Femern A/S igangsætter hovedanlægsfasen for Femerntunnelen

Pressemeddelelse

Femern A/S igangsætter nu hovedanlægskontrakterne med det internationale entreprenørkonsortium Femern Link Contractors (FLC) med virkning fra 1. januar 2021. Det betyder, at byggeriet af Femern-tunnelen går i gang herunder i første omgang den store tunnelelementfabrik ved Rødbyhavn.

I november 2019 begyndte hovedanlægsfasen for Femern Bælt-tunnelen. Her trådte kontrakten med det hollandske entreprenørkonsortium Fehmarn Belt Contractors (FBC) om den nye store arbejdshavn ved Rødbyhavn i kraft. Den nye arbejdshavn forventes færdigbygget inden udgangen af 2021. Endvidere har EU-Kommissionen i marts 2020 godkendt finansieringsmodellen for Femern Bælt-tunnelen.

Dermed er vejen banet for at iværksætte arbejdet med den store tunnelelementfabrik samt portal- og rampeanlæg ved Rødbyhavn. Arbejdshavnen er indgangen til byggeriet af tunnel-elementfabrikken, og det bliver fra arbejdshavnen, at de 73.000 tons tunge tunnelelementer til sin tid skal sejles ud i Femern Bælt.

Tunnelelementfabrikken alene bliver med et fabriksareal svarende til 200 fodboldbaner en af de største fabrikker i Danmark, og den samlede byggeplads bliver den største af sin art i Nordeuropa. Fabrikken bliver den markante hjørnesten i byggeriet af verdens hidtil længste sænketunnel.

De igangsatte kontrakter med FLC-konsortiet rummer aktiviteter for i alt 28 mia. kroner (2020-priser).

”Det er naturligvis meget tilfredsstillende, at vi nu kan bringe tunnelprojektet afgørende videre i tæt samarbejde med vores dygtige entreprenører. Det er en historisk dag for Femern-projektet”, udtaler administrerende direktør Claus F. Baunkjær, Femern A/S.

Aktiveringen af kontrakterne sker i respekt for den igangværende tyske godkendelsesproces af Femern Bælt-tunnelen. Femern A/S modtog i februar 2019 den underskrevne godkendelse fra myndighederne i Slesvig-Holsten. Den tyske Forbundsforvaltningsdomstol behandler i øjeblikket klager over godkendelsen, og retten har fastlagt datoer for de afsluttende mundtlige retsmøder til efteråret 2020.

Femern A/S er allerede i gang med en række bygningsmodningsaktiviteter for tunnelbyggeriet på den tysk side ved Puttgarden, så man er klar til at gå videre, når den tyske retssag giver mulighed for det.

Portal and Ramp, Tunnel
28 Aug 2013

Hvad omfatter de igangsatte kontrakter med FLC:

 • De igangsatte anlægskontrakter med Femern Link Contractors (FLC) omfatter anlægsaktiviteter på i alt 28 mia. kr. (2020-priser).

Kontrakterne med FLC omfatter især følgende anlægsaktiviteter:

 • Anlæg af den store tunnel elementfabrikken ved Rødbyhavn
 • Anlæg af portaler og rampeanlæg ved Rødbyhavn og Puttgarden
 • Produktion af 79 tunnelelementer på hver godt 200 meter med en vægt på hver 73.000 tons samt produktion af 10 specialtunnelelementer til særligt udstyr i tunnelen
 • Etablering af beboelses- og administrationsfaciliteter til tunnelbisserne
 • Særligt marint tunneludstyr til placering af tunnelelementerne mellem Rødbyhavn og Puttgarden

FLC-konsortiet består af følgende virksomheder:

 • VINCI Construction Grands Projets S.A.S. (Frankrig)
 • Per Aarsleff Holding A/S (Danmark)
 • Wayss & Freytag Ingenieurbau AG (Tyskland)
 • Max Bögl Stiftung & Co. KG (Tyskland)
 • CFE SA (Belgien)
 • Solétanche-Bachy International S.A.S. (Frankrig)
 • BAM International B.V. (Holland)
 • COWI A/S, Rådgiver (Danmark)

Klik på dette link for at se en: Video-animation af Femern-byggeriet

FOTOS er fra Femern A/S hjemmeside.

Del denne historie: vælg platform

Go to Top