Det rige hverdagsliv i Guldborgsund

6. og sidste del om KTB: Samskabelse

I marts-udgaven af Erhverv og Kultur tog vi hul på en serie om KTB-teamet i Guldborgsund Kommune. KTB står for: Kultur, Turisme & Bosætning. Vi startede med en overordnet præsentation af KTB med fokus på enheden og leder Lene Krabbesmark. I april skrev vi om KULTUR delen, i juniudgaven havde vi fokus på BOSÆTNING. I august var det INTERNATIONALT SAMARBEJDE, i oktober TURISME og nu slutter vi serien af med SAMSKABELSE!


Helle Bertram

Helle er uddannet cand.mag i Virksomhedskommunikation og har arbejdet med i sær strategisk kommunikation i organisationer. Efter de første jobs blev hun i 2006 selvstændig erhvervscoach og kommunikationsrådgiver og har arbejdet for en lang række organisationer i hele landet såvel som holdt kurser i coaching for ledere og teams. I 2015 skrev hun bogen “Troværdighed kommer indefra! Sådan skaber du troværdighed i professionel kommunikation”, der udkom på DJØFs Forlag.

Helle er opvokset på Stevns, har læst i Odense og i flere omgange arbejdet i udlandet. I 1999 fik hun sin første søn og flyttede tre måneder senere fra Frederiksberg til Nykøbing Falster og siden fået i alt tre børn, der har nydt godt af den tryghed det er at gå på den samme gode skole hele skoletiden og samtidigt blive udfordret i fritidslivet. Begge drenge er fodboldentusiaster og spiller for NFC, mens Helles datter har været med i flere teaterforestillinger på egnsteatret Masken. Helle bor i Nykøbing Falster sammen med David, der er nyhedsredaktør på Lolland-Falsters Folketidende.

Når tiden tillader det tager Helle vandrestøvlerne på og går et par dage i stilhed. Senest gik turen fra Nykøbing Falster til Bandholm over Nysted. Hun er også aktiv i Forfatterforeningens StORDstrømmens bestyrelse og skriver til magasiner og aviser om bl.a. litteratur og musik.

Specialkonsulent i Samskabelse, ansat i Borger & Branding.
Tidligere; Fundraiser i Dansk Folkehjælp og selvstændig kommunikationsrådgiver og business coach.
Opgaven; at styrke og dyrke samskabelse i Guldborgsund Kommune
En del af KTB-teamet, der arbejder med kultur, fritid, turisme og bosætning

Læs også: Historisk få tomme lagerlokaler

SAMSKABELSE – FÆLLESSKAB PÅ EN BRÆNDENDE PLATFORM
”Samskabelse?! Er det ikke bare et flippet udtryk fra konsulenthusene? Er det overhovedet noget, der kommer borgerne til gode?”

Det spørgsmål svarer Helle Bertram, der er ansat i Borger & Branding med ansvar for at ”styrke og dyrke samskabelse i kommunen” på mange gange om ugen. Ordet ”samskabelse” har nemlig holdt sit indtog de senere år såvel her som i hele landet og i Guldborgsund Kommunes planstrategi 2018 uddybes det sådan her: ”Vi vil udvikle flere partnerskaber med borgerne, så vi sammen kan finde de bedste løsninger på fælles opgaver. Partnerskaber betyder ligeværdigt samarbejde og at alle relevante parter bidrager”.

Hvad betyder samskabelse?
Og hvad betyder det så ”at samskabe?”. Samskabelse er først og fremmest en indstilling til tingene – en måde at gå til løsningen af et fælles problem på. Samskabelse betyder, at kommunen går sammen med fx foreninger, virksomheder, boligselskaber og borgere om at finde løsninger på fælles udfordringer og derfor er det et ”ja” til spørgsmålet, om det kommer borgerne til gode. ”Det gør det, fordi det er sådan, vi kan skabe en bedre hverdag i de store og små fællesskaber rundt om i kommunen. Men det kræver, at vi går til opgaven på en ny måde – både som ansat og som borger i kommunen. At vi på begge sider kan tage ”ekspertkasketten” af og anerkende, at nogle gange er der nogen, der har en bedre ide, end den vi skal kan få. At andre kan have en vigtig plads i en opgave, som vi ellers selv plejer at påtage os. Og at løsningen nogle gange ligger et helt andet sted, end vi forestiller os, og at vi skal turde give ansvaret videre til flere. I det hele taget rokker samskabelse ved de vante roller og alligevel er der rigtigt mange både i og uden for kommunen allerede, der er i fuld gang med at samskabe”, forklarer Helle Bertram.

