”Ingen er noget i sig selv

- men alle er noget i et fællesskab”

Sådan lød budskabet fra Skolelederen Tina Østergaard i 2013, da produktionsskolen MultiCenter Syd (MCS) fyldte 30 år. Dengang blev der både holdt jubilæumsfest, trykt en bog og udgivet en jubilæumsavis, for at markere produktionsskolen samt dens engagerede medarbejdere, elever, bestyrelse og samarbejdspartnere. Skolen/uddannelsen har været for unge, der har haft brug for et andet læringsmiljø end det, der kunne tilbydes på de ordinære uddannelsesinstitutioner. Skolen har været et praksisnært læringsmiljø, som byggede på relationer mellem den unge og læreren i arbejdsfællesskabet.

Her blev der arbejdet på værksteder med maskiner, redskaber og udstyr med opgavetilgang, for at give eleverne en