Erhvervslivet på Lolland-Falster er kraftig vækst, men der kommer snart til at mangle hænder

Danmarks erhvervsliv er i vækst.

 
Christian K. Jørgensen                      og Glenn Hartmann, Beierholm.

Uanset Brexit, terrorangreb, IT-kriminalitet osv., så er vi i en højkonjunktur. Det gælder også på Lolland-Falster. Om Lolland-Falster er på vej ind i højkonjunkturen, midt i den eller på vej ud af den, er der en vis uenighed om, men huspriserne stiger, der er begyndende flaskehalse på arbejdsmarkedet, ordrebeholdningerne stiger osv. – alle de sædvanlige tegn på en højkonjunktur.

Beierholm gennemførte sidste år en undersøgelse af ”Temperaturen på Erhvervslivet på Lolland-Falster”. Undersøgelse viste dengang, at det gik stille og roligt fremad for erhvervslivet på Lolland-Falster. Der blev skabt vækst, antallet af konkurser faldt m.m. I år har Beierholm udvidet undersøgelsen ved i september måned direkte at spørge godt 400 virksomheder på Lolland-Falster om temperaturen i virksomheden.

Læs også: Historisk få tomme lagerlokaler

 
Det har gjort det muligt dels at få helt aktuelle oplysninger og dels at få vurderinger om virksomhedernes forventninger til fremtiden. Og det ser rigtig positivt ud. Virksomhederne oplever generelt vækst stort set overalt og forventer øget vækst i den nærmeste fremtid. Langt hovedparten af virksomhederne har således vist vækst de seneste år – specielt de seneste 12 måneder, og de er endnu mere optimistiske i forhold til de kommende år. Der er således over 83% af virksomhederne, der har haft positiv vækst, og over 93% forventer positiv vækst de kommende år.

Nogle brancher er dog noget mere usikre, specielt detailhandel, hvor internethandel, koncentration af detailhandelen osv. giver en betydelig usikkerhed. Den betydelige optimisme, i forhold til fremtiden, underbygges af, at de fleste virksomheder melder om stigende ordrebøger og nye kunder. Væksten kræver flere medarbejdere, og rigtig mange virksomheder forventer netop at ansætte flere.

91 % af de adspurgte virksomheder forventer således at ansætte flere nye medarbejdere.  Selv om der forventes en vis effektivisering ved brug af robotter og andre digitale løsninger, forventes langt de fleste af virksomhederne, at væksten primært skal klares ved at ansætte flere. Mange af virksomhederne melder allerede nu ud, at de mangler specifik arbejdskraft. Det er ikke noget nyt, men problemet er tydeligvis blevet større, og der efterspørges nu også ufaglært arbejdskraft.

Læs også: Europas bedste luksushotel 2018!

 
Hvad ser virksomhederne som de største udfordringer de kommende 3 år ?
Virksomhederne anser manglen på arbejdskraft for den største udfordring, mens prispres, faldende efterspørgsel og finansiering også ligger højt. Generationsskifte ser virksomhederne som et mindre problem, selvom næsten hver 5. virksomhed forventer, at skulle generationsskiftes inden for de kommende 3 år. Det kan godt blive vanskeligt at finde nye ejere til så mange virksomheder på Lolland-Falster.

Ledigheden falder på Lolland-Falster: Hvor den i 2013 udgjorde 8%, udgør den i 2016 kun 5,2%, og ledigheden nærmer sig nu resten af landet. Da mange går på pension i disse år, er der allerede ved at opstår flaskehalse, både indenfor visse uddannelser og visse brancher.

Manglen på arbejdskraft er et problem, der kun vil blive værre, hvis ikke der findes løsninger. I de kommende 10 år vil antallet af personer i den arbejdsduelige alder falde med ca. 8.000 personer på Lolland-Falster ifølge Danmarks Statistik. Erhvervslivet og det offentlige på Lolland-Falster skal således være i stand til at vækste samtidig med at arbejdsstyrken falder.

Det faldende arbejdskraftudbud på Lolland-Falster, kræver at både virksomhederne og politikerne har fuld fokus på dette. Vi skal bl.a. sikre, at langt flere unge tager en relevant uddannelse, der skal oprettes nye lærlingepladser, uddannelsesstillinger osv. Men det vil også være nødvendigt at tiltrække medarbejdere udefra, ligesom der er mange tusinde, der hver dag pendler fra området nordpå for at nå deres arbejdspladser på Sjælland og omkring København.

Får både virksomhederne og det offentlige taget fat på at løse disse flaskehalsproblemer, ser udviklingen ganske positiv ud de kommende år, også selv om byggeriet af tunnelen under Femern endnu ikke er igangsat.

Læs også: Femern A/S igangsætter større anlægsarbejder på Femern-tunnelen

 


Del denne historie: vælg platform

Go to Top