Diplom i ledelse på EASJ i Nykøbing F.

Diplomuddannelsen i ledelse er en teoretisk funderet lederuddannelse, der på et bachelorniveau giver dig et solidt fundament for udvikling af godt lederskab. Vores erfaringer med studerende fra mange forskellige virksomhedstyper og lederstillinger viser, at uddannelsen giver konkrete resultater.

Udvikling af dig som leder
Diplomuddannelsen i ledelse handler om udvikling af dig som leder i et samspil med de omgivelser, som du er leder i. Uddannelsen er tilrettelagt, så du kan udvikle både de analytiske og de praktiske lederkompetencer, der er nødvendige i din hverdag som leder. Diplomuddannelsen i ledelse henvender sig til ledere inden for alle faggrupper i den private og offentlige sektor.

Diplomuddannelsen i ledelse er skræddersyet til dig, der har eller ønsker ledelsesopgaver som et centralt element i dit arbejdsliv. Det er ikke afgørende, om du allerede er leder med mange års erfaring, en relativ ny leder eller en kommende leder. Det helt centrale er, at du har lysten og viljen til at gribe den udfordring, det er at være en god leder i verden, som den ser ud i dag.

Læs også: Historisk få tomme lagerlokaler

Er uddannelsen kompetencegivende?
Kort sagt: Ja! Diplomuddannelsen er en lederuddannelse på bachelorniveau, og den er godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM). Med godkendelsen fra UFM er dit eksamensbevis gældende internationalt (Diploma in Leadership) og vil være adgangsgivende til eksempelvis masteruddannelser. Endvidere er Diplomuddannelsen i ledelse nu et krav til mange lederstillinger i den offentlige sektor.

Diplomuddannelsen er på bachelorniveau. Uddannelsen er tilrettelagt som en efteruddannelse for voksne og kan kombineres med arbejde. Du kan tage enkelte fag, som du har særlig interesse for – eller hele uddannelsen fordelt over længere tid. Uddannelsen skal dog afsluttes inden for seks år. Den samlede uddannelse tæller 60 ECTS point, fordelt på en række obligatoriske og valgfri fag, der hver giver 5 ECTS point samt et afgangsprojekt på 15 ECTS point.

Læs også: Europas bedste luksushotel 2018!

Undervisningen er erhvervsrettet og tager udgangspunkt i praktiske problemstillinger fra din hverdag. Dermed kan du både bidrage med egen erfaring i undervisningen samt anvende din nye viden når du er på job. Uddannelsen er internationalt anerkendt og kompetencegivende til videreuddannelse på Masterniveau.

Studieleder Michael Højlund Larsen siger: ”ErhvervsAkademi Sjælland udbyder 2 diplomuddannelser og vi har stor succes med at uddanne nye ledere. Diplomuddannelsen i ledelse gør de studerende i stand til bedre at kunne forstå og træffe kloge beslutninger i en stadig mere kompleks verden, hvor mængden af information og kravene til at præstere ser ud til at blive ved med at stige. Og ikke mindst gør Diplomuddannelsen i ledelse de studerende i stand til at fortsætte deres egen læring på et mere bevidst og kvalificeret grundlag. Diplomuddannelsen i ledelse handler dybest set om at skabe gode forudsætninger for lederes dannelse og dermed udvikling af et personligt lederskab, der er til gavn – ikke alene for lederen selv, men i høj grad også for de organisationer og virksomheder, som lederne arbejder i og det samfund, som de er en del af”.

Læs også: Femern A/S igangsætter større anlægsarbejder på Femern-tunnelen

 

Del denne historie: vælg platform

Go to Top