Fem lokale kunstneres individuelle værker indgår i en fælles historiefortælling 

Tekst & foto: Bjarne Winther
Tekst & foto: Bjarne Winther
Skulpturprojektet ”Forgreninger- skulpturelle stregtegninger” i Reventlowparken.

Øverste foto: Lotte Madsen ved sit værk: BÅNDET

En karavane af borgere, dyr, vogne og kærrer bevæger sig i procession væk fra skafottet, der er anbragt i Reventlowparken. Et skulpturprojekt, formet af grene og kviste fra parken af fem lokale kunstnere, der har ladet sig inspirere af Struensee og hans skæbne. Forgreninger – skulpturelle stregtegninger, er titlen på skulpturprojektet, der går i dialog med årets særudstilling inde på Reventlow-Museet, Arven fra Struensee.

Udstillingen i parken består af individuelle værker, der indgår i en fælles fortælling. De fem lokale kunstnere er Palle Lindau, Bo Karberg, Kiss Nellemann, Lotte Madsen og Michael Dunk. Kunstnerne har ønsket at borgerne skulle bevæge sig væk fra skafottet, hvor Struensee fik sin grumme skæbne. I samlet procession bevæger folket sig væk fra vold og tortur, vender ryggen til magten. Kunstnerne har arbejdet med deres værker ude under åben himmel i tre måneder og udelukkende anvendt det for hånden værende materiale i deres skabelsesproces – grene fra Reventlowparken. Kunstnerne giver udtryk for et succesfyldt samarbejde, et både individuelt og fælles procesforløb, hvor det var op til hver enkelt at udtrykke sig enten konkret eller symbolsk.


Palle Lindau ved sit værk: ET KONGELIGT DRAMA I GRENE

Læs også: Historisk få tomme lagerlokaler


Bo Karberg ved sit værk: STRUENSEES STEJLEHJUL

For Palle Lindau, Bo Karberg og Lotte Madsen, de tre af de fem kunstnere, der havde mulighed for at være til stede i Reventlowparken og møde Erhverv og Kultur, har det været et anderledes arbejdsforløb end de er vant til. ”Jeg er billedhugger, og her har jeg med de tre figurer, kongen, dronning Caroline Mathilde og Struensee skabt et slags dukketeater. Tre brikker i et drama af historiske dimensioner på vej mod skafottet. Jeg har malet ansigtsudtryk og givet dronningen skørt på. Jeg har ikke tidligere været så konkret i mit udtryk”, fortæller Palle Lindau.


BORGERINDEN af Michael Dunk

”Struensee blev på bestialsk vis halshugget og sat på hjul og stejle. Værket er en metamorfose over hans tragiske skæbne. Det unge træ i midten minder om, at hans drømme og visioner ikke lod sig bremse, men spirede frem efter hans død. Jeg har tidligere ladet mig inspirere af hjulet i mine værker. Derfor valgte jeg her Struensees stejlehjul. En metamorfose over hans tragiske skæbne, udtrykt med flænsede og forvredne grene. En metafor, der relaterer til vores tid, hvor tortur stadig foregår”, fortæller Bo Karberg.

Læs også: Europas bedste luksushotel 2018!


GENFÆRD af Kiss Nellemann

Lotte Madsen fortsætter: ”Mit værk er en abstraktion. Det slyngede bånd symboliserer med reference til Caroline Mathildes fine strømpebånd, en vovet og intim gave fra Struensee. Den evige kamp for ligeværd og frihed til selv at vælge. Her er jo tale om meget unge mennesker ved hoffet, lidenskab og kådhed, der får alvorlige konsekvenser. Den røde farve symboliserer lidenskab og blod, den sorte alvor og sorg”.

Udstillingen kan ses frem til oktober.

http://aabne-samlinger.dk/reventlow-museet/reventlow-museet 

Læs også: Femern A/S igangsætter større anlægsarbejder på Femern-tunnelen

Del denne historie: vælg platform

Go to Top