Forstå bioøkonomi på to minutter

Illustration: Introbillede til videoen om bioøkonomi

Vil du vide mere om, hvordan vores smukke landskab på Sydhavsøerne giver grobund for fremtidens store ressource – biomasse – så klik ind på Bioøkonomisk Vækstcenter’s website og se den nye film om bioøkonomi.

På to minutter får du en god introduktion til det kæmpe potentiale, der er for at udvikle nye bæredygtige produkter lige fra naturlige farvestoffer, rengøringsmidler til grøn energi. Uudnyttet organisk materiale fra landbrug, fiskeri, skov og plantager kan danne grundlag for nye grønne erhvervseventyr.

http://www.bioguldborgsund.dk

Læs også: Historisk få tomme lagerlokaler


Gymnasieeleverne Magnus R. Jørgensen og Kasper K. Larsen sammen med deres lærer Nicholas Barnes i de nye laboratorier, hvor de har analyseret tang.

Uddanner næste generation i bioøkonomi

Teknisk gymnasium i Nykøbing Falster har sat bioøkonomi på skemaet, så eleverne på teknisk gymnasium kan få en større indsigt i sammenhængen mellem miljø, fødevarer og produktion.

”Vi blev inspireret på sidste års konference om bioøkonomi til at tage bioøkonomi med på skemaet,” siger Bo Rasmussen, rektor for teknisk gymnasium i Nykøbing. Eleverne i 3. G har 12 undervisningstimer om ugen med faget Proces, Levnedsmiddel og Sundhed. ”Vi håber, at tiltaget giver eleverne lyst til at uddanne sig inden for området, og at det kan være med til at skabe grundlag for ny produktion på Lolland Falster.”

Gymnasiet deltager desuden sammen med Syddansk Universitet (SDU) og Bioøkonomisk Vækstcenter Guldborgsund i projektet BIOCAS. Projektet er et internationalt samarbejde, som blandt undersøger mulighederne for at udvinde naturlige farvestoffer og andre højværdiingredienser af rester fra saftproduktion af kirsebær og æbler og proteiner fra insekter.

Desuden skal det undersøges hvordan man bedst recirkulerer næringsstoffer, når husholdningsaffald og halm anvendes til at booste energiproduktion i et biogasanlæg. Det er planen, at eleverne skal samarbejde med internationale forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Nyt indblik i bioøkonomi
Eleverne på 3. år i gymnasiet tog fat på bioøkonomi fra starten af skoleåret 2017/18 og har blandt andet været rundt ved Lolland Falsters kyster for at måle saltindhold i havvandet og tage prøver af tang. Eleverne har derefter analyseret indholdet af tørstof, mineraler og fedt i tangen, og resultaterne kan danne grundlag for at udnytte tang til foder og fødevarer.

”Det er nyt, at undervisningen giver indblik i, hvordan ting i hverdagen kan bruges på nye måder.  Selv min familie synes, at det er spændende at følge med i,” siger gymnasieelev Magnus R. Jørgensen. ”Undervisningen i bioøkonomi har styrket min lyst til at læse videre til kemiingeniør, og jeg glæder mig til de nye projekter, som vi selv skal researche fra bunden af,” fastslår gymnasieelev Kasper K. Larsen.


Projektchef Svend Erik Jessen og rektor Bo Rasmussen inviterer virksomheder på Lolland Falster til samarbejde med teknisk gymnasium om nye bioøkonomiske projekter.

Samarbejde med virksomheder
Teknisk gymnasium har investeret i moderne laboratorier for at gøre undervisningen i bioøkonomi og kemi endnu mere relevant og realistisk. ”Eleverne arbejder i teams og har stor indflydelse på undervisningen. Det svarer til forholdene på universiteter, så vi håber, at eleverne bliver bedre forberedt på at tage en videregående uddannelse,” siger Nicholas Barnes, der underviser i kemi, proces- og levnedsmiddel.

