den nationale og den internationale presse.

Jesper Nygaards opgaver er mest at være ude i ”marken” hos turismeaktørerne. Hjælpe med videndeling, ideer samt koordinere arrangementer, så ikke alle holder events samme dag, men at man får koordineret og planlagt aktiviteter, nye tiltag og arrangementer, så de supplerer hinanden i stedet for at man skal kæmpe om de samme gæster. Herved skabes også relationer på tværs af interesser, så man ser hinanden som kollegaer i stedet for konkurrenter. ”Jeg har fået et godt stort netværk, som kan bruges når jeg sidder og taler med en turistaktør, der har en ide og et ønske om et nyt tiltag. Så kan jeg tit være med til at forbinde flere aktører og derved hjælpe med til, at de sammen får sat noget konstruktivt og holdbart sammen fra starten”, forklarer Jesper Nygaard og fortsætter: ”Det er ikke kun eventen, der interesserer mig, men at kunne hjælpe med at tænke ud af boksen, så vi tænker ”kunderne/turisterne” med ind”.

Jesper vil gerne hjælpe med at tiltrække gæster udefra til vores område og sørge for, at de lokale aktører finder sammen og hjælper hinanden. Fordi det kan være hårdt, hvis man selv skal ud og banke på døre, inden man kan/tør kaste sig i gang med selve eventen. Men når helheden med tilbud til gæsterne om indgang, kørsel, spisning og overnatning er på plads, så er Jesper overbevidst om, at det er med til at tiltrække endnu flere gæster til vores skønne område: ”I pipelinen ligger kommende promotionsture for busselskaber og andre tour-planlæggere samt en forespørgsel på 1.200 gæster, der ønsker at spise frokost i Guldborgsund Kommune i 2019. Cykelturismen i vort område er også i vækst og bør også have mere opmærksomhed. De danske rejsemesser ved jeg giver positiv goodwill ved synlighed, –  og hvis vi kun gjorde det for sig selv, så var der ingen grund til at involvere andre. Så det gør vi”, slutter Jesper.

————————————-

I marts-udgaven kom Erhverv og Kultur med en udmelding om, at det betyder noget at flytte statslige arbejdspladser og uddannelser ud i provinsen, fordi vi tror på, at det kan skabe mere bosætning i provinsen generelt. Selvom nogle lokale har den holdning, at det ikke giver noget, at folk bare pendler, og at folk ikke vil bo her. Foreløbig har KTB-artikelserien, nu 5. artikel ud af 6, vist at flere faktisk flytter til eller tilbage til landsdelen pga. jobbet. Læs mere i november-udgaven hvor 6. og sidste afsnit, der omhandler samskabelse, bringes.

Læs også: Femern A/S igangsætter større anlægsarbejder på Femern-tunnelenDel denne historie: vælg platform

Go to Top