Fokus på klima og bæredygtighed har aldrig været større end i dag

- og disse emner har netop været i fokus på den 4. Bioøkonomi konference her på Sydhavsøerne


Mere end 170 interesserede havde onsdag 25. september fundet vej til Saxkjøbing Sukkerfabrik, der igen dannede inspirerende rammer til konferencen. Her var deltagere fra hele landet og fra alle led i værdikæden. Både forskningsverdenen, investorer, iværksættere, etablerede virksomheder og samarbejdspartnere, som dermed er med til at skabe Danmarks største konference inden for bioøkonomi.

Et tæt pakket program, der med spændende indslag kom godt rundt i Bioøkonomi og Bæredygtighed. Hvor er vi? Hvor vil vi gerne hen? Hvilke initiativer og netværkspartnerskaber er sat i gang? Der foregår virkelig meget på det nationale, men også på det internationale marked, hvad angår Bioøkonomi. Der er også fra politisk hold i Danmark fokus på biomaterialer, som ”burde” blive et nyt dansk forretningsområde hvor vi kan være helt i front på verdensplan.


Kan sukkerroer være kick-start til bæredygtigt dansk produktion af biopolymerer?
Indlæg af John Jensen, senior group advisor, Nordic Sugar.

Der er uendelige mange muligheder

På konferencen blev nogle af ideerne fremlagt, men også de udfordringer der selvfølgelig også er i spil. Da det er investeringer i ny teknologi, der langt hen ad vejen skal bane vej for nye forretningsmodeller. Sammen med forskningsinstitutterne skal politikere og investorer være med til at give erhvervslivet de redskaber og muligheder, så der kan skabes nye forretningsmodeller.

Der var fokus på nogle af de spændende aktiviteter fra bioøkonomiens vækstlag, samt konkrete bud på nye produktioner, som både er gode for miljøet og har bæredygtig økonomi. Samt masser af stande der allerede er i gang og som havde prøver med på deres produkter. Konferencen dækkede et godt og meget bredt udvalg indenfor Bio-produkter.

Hele 4 spor at vælge imellem
I år var der hele 4 spor man kunne tilmelde sig, mod tidligere 3 spor. Efter de fælles oplæg og foredrag, delte konference deltagerne sig ud på et af de 4 spor, som blandt andet handlede om bio-materialer og bæredygtige fødevarer med videndeling og netværk som omdrejningspunkt.

Læs også: Historisk få tomme lagerlokaler

Deltagerne kunne vælge mellem disse 4 spor:
1. Biomaterialer
2. Innovative produkter og koncepter
3. Blå bioøkonomi
4. Fra ide til hyldemeter – bæredygtige fødevarer


Der var mange stande på konferencen, bl.a. en med 100 % nedbrydelige produkter

Bioøkonomi skal bane vejen for nye arbejdspladser – og være en gevinst for miljøet

De seneste år er der kommet et stigende fokus på foder og fødevarer, ingredienser og energi, der er produceret miljø- og klimavenligt. Efterspørgslen kalder på nye løsninger og nye måder at tænke på i forhold til produktion af fødevarer og i forhold til hvordan vi udnytter jordens ressourcer på en langt bedre måde end nu. Det er bl.a. disse ting der var på dagsordenen på konferencen.

For at komme i mål med ambitionerne er det vigtigt at få udbredt forskernes viden og virksomhedernes erfaringer. Det er netop formålet med Dansk Bioøkonomi Konference, som afholdes én gang årligt, og i år er det 4. gang den afholdes i Guldborgsund Kommune. Konferencen skal være en spirekasse for nye netværk, virksomheder og forskere imellem. Og det må man sige at det er lykkedes, selvom der stadig er masser af udfordringer at tage fat på.


Mange unge til konferencen

Det var dejligt at se, at det ikke kun var de ”gråhårede” der deltog ved konferencen. Her var rigtig mange unge blandt deltagerne og det stemmer godt overens med, at de vil være med til at præge ”verden” i den retning, som betyder mere bæredygtighed fremadrettet. Alle Erhverv og Kultur talte med, ser masser af muligheder og mange ønsker at starte forskellige virksomheder op, som skal bygges på bæredygtighed og hvor alle ressourcer udnyttes, og hvor der er meget fokus på, at der skal tilføres noget godt retur til miljøet.

Læs også: Europas bedste luksushotel 2018!


Bæredygtigt protein “Made in Denmark” – hvordan og hvornår bliver det en god forretning?
Indlæg ved Lars Hvidtfeldt, godsejer og formand for Dansk Protein onnovation.

