Gentlemen´s Club marts 2018

Vi er nu på plads i vort nye hjem

Vinteren er endelig over os, men i Gentlemen´s Club er det ikke noget problem at holde varmen, for der er fuldt tryk på kedlerne, og klubbens medlemmer færdes hjemmevante i de nye lokaler. Her er stemningen som vi kender den fra gamle dage, da vi huserede ude på landet – fuld af initiativ, ambitioner og plads til store tanker. Som ægte gentlemen kan lide det.

Men hjemligheden til trods, er det faktisk kun ganske få uger siden, at Gentlemen´s Club holdt sin Grand Opening, og Lance Brædder afslørede, hvad han havde gået og rodet med i de statelige lokaler. Som altid op til en premiereaften – og dermed helt i teaterbygningens ånd – var der travlhed til det sidste, og kiggede man forbi klubhuset i dagene inden åbningen, kunne man godt blive lidt spændt på, hvordan det hele nu skulle gå. Men selvfølgelig gik det. Over al forventning. Lance ”Above and Beyond the Call of Duty” Brædder viste de mange begejstrede gentlemen rundt i perfekt indrettede og smagfuldt afstemte rum, mens John the Butler med aldrig rystende hånd stod for serveringen, som havde han holdt hus på vor nye adresse i tre generationer.

Læs også: Historisk få tomme lagerlokaler


Iværksætterpanel bliver til Erhvervspanel
Ud over Grand Opening og fredagsfrokoster, har lokalerne på Torvet også lagt gulvtæppe til det første panelarrangement. Pronelli er en virksomhed, der leverer højkvalitetspensler. Penslerne designes af Pronelli, som af kvalitetshensyn får dem produceret i Parma, Italien. De sælges i hele landet og brandet klarer sig så godt, at man nu har ambitioner om at indtage resten af Norden og på sigt etablere sig internationalt. Pronellis ejer, Per Hektoft besøgte klubben d. 9. februar, hvor præsenterede sin virksomhed og sine visioner og modtog sparring på en række områder. Det var spændende og lærerigt for alle parter.


Pronelli er ikke en startup-virksomhed. De omtalte pensler har været på markedet i fem år, og virksomheden står på et erfaringsgrundlag, der kan spores tilbage til 1983. Klap på skulderen til Martin Trane og Jesper Skytte for at udvide panelets interessesfære. Der vil stadig være plads til de unge talenter, og indsatsen for disse vil blive udvidet og formaliseret. Men for bedre at afspejle omfanget af panelets virke, har vi omdøbt det til Erhvervspanelet. Vi ser frem til mange spændende oplæg i de kommende måneder. Disse vil fremover ligge på første fredag i måneden.

Læs også: Europas bedste luksushotel 2018!


Events
Grundet (u)almindelig travlhed er eventkalenderen ikke på plads endnu. Der er blevet holdt en ekstraordinær brainstorm-frokost, og eventkoordinatorerne arbejder benhårdt på sagen. Så snart en endelig og bekræftet liste over fremtidige festligheder foreligger, vil alle blive delagtiggjort deri. Helt højaktuelt vil vi dog lige minde om det spændende teaterevent, der finder sted fredag d. 9. marts. Her viser Jens og Carina huset frem, hvorefter der er spisning og underholdning med Flemming Krøll som vært. Der er mulighed for at invitere gæster, da der er tale om et åbent event.

Medlemsprofiler
Gentlemen´s Club har i omegnen af halvtreds medlemmer. Et halvt hundrede dynamiske herrer med mange talenter, som tilsammen udgør et enormt reservoir af ressourcer. Blot klubbens events og fundraising vidner om dette, men da folk har vidt forskellige skemaer, dagsordener og muligheder for at lægge vejen forbi, må vi gå ud fra, at det næppe er alle, der kender hinanden. Da formålet med klubben blandt andet er at skabe mulighed for, at folk hjælper hinanden og udveksler ideer, knowhow og skaber et fintmasket net af relationer, der gavner hele områdets vækst og erhvervsliv, er det på tide, at vi alle kommer på fornavn med hverandre. Vi vil derfor i de kommende måneder lave en portefølje af medlemsprofiler, som vil blive bragt i denne publikation – da det også kan være relevant for andre end medlemmerne at vide, hvilke erhvervsprofiler, egnen har at byde på – og efterfølgende kan ses på klubbens facebookside. Vi har tidligere lavet et par mere omfattende portrætter af klubmedlemmer, men selvom alle gentlemen bestemt er interessante nok til bredformat, har vi valgt at reducere portrætternes omfang, da det ellers vil tage for lang tid at få alle med.


Lance Brædder
Er profil nummer 1. Han er født og opvokset på Falster og kærligheden til hjemstavnen stikker dybt. Han har været vidt omkring og har arbejdet både i ind- og udland, men er altid vendt tilbage til fødeegnen. Lance er rundet af Handelsskolen, og han har læst grafisk kommunikation, men har også en solid ballast af salgsarbejde med sig. Alle, der kender Lance ved, at han er en herre med mange bolde i luften, og hans energiniveau er imponerende. Kernen i hans virke er Dansk Reklameproduktion – som indtil årsskiftet hed LF-Skilte. Denne forretning beskæftiger ni personer og leverer branding og reklameproduktion.

Lance betragter forretningsforståelse, netværk, salg og konceptudvikling som sine kernekompetencer, og det er da også disse kvaliteter, der ligger til grund for udviklingen af Gentlemen´s Club, der som de fleste læsere vil vide, eksisterer på grund af Lances vision og store indsats. Om forholdene for erhvervslivet siger han, at han ser store muligheder. Der er den kommende Femernforbindelse, der vil bringe området i en gunstig position, rent geografisk. Desuden ser han det som en stor styrke, at man på Lolland og Falster har relativt nemt ved at komme i kontakt med beslutningsdygtige folk – der er en ret ”flad” struktur, der gør, at man ikke skal mange led igennem for at få ting til at ske og få folk i tale.

”Min vision er at være med til at skabe et område i vækst, både i mine virksomheder og i netværk. At skabe et område, der bliver endnu bedre og kan tiltrække endnu flere gode kræfter. Det er det, jeg brænder for. ”

Læs også: Femern A/S igangsætter større anlægsarbejder på Femern-tunnelen
Del denne historie: vælg platform

Go to Top