Forfatterstafetten april 2019

Forfatterstafetten

På Lolland-Falster bor der mange forfattere. De skriver digte, noveller, romaner, essays, skuespil etc. – produktionen er stor. Bedste eksempel på det er udgivelsen StORDstrømmen Antologi der præsenterer 39 forfattere og 11 illustratorer fra det gamle Storstrøms Amt.

Erhverv og Kultur giver hver måned spalteplads til en lokal forfatter under overskriften Forfatter-stafetten.

Her udvælger en forfatter en af sine tekster til publicering i magasinet og giver efterfølgende efter eget valg stafetten videre til en forfatterkollega – og så fremdeles.  

I marts måned bragte vi en tekst af Yvonne Halskov. Stafetten i denne måned er givet til Anne Holm Christensen. Nederst på siden kan du se, hvem Anne Holm Christensen giver forfatterstafetten videre til.

Læs også: Historisk få tomme lagerlokaler

Anne Holm Christensen skriver:
Research til en ny bog er for mig særdeles spændende. Interessen for- og viden om faget Historie bliver koblet med nysgerrigheden i forhold til at lære nye mennesker at kende. Levende som døde.

Min næste bog giver stemme til mennesker, der blandt andet er født og vokset op på Lolland-Falster og Møn. Senere udvandrer de til Amerika, og vi vil følge dem helt op til vore dage gennem udvandrernes egne beretninger som meget gamle mennesker eller gennem deres nulevende familie. Bogen vil beskæftige sig med de sene udvandrere, der tager afsted fra Danmark efter år 1900.

Jeg vil gennem autentiske fortællinger, breve og andet forsøge at få svar på, hvad der driver de sene udvandrere. Hvad drømmer de om? Hvad efterlader de sig her på deres hjemegn? Og hvordan bliver deres liv set i forhold til det udgangspunkt, de har? Brevene, som vi ikke skriver mange af i dag, er helt unikke vidnesbyrd om udvandrernes liv, og de fungerer også som livline til den familie, der bliver tilbage i Danmark.

Bogen kommer til at indeholde fortællinger fra en håndfuld menneskers liv, og vi skal kort møde to af dem her:


August Ferdinand Larsen, født d. 2. april 1881 i Tingsted By og Sogn på Falster. Ferdinand starter sin karriere som sømand og vælger efter nogle år at gå i land i Amerika, hvor han lever i resten af sit liv. Han skriver i et tidligt brev hjem til forældrene fra en lille dansk ø i Caribien:

Læs også: Europas bedste luksushotel 2018!

St. John 16-7-1902
Kære Forældre
I maa undskylde, at I ikke har hørt fra mig før, men Skipperen vidste ikke, hvor vi skulle gaa hen og saa ville jeg ikke skrive. Vi havde 14 Dages Rejse over fra England og der laa vi i 10 Dage og reparerede, og nu har vi ligget her i 14 Dage og lastet Træ, men i morgen skal vi gaa ad England til igen. Vi ligger i en smuk Plads her. Den er bygget saaledes, at man kan gaa i nogle af Gaderne og kigge ned i Skorstenen paa Husene, som ligger nedenunder.
Det er en haard Skude, jeg har faaet. En Dag blev en af Fyrbøderne lagt i Haandjern og truet med Revolver, og den slags Ting holder jeg ikke af at lege med, især da vi ikke maa have Skydevaaben – men naar jeg kommer til Tyskland igen, saa stopper jeg op, saa kan de tage dem en anden Tømmermand, for jeg er ikke skabt til at være Slave.
Nu blot en venlig Hilsen fra Ferdinand.


Vi skal også møde Kristian Emil Larsen, der bliver født d. 5. november 1888 i Damme By, Fanefjord Sogn på Møn. Kristians mor er alene med ham og hans storebror, indtil hun gifter sig i 1893 og får fire børn mere. Kristian er et ”uægte barn”, og han kan af den grund have vurderet, at hans chance for et godt liv er større i Amerika end her, da han udvandrer omkring 1906. Chris – som han kalder sig i sit nye liv – er i kontakt med en af sine søstre, og han skriver mange år senere fra sin position som farmer med egen familie i staten Wyoming:

Moorcroft, August 28, 1950

Kære søster og familie

… Ja, det er jo ikke saa godt med Mor, men det er ogsaa en høj Alder. Nu er det jo snart hendes Fødselsdag, og nu haaber vi, at hun må have faaet Pakken. Hvis vi rigtigt kommer i Krig, kan vi jo ikke sende noget mere. Der er mange af de unge, der er blevet kaldt ind nu, men vi haaber, at vore Sønner maa blive fri denne gang.

Vi er ved at tærske i denne Tid, vi bruger Tærskemaskine og Selvbinder, men de fleste Folk bruger dem, der gør det hele i Marken. Der er ingen, der bruger Heste. Vore Kreaturer gaar løs på Græsgangen, vi har Pigtraadshegn udenom, men det er store stykker, saa vi er nødt til at have en Ridehest, naar vi skal have dem ind.

Ja, nu er det mange Aar siden, jeg rejste hjemmefra, jeg har set meget og prøvet meget, men naar I bare er tilfredse derhjemme, saa er det lige saa godt dér som nogen Steder. Her har Folk altid travlt, alting skal gaa i en fart, så Folk har ikke tid til at være tilfredse.

Mange hjertelige Hilsener til dig og din Familie. Din Broder Chris

For nogle måneder siden henvendte jeg mig til de lokale slægtsforskningsforeninger for komme i kontakt med slægtsforskere, der ville være interesseret i at stille materiale til rådighed. Flere har henvendt sig med interessante og veldokumenterede udvandrer-familiehistorier, og jeg er meget taknemmelig for denne lokale indsats, der i 2020 resulterer i en bog om de sene udvandrere. Følg bogprojektet på www.forlaget-vitae.dk eller på forlagets Facebookside.

Kort om forfatteren

Anne Holm Christensen, der bor i Næstved, er mangeårig arbejdsmiljørådgiver og underviser. Arbejder nu som selvstændig forfatter og foredragsholder blandt andet på baggrund af studier i historie ved Syddansk Universitet og Københavns Universitet.


Tidligere udgivelser

  • Caroline Jönsson – en familie- og egnshistorie fra Vridsløselille, Vallensbæk og Glostrup, 2014, 2. udgave 2017
  • Thomas-mysteriet – en autentisk familiesaga fra 1800-tallets Vestindien og København, 2017
  • Vores liv – fra tidlig barndom til hverdag med hjemmehjælp. Skrevet sammen med Lene Plambech, 2018
  • Bertil Widerberg – en kunstners liv og værker, 2018

Medlem af Dansk Forfatterforening.

Medlem af foreningen StORDstrømmen.

Om forlaget Vitae
Forlaget Vitae udgiver bøger, der beskriver det levede liv.
Fortællingerne tager udgangspunkt i autentiske personer.
Bøgerne indeholder et eller flere menneskers livsfortælling koblet med beskrivelse af den historiske tid, fortællingen foregår i.

Anne Holm Christensen giver stafetten videre til Leif Petersen

Læs også: Femern A/S igangsætter større anlægsarbejder på Femern-tunnelenDel denne historie: vælg platform

Go to Top