Generationsskifte i nye omgivelser

Tekst & foto: Bjarne Winther
Tekst & foto: Bjarne Winther
Konsulentvirksomheden PROVI valgte at gennemføre et glidende generationsskifte i virksomheden med fokus på karriere- og virksomhedsrådgivning og marketing.  

Inden for det seneste år er der sket markante ændringer i Konsulenthuset PROVI. I årets løb er Nakskov-afdelingen flyttet til Vejlegade 33 og Nykøbing F-afdelingen er flyttet til Vestenborg Allé 2. Samtidig med flytningerne er der foretaget et generationsskifte i virksomheden.

Konsulenthuset PROVI er i dag ejermæssigt et familieforetagende bestående af Uffe Stein, hans hustru Pia Stein og børnene Therese Stein Brorsen og Thomas Stein. Uffe og Pia Stein har arbejdet i PROVI siden 2004, hvor Uffe Stein og Søren Brusen ejermæssigt drev PROVI A/S sammen.

Læs også: Historisk få tomme lagerlokaler

Ledelsesansvaret er placeret i ejerkredsen suppleret med Charlotte Bruun Østergaard, som har flere års erfaring inden for karrierådgivning i PROVI. Virksomheden har inden for kort tid udvidet medarbejderstaben fra 8 til 11 medarbejdere, der alle pendler mellem afdelingerne i Nykøbing, Nakskov og Vordingborg – afhængig af opgavens karakter. Konsulenthuset PROVI’s hjemmebane er Sydsjælland og Lolland Falster med afdelinger i Nakskov, Nykøbing F. og Vordingborg samt nogle større kunder i Københavnsområdet.

Virksomhed i vækst
Konsulenthuset PROVI tilbyder konsulentarbejde inden for områderne karriere- og virksomhedsrådgivning, marketing og EU-området. ”Hver medarbejder har sit ansvarsområde. Alle opgaver vi udfører, bliver målt og bedømt på kvalitet og effekt”, fortæller Uffe Stein, og tilføjer: ”Vores virksomhed er en succes. Vi får løbende nye opgaver, flere end tidligere, inden for marketing og rådgivning. Inden for karriererådgivning arbejder vi hovedsageligt med individuelle processer med personer, som er i job eller er opsagt, og gerne vil have hjælp til at finde nye jobs. Vi arbejder eksempelvis med jobklare borgere på dagpenge eller kontanthjælp, som i den individuelle proces hjælpes mod ordinære jobs og mange gange via korte virksomhedspraktikker som døråbner for jobbene. Det er spændende arbejde at se, hvordan motivation og inspiration kan få de fleste i job også uden for de områder, den enkelte havde som jobmål”.

Læs også: Europas bedste luksushotel 2018!

Erhvervslivet tager ansvar
Jobcentrene i landsdelen har de senere år haft mange opgaver med personer, som har fået tilkendt et fleksjob – altså et job, som er på reduceret tid og hvor jobbet tager hensyn til den enkeltes skånehensyn.    ”Det er vores erfaring, at erhvervslivet tager dette ansvar på sig, og får givet gode jobåbninger. Ofte etableres et fleksjob via en virksomhedspraktik, hvor virksomhed og fleksjobberen kan prøve hinanden af. 95 % af de fleksjobbere vi arbejder med kommer i virksomhedspraktik og af dem lykkes det for ca. 75 % at komme i varigt fleksjob. Til stor glæde for virksomheden og for fleksjobberen”, fortæller Uffe Stein.

Det er hans vurdering, at den aktuelle situation for erhvervslivet på Lolland-Falster er positiv. Dog efterlyser han bedre efteruddannelsesmuligheder i landsdelen målrettet den private sektor.  ”Det er et problem for vores område, at vi ikke har et efteruddannelsessystem på højere niveau end Erhvervsakademiet”.

Læs også: Femern A/S igangsætter større anlægsarbejder på Femern-tunnelen

Del denne historie: vælg platform

Go to Top