Protein, Protein, Protein og så lige… Protein

Et af de helt store emner på konferencen var udfordringen med at producere nok Protein. Pga. befolkningstilvæksten på kloden, så er behovet for Protein stærkt stigende. Der er allerede udfordringer på mangel af Protein og derfor var der også flere indslag, som handlede om at finde nye måder at producere Protein på.

Protein produktionen skal konkurrere med Soya på kvalitet og pris. Udover at der skal produceres Protein lokalt, så skal der også være fokus på at udvikle og producere udstyr/fabrikker til produktionen af Protein. Derefter skal man have fokus på at kunne eksportere både knowhow og hele produktionsapparatet omkring Protein produktionen.


Lokale smagsprøver var et stort hit

Konferencen sluttede af på fornemmeste maner, med smagsprøver på Quinella fra Fælles køkkenet i Sakskøbing, som er en Lolland-Falster udgave af paellaen. ”Quinellaen er en partnerskabsret og startskuddet på et nyt stærkt projektpartnerskab – Agri-Aqua Innovation Denmark, som skal gøre den lokale fødevareproduktion mere bæredygtig, samt være med til at skabe grundlag for nye højværdiprodukter og nye jobs”, fortæller programkoordinator i Bioøkonomisk Vækstcenter Guldborgsund Mette Jørgensen.

Saltoftegaard gav også smagsprøver på deres RO’UM, som er rom produceret på lokale roer. Begge produkter var et kæmpe hit blandt deltagerne.

Konferencen arrangeres af Center for Cirkulær Bioøkonomi, INBIOM, Aarhus Universitet, Teknologisk Institut, Business Lolland-Falster, Agrovi, Dansk Landbrug Sydhavsøerne, Bioøkonomisk Vækstcenter Guldborgsund samt Guldborgsund Kommune.


Om Bioøkonomisk Vækstcenter Guldborgsund
Bioøkonomisk Vækstcenter Guldborgsund arbejder for at udbrede ny viden og sikre et forskningsmæssigt fokus på udvikling af nye bæredygtige produkter med lokale rest-biomasser. Formålet er, at skabe lokale arbejdspladser og produktioner, der samtidig medvirker til grøn omstilling.

Læs mere om Bioøkonomisk Vækstcenter Guldborgsund her.

For yderligere information kontakt:

Programkoordinator Mette Jørgensen på tlf.: 25 18 18 33
Chefkonsulent, kommunikation Rikke Betak Lund på tlf.: 25 18 02 48

Læs også: Femern A/S igangsætter større anlægsarbejder på Femern-tunnelen


Fakta boks på Quinella:
Quinella´en indeholder blandt andet den invasive fisk kutling, ørred, quinoa, blomkål, top af selleri, sukker- og blæretang. Det eneste, der er taget med fra den oprindelige opskrift er safran.

Quinoaen skal snart høstes på Lolland Falster: Det er en afgrøde der indeholder sunde fedtsyrer, smager godt, og lokale landmænd har vist, at vi ikke behøver få den fløjet ind fra Sydamerika, men den kan sagtens dyrkes lokalt.

BlæreTang – gror allerede langs vores kyster – hvis vi klipper/høster med omtanke bliver tangen større til næste gang – der opsamles næringsstoffer og giver med tiden flere gemmesteder til livet i vandet.

Sukkertang – kan dyrkes i havet – opsamle næringsstoffer og bedre havmiljøet – og tilføre vores kost smag og sundhed.

Regnbueørred – dyrkes i Grønsund og ved Fejø og dér bliver fiskene aller bedst fordi der er strøm i vandet, som gør at fiskene rører sig (fiskefitness). Der arbejdes intenst på at minimere påvirkning af vandkvalitet både via fodersammensætning og nu også ved at udvikle metoder til opsamling af ekskrementer. En udfordring, der er vigtig at tage hånd om, så vi ikke i fremtiden vil være tvunget til at vælge laks fra Norge eller fisk fra Asien, hvor der ikke er stramme miljøkrav til dyrkningen.

Kutling – en invasiv fisk som Postholderens sted i Guldborg i samarbejde med en lokal fisker fjerner fra Guldborgsund og tilbereder til en lækker spise.

Partnerne i Agri-Aqua Innovation Denmark er: Dansk Akvakultur, Dansk Landbrug Sydhavsøerne, Business Lolland Falster, Center for cirkulær bioøkonomi/Aarhus Universitet, Teknologisk Institut, Orbicon, Bioøkonomisk Vækstcenter Guldborgsund/Guldborgsund Kommune.Del denne historie: vælg platform

Go to Top