Hvad betyder FN´s 17 verdensmål for os i Guldborgsund?

For første gang i verdenshistorien har hele verden fået fælles mål at arbejde ud fra. Der er tale om 17 helt overordnede mål, som blev vedtaget på FN´s generalforsamling i 2015 under ledelse af Mogens Lykketoft. Målene skal være ledetråde, som hele verden arbejder ud fra for, at skabe en bæredygtig udvikling af Jorden. Det er store ambitioner og læser man de 17 mål igennem vil nogle af dem måske virke for langt fra danske forhold og så alligevel.

Læs også: Historisk få tomme lagerlokaler

I 2017 nedsatte Guldborgsund Kommune et §17/4-udvalg, hvor både borgere og politikere har pladser, til at arbejde med Bæredygtighed ud fra FN´s 17 Verdensmål. Formålet var, at udvalget over et år skulle oversætte Verdensmålene til ”Guldborgsundsk” og give bud på hvordan kommunen helt konkret kan arbejde med hvert enkelt mål. Regeringen har lavet deres oversættelse af målene og nu har vi så også oversat dem, så de giver mening at arbejde med både helt konkret, men også som nogle helt overordnede målsætninger for kommunens udvikling. (Læs udvalgets notat her: www.guldborgsund.dk/verdensmaal )

I byrådets strategi for de kommende år fungerer FN´s Verdensmål, som et slags ”bagtæppe” for den strategiske retning og betyder, at vi vil arbejde systematisk med bæredygtighed gennem de 17 Verdensmål i tæt samarbejde med borgerne og andre samarbejdspartnere. I øjeblikket et flere initiativer i gang for, at finde ud af hvordan og hvor meget målene skal indgå, som en del af kommunens arbejde.

Læs også: Europas bedste luksushotel 2018!

Eksempelvis deltager vi i et Ph.d.-forskningsprojekt i samarbejde med RUC og KL om verdensmålene i de danske kommuner. Et andet eksempel er vores store indsats inden for bioøkonomi; Bioøkonomisk Vækstcenter. Her er det ikke alle 17 mål, der passer, men der er valgt otte mål ud, som passer ind i projektet: Det er eksempelvis ”Stop Sult”, ”Livet i Havet” og ”Partnerskaber for handling”. Et af formålene med den bioøkonomiske indsats er netop, at skabe nye bæredygtige fødevarer og, at finde nye metoder til at behandle jorden nænsomt, så der er harmoni i hvordan vi bruger vores naturressourcer. Dette arbejde foretages i tæt samarbejde med nationale og internationale partnere.

Det er helt unikt, at kommunens arbejde inden for bioøkonomi er med til at arbejde for nogle mål, som er fælles for hele verden. En genopretning af klodens klima kan kun ske, hvis hele verden arbejder for det. Og dermed kan delmål i Guldborgsund være med til at skabe en bæredygtig udvikling på hele jorden.

Læs mere på www.bioguldborgsund.dk 

Læs også: Femern A/S igangsætter større anlægsarbejder på Femern-tunnelenDel denne historie: vælg platform

Go to Top