Som led i undervisningen i bioøkonomi har teknisk gymnasium også indledt et undervisningssamarbejde med SDU. ”Fra næste skoleår øger vi koordineringen mellem de to institutioner, så elever og studerende kommer til at arbejde sammen i laboratorierne. Vi vil også tilbyde virksomheder at udføre undersøgelser og analyser, som forhåbentlig kan føre til nye produkter og klynger inden for bioøkonomi,” siger projektchef Svend Erik Jessen. De første resultater af undervisningen i bioøkonomi på teknisk gymnasium bliver i øvrigt præsenteret på dette års konference om bioøkonomi d. 11. oktober på Sukkerfabrikken i Sakskøbing.

Læs også: Europas bedste luksushotel 2018!

Nøglebegreber

Bio-råstoffer: Bio betyder liv. Bio-råstoffer og biomasse er materiale og rester, der stammer fra blandt andet planter og insekter.

Fossile råstoffer kan oversættes til ”hvad der findes ved at grave i jorden”. Fossile råvarer og brændstoffer er kul, olie og naturgas fra undergrunden.

Al forbrænding, uanset om det er fossile råstoffer eller biomasse som halm og træ, udleder drivhusgassen CO2 (kuldioxid).

Planter og andre levende organismer på og i jorden og i havet kan optage kuldioxid, så kulstof bliver bundet og ilt frigivet. Det giver balance i det naturlige kredsløb. Men når vi afbrænder fossile råstoffer tilfører vi kredsløbet en endnu større mængde kulstof fra olie, kul og gas, som ellers lå godt gemt i undergrunden.

Og her viser erfaringerne, at naturen ikke formår at optage den ekstra mængde kulstof, der i stedet for havner i atmosfæren som drivhusgas. Det får temperaturen på jorden til at stige.

Når vi bruger biomateriale i stedet for fossilt råstof, er den totale kulstofmængde i kredsløbet status quo. Dermed bliver mere overskueligt at binde så meget kulstof, at det får en forventelig positiv effekt på klimaet.


Læs også: Femern A/S igangsætter større anlægsarbejder på Femern-tunnelen

Facts om bioøkonomi

– og muligheder på Sydhavsøerne

Bioøkonomi drejer sig om at lave nye produkter, der er baseret på biologisk råstoffer, som vi ellers ikke udnytter. Eksempelvis kan biologiske råstoffer som roetoppe, tang fra kysten og halm blive til ingredienser i fødevarer, dyrefoder, emballage, byggematerialer og brændstof.

I dag bliver mange hverdagsprodukter fremstillet med fossile råstoffer, især olie. Det gælder blandt andet plast, ingredienser til kosmetik og rengøringsprodukter. I disse produkter er det muligt at erstatte fossile råstoffer med biologiske råstoffer.

På Lolland Falster er vi rige på biologiske råstoffer – også kaldet biomasse – fra landbrug, skovbrug, fiskeri og havbrug, som vi kan bruge til at skabe nye bio-baserede produkter. Det giver store muligheder for at fremme en bæredygtig udvikling og skabe lokal vækst.

Dermed kan vi spille en stor rolle i samfundets overgang fra fossile produkter til biologiske produkter. Jo dygtigere vi bliver til at klare os uden fossile råstoffer, jo mindre afhængige blive de fremtidige generationer af de fossile ressourcer, som vi på et tidspunkt løber tør for.

Guldborgsund har med etableringen af Bioøkonomisk Vækstcenter valgt at arbejde aktivt på at udnytte vores lokale biomasse og dermed mindske vores klimabelastning og afhængighed af fossile råstoffer. På den måde opfylder vi satsningens overordnede mål: at skabe lokale grønne arbejdspladser. Øget eksport af teknologi og bedre konkurrenceevne er de vigtige langsigtede gevinster.

Bioøkonomisk Vækstcenter er engageret i en række projekter, hvor vi samarbejder med virksomheder, forskere, ministerier, myndigheder og andre interessenter om at kortlægge, fremme og realisere bioøkonomiens vækstpotentialer og gevinster.


Af halm kan der udvindes biologiske råstoffer, som blandt andet kan bruges i hårshampoo.

 

Del denne historie: vælg platform

Go to Top