Væggerløse, Eskilstrup, kapsejlads og mange flere gode eksempler på samskabelse
Samskabelse kræver, at man har et friskt blik, når man går i gang med at løse en ny udfordring. ”Ofte har vi en veldefineret opfattelse af hvem ”vi” er og hvem ”de” er. Det skal man give slip på og viske tavlen ren for i stedet at spørge; Hvem kan bidrage? Hvem har en interesse? Hvem er der brug for?” uddyber Helle Bertram, der er ansat i kommunen til styrke samskabelse i alle geledder i organisationen. ”Vi skal turde sætte et nyt ”hold” hver gang, vi skal løse en ny udfordring – uanset om det er med kolleger, man kender, kolleger, man ikke kender eller det er eksterne aktører, som kan være med til at gøre en forskel. I landsbyordningerne i bl.a. Eskilstrup og Væggerløse ser man, at skole, erhvervsliv og foreningsliv smelter sammen, fordi de hjælper hinanden med at skabe et rigt hverdagsliv for byens borgere. Kapsejladsen Vegvisir, som i år trak 114 sejlbåde til Nykøbing Falster en weekend i august blev til i et samarbejde mellem fem sejlklubber, en ekstern partner samt medarbejdere i KTB-teamet og Teknik & Miljø. Derudover var en masse aktører fra fx de lokale foreninger, restauranter osv. i Nykøbing Falster og Guldborg med til at skabe en fest på havnen under kapsejladsen, der varede tre dage”. Det løfter os alle, når det lykkes. For kommunen kan noget og borgerne kan så sandelig også noget – og når vi lægger kræfterne sammen, så sker der altså noget helt nyt og meget større, end det vi kan hver for sig” fortæller Helle Bertram.

Læs også: Europas bedste luksushotel 2018!


FÆLLES-SKABET – et videnforum for samskabelse

Helle Bertram har et stærkt samarbejde med HR og Personaleafdelingen om at udbyde uddannelser og workshops. Hun driver også netværket FÆLLES-SKABET, som er et videnforum for ansatte såvel som for borgere, der ønsker at blive klogere på samskabelse. Der er ca. 80 medlemmer af netværket i dag fx fra Teknik & Miljø, skoleområdet og socialområdet samt repræsentanter fra QLF, Lolland-Falster Lovestorm, Mødrehjælpen, Røde Kors og mange andre foreninger. Mange af de mindre lokalsamfund fx Gedser, Stubbekøbing, Sakskøbing og Væggerløse har også repræsentanter med. ”Møderne foregår altid et nyt sted og gerne hos de lokale aktører, så vi hører om, hvordan man arbejder sammen i vores mindre fællesskaber. Senest har vi fx været i Sakskøbing, hvor Birte Aagaard fortalte om Madskolen og på Eskilstrup Skole, hvor skoleleder Klaus Kronow fortalte om skolen som kraftcenter i landsbyordningen. Næste gang mødes FÆLLES-SKABET på Væggerløse Skole og skal høre om, hvordan man arbejder sammen om at forny skolen og bibliotekets rolle i lokalsamfundet og vi skal høre om Pitstop Idestrup, der for nyligt var med i finalen i TV2´s serie Fantastiske Fællesskaber”.

I Guldborgsund har samskabelse god muld at gro i
”Det er klart mit indtryk, at vi på Lolland-Falster er virkeligt gode til at samskabe”, fortæller Helle Bertram. ”Når vi fx som i november måned har en ”mandskabsvogn” ude i nogle af kommunens byer for at give borgerne let adgang til at komme med forslag til udvikling af deres bymiljøer og havne, ja, så bliver vi næsten væltet af interesserede borgere, der står i kø for at komme ind og dele deres idéer med os. Der er et lokalt engagement, som er helt enestående og vi oplever i meget høj grad, at vi er en del af fællesskab. Det er bestemt ikke i alle dele af Danmark, samskabelse har så god muld at gro i som her”, slutter Helle Bertram.

Fakta om FÆLLES-SKABET
FÆLLES-SKABET er et viden forum, der mødes ca. fire gange årligt for at dele viden og lære nyt om dét at samskabe. Der er fokus på at gøre hinanden dygtigere mere end at arbejde med egne processer. Deltagere får også tilbud om at komme til wokshops, hvor man arbejder med egne samskabelsesprocesser. Er du i gang med en samskabelsesproces et sted i kommunen, så kontakt gerne Helle Bertram på hber@guldborgsund.dk og hør, hvordan I bliver en del af FÆLLES-SKABET

——

UDMELDING fra Erhverv og Kultur
I marts-udgaven kom Erhverv og Kultur med en udmelding om, at det betyder noget at flytte statslige arbejdspladser og uddannelser ud i provinsen, fordi vi tror på, at det kan skabe mere bosætning i provinsen generelt. Selvom nogle lokale har den holdning, at det ikke giver noget, at folk bare vil pendle, og at folk ikke vil bo her. De seks KTB-artikler har dog bevist, at flere faktisk flytter til eller tilbage til landsdelen pga. jobbet. Så det virker! Og det gælder om at tiltrække eller skabe arbejdspladser og uddannelsespladser, så vil der også komme nye borgere til området!

Læs også: Femern A/S igangsætter større anlægsarbejder på Femern-tunnelen

Del denne historie: vælg platform

Go to Top