Guldborgsund Kommune uddeler puljemidler

Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget uddeler puljemidler til en række bosætnings-, turisme- og kulturprojekter i Guldborgsund.

Der blev på sidste udvalgsmøde i alt givet tilskud på 310.662 kr. til arrangementer rundt om i kommunen. ”Vi er glade for at kunne bakke op om de mange – og meget forskellige – projekter, og dermed være med til at understøtte det levende foreningsliv vi har i Guldborgsund.” fortæller formand for udvalget, Martin Lohse. ”De aktiviteter vi har givet tilskud til spænder lige fra et seniorsportstræf, hvor det er udenbys seniorer, der sammen med Guldborgsundseniorer mødes til en kropsligt aktiv og kulturelt spændende dag i Nykøbing til eksperimenterende kunst og de populære Vild med vand-arrangementer.”


Tilskuddene blev givet fra Bosætningspuljen, Turismepuljen og Kulturpuljen. De tre puljer støtter aktiviteter inden for hver deres felt. Man kan læse mere om puljerne og kriterierne for at ansøge om projektstøtte her: https://forening.guldborgsund.net

Læs også: Historisk få tomme lagerlokaler

Bosætningspuljen – I Bosætningspuljen blev der uddelt i alt 130.000 kr. til to projekter:

Liv i den gamle skole – Fase 4, Grænge beboerforening (120.000 kr.):
Projektet handler om at etablere et aktivitets- og møderum på 1. sal i beboerhuset. Rummet kan indeholde træningsmaskiner, men også gøre det muligt at holde møder og en række andre aktiviteter. Projektet spiller godt ind i bosætningsstrategiens målsætninger om styrkelse af kommunens image.

Seniorsportstræf, Aktiv Fritid (10.000 kr.):
Aktiv Fritid afholder igen i år et seniorsportstræf. Arrangementet trækker mange seniorer til byen. I år kommer der for eksempel tre busser fra København, hvor deltagerne udover at deltage i seniorsportstræffet også skal se Nykøbing F. Revyen. Det estimeres at ca. halvdelen af de 400 deltagere til arrangementet den 7. maj er udenbys fra. Derved rammer eventen både potentielle tilflyttere og gør det bedre at være senior i Guldborgsund.

Turismepuljen – I Turismepuljen blev der uddelt i alt 35.000 kr. til to projekter:

Vild med vand/Havnens dag i Nykøbing F. (30.000 kr.):
Nykøbing F. Roklub er i år hovedarrangør for Vild med vand på Slotsbryggen den 9. juni 2018. Her holder flere klubber og foreninger åbent hus med en række maritime aktiviteter på vandet og omkring lystbådehavnen. Der vil bl.a. være mulighed for at prøve robåde og krabbevædeløb for børn samt at opleve dykkere i aktion.

Vild med vand/Havnens dag i Sakskøbing (5.000 kr.):
Sakskøbing Bådelaug & Sejlklub arrangerer Vild med vand ved lystbådehavnen i Sakskøbing den 9. juni 2018. I år vil der for eksempel være optimistsejlads for børn og voksne samt mulighed for at sejle med Middelalderskib. Desuden vil der være underholdning og aktiviteter på land – bl.a. forskellige boder, børneloppemarked og musik.

Læs også: Europas bedste luksushotel 2018!

Kulturpuljen – I Kulturpuljen blev der uddelt i alt 145.662 kr., heraf 70.000 kr. som underskudsgaranti, til fem projekter:

Torveunderholdning 2018, Nykøbing F. Brandmuseum (underskudsgaranti 70.000 kr.):
Torveunderholdningen skaber musik, liv og fællesskab hver fredag på Torvet i Nykøbing Falster hen over sommeren, og bidrager dermed til et varieret kulturudbud i Guldborgsund.

Stjernetrøjer og Nordfalsterdragt, Stubbekøbing Museum (25.262 kr.):
Udstillingen understøtter brandingtemaet ved at sætte fokus på et emne, der formidler den lokale identitet gennem klædedragten og ved samtidig at bringe emnet ind i en nutidig kontekst. Udstillingen står frem til midten af september og er derfor også med til at udvide turistsæsonen i den såkaldte ’skuldersæson’.

Gedser Fyrstival 2018 (25.400 kr.):
Gedser Fyrstival understøtter temaet Børn & Unge med flere elementer af festivalen, blandt andet dragebygning og -flyvning og gadeteaterevents. Derudover lægger flere af Fyrstivalens aktiviteter op til fælles oplevelser for børn og voksne. Særligt årets fokus, Olsen Banden, taler ind i Kulturpuljens brandingtema.

Kunstudstilling LF 2018 (15.000 kr.)
Kunstudstilling LF som udstiller i Reventlow-Museet Pederstrups ridestald har en brandingværdi for hele Lolland-Falster, idet den er den eneste af sin slags og repræsenterer såvel lollandsk som falstersk (og gæstekunstneres) kunst, ligesom publikum til udstillingen også er fra begge kommuner. Herudover er der udstillende kunstnere fra både Polen og Tyskland, hvilket bidrager til Guldborgsunds internationale strategi og er medvirkende til at skabe en kulturbro over Femern Bælt.

Lysthuse og Luftkasteller, In Situ Lolland (10.000 kr.):
Lysthuse og Luftkasteller, et kunstprojekt i Reventlow-Parken har en brandingværdi for hele Lolland-Falster, idet det udover at repræsentere kunstnere fra hele området (samt gæstekunstnere), tiltrækker publikum fra begge kommuner. Projektet medvirker til at forlænge turistsæsonen, idet udstillingens periode strækker sig fra 1. maj til 1. oktober 2018.

Læs også: Femern A/S igangsætter større anlægsarbejder på Femern-tunnelenDel denne historie: vælg platform

Go to Top