Gode og stærke nyheder fra Lolland og Guldborgsund kommuner

- Der er netop kommet 2 pressemeddelelser der viser de positive tendenser indenfor job skabelse og øget eksport fra de lokale virksomheder.

Antallet af eksportvirksomheder stiger kraftigt på lolland-falster
Der har været kraftig vækst i antallet af virksomheder, der eksporterer i både Lolland og Guldborgsund Kommune. Nye tal viser en vækst på 30% i begge kommuner. Det er en udvikling, der har løftet de to kommuner fra under regionsgennemsnittet til over niveauet målt på andelen af virksomheder med eksport.

”Det er rigtig godt at se at langt flere virksomheder, vælger at gå i gang med eksport. Det har aldrig været nemmere at sælge til udlandet og dermed komme ud på markeder, hvor efterspørgslen er meget større. Det kan løfte væksten i vores erhvervsliv, så jeg glæder mig over den meget positive udvikling i vores område”, udtaler Holger Schou Rasmussen fra Lolland Kommune.

Også i Guldborgsund Kommune er man glad for den nye udvikling, som kan være med til at trække området ud af nogle af de udfordringer, der har været de seneste år.

”Arbejdspladser er noget af det, der virkelig kan rykke vores kommune i en positiv retning. Og netop eksport er et af de parametre, der er afgørende for væksten. En stærk markedsposition i Tyskland kan jo mangedoble omsætningen. Så at flere er kommet i gang med eksport er bestemt godt nyt og med vores nye acceleratormiljø forventer jeg mig, at den positive udvikling fortsætter”, udtaler borgmester i Guldborgsund Kommune John Brædder.

Tallene kommer fra det nye VækstVilkår 2017. Analysen er udarbejdet af Center for VækstAnalyse for Vækstforum Sjælland. Seniorøkonom hos Center for VækstAnalyse, Lill Andersen, ser også meget positive tegn i tallene.

”Der kan godt være udsving i de her tal. Så man skal passe på med tolkningen af en markant udvikling i et enkelt år. Men tallene for Lolland-Falsters eksportører er de mest positive, vi har set i mange år. Og ligger antallet af eksportører på samme høje niveau de kommende år, er det bestemt godt nyt for området. I et samfundsøkonomisk perspektiv er det jo den indtjening og de arbejdspladser, som eksport giver anledning til, der er vigtig. Derfor er det spændende at se, om den øgede aktivitet kan aflæses i udviklingen i eksportværdien de kommende år”.

Eksportværdien er ganske vist også steget, men ikke nær så meget som antallet af eksportører. Den ligger i begge kommuner mellem 4,5 og 5 mia.kr. i 2015.

Læs også: Historisk få tomme lagerlokaler

”Det er meget naturligt, at værdien ikke flytter sig så meget, selvom der kommer flere eksportører. Det er de store virksomheder, som f.eks. Nordic Sugar, der driver udviklingen i den samlede eksportværdi. Men det at have taget hul på eksport er et vigtigt skridt for en virksomhed. Har du først taget hul på et marked, er mersalg markant lettere”, siger Lill Andersen.

I kommunerne ser man eksporttallene som et godt tegn blandt flere.
”Vi har jo et fantastisk godt lokalt erhvervsliv, som er inde i en positiv udvikling. Ikke kun fordi flere eksporterer, men også jobtallene ser langt bedre ud end tidligere. Det samme gør tilflytningen, så alt i alt fortsætter den positive udvikling for vores område”, udtaler John Brædder.

Og også i Lolland Kommune ses der lyst på tingene.
”Det er simpelthen en anden virkelighed, vi arbejder i nu. Der er kommet gang i hjulene med nye virksomheder og flere virksomheder i vækst, og når vi samtidig tænker på, at Femern står for døren, så er der god grund til at se lyst på fremtiden. Vi har fortsat behov for at skabe flere jobs på Lolland, men udgangspunktet er et andet”, konstaterer Holger Schou Rasmussen.


Iværksætterne på lolland-falster har skabt knapt 3.000 job
”Vi ved hvor vigtige iværksætterne er for vores erhvervsudvikling, og derfor har vi valgt at gøre en ekstra indsats for dem her i Guldborgsund. Vi arbejder med iværksætteri helt fra folkeskoleeleverne, studerende på de videregående uddannelser til vores Vækstfabrik, der videreudvikler de mindre virksomheder. Det bærer nu tydeligvis frugt og jeg er meget tilfreds med tallene”, udtaler borgmester John Brædder fra Guldborgsund Kommune.Det gør en stor forskel lokalt, når der etableres en ny virksomhed på Lolland Falster. De nye virksomheder, der er etableret gennem de sidste 10 år, står i dag for 2.855 job. 1.641 job i Guldborgsunds erhvervsliv og 1.241 job i Lollands Kommune.

Ser man på andelen af det samlede antal private job, udgør iværksætternes arbejdspladser i begge kommuner 11%.

”Vi har jo rigtig god gavn af vores lokale iværksættere. Deres job er med til at holde hjulene i gang, og giver beskæftigelse til mere end hvert tiende privatansatte på Lolland. Og så er det er jo nye job, som kommunen i den grad har brug for. De indsatser, vi har sat i søen for at styrke iværksætteriet, er meget vigtige, for iværksætterne er afgørende for vores udvikling”, udtaler borgmester Holger Schou Rasmussen fra Lolland Kommune.

Læs også: Europas bedste luksushotel 2018!

Ser man på fordelingen er det særligt inden for bygge og anlæg samt hoteller og restauranter, at iværksætterne bidrager med en stor andel af jobbene i begge kommuner. Derudover er det klassiske iværksætterbrancher som erhvervsservice og handel, der skaber mange job.

”Vi har iværksættere inden for alle brancher. Men det er ikke overraskende, at mange vælger at starte for sig selv inden for et område som turisme, hvor der er vækst i øjeblikket”, forklarer Holger Schou Rasmussen.

I Lolland Kommune bidrager iværksætterne med 152 job inden for hotel og restauration og i Guldborgsund er der over de sidste 10 år skabt 198 job. I begge kommuner er det mere end hvert fjerde job inden for hoteller og restauranter, der er skabt af de sidste 10 års iværksætteri.

”Turisme er én af vores styrkepositioner på Lolland Falster og det er dejligt, at der er skabt næsten 200 nye job. Jeg er overbevist om, at det er et område som vil vokse endnu mere de kommende år og dermed forhåbentlig skabe endnu flere job. Det har vi jo alle forudsætninger for”, siger John Brædder, borgmester i Guldborgsund.

Tallene stammer fra VækstVilkår 2017, som udkom 24. august og sætter spot på de lokale forhold i erhvervsliv i Region Sjællands 17 kommuner. Analysen er udarbejdet af Center for VækstAnalyse for Vækstforum Sjælland.

Læs hele analysen her:
http://www.guldborgsund.dk/~/media/Nyheder/2017/Aug/V%C3%A6kstvilk%C3%A5r%202017%20-%20Guldborgsund.ashx

Billedtekst:
De 2 borgmestre fra hhv. Lolland og Guldborgsund Kommuner Holger Schou Rasmussen tv. og John Brædder th. har grund til at have det store smil fremme, og det er ikke kun på grund af Zirkus Nemos direktør Søren Østergaards promoveringstur i Sakskøbing tidligere på året, hvor der bl.a. blev aflagt et besøg hos de erhvervsdrivende i Sakskøbing. På billedet har de 3 lige været på rundvisning hos Hotel Saxkjøbing, hvor Food and Beverage Manager Henrik Fabricius Hansen viste det ny istandsatte hotel frem.

Den nye VækstAnalyse fortæller om fremgang på antallet af arbejdspladser i de 2 kommuner og det er kilen til vores velfærd forklarer John Brædder: ”Flere jobs, giver flere indtægter, penge som kan bruges til vores kernevelfærd. Men som også er med til at tiltrække arbejdskraft og tilflyttere til vores Sydhavsøer, og det er bare den positive udvikling, som vi har arbejdet målrettet for i en del år, der nu ser ud til at bære frugt, og det er vigtigt vi fortsat bruger ressourcer på, at det også fortsætter i fremtiden”.

Læs også: Femern A/S igangsætter større anlægsarbejder på Femern-tunnelen

Del denne historie: vælg platform

Go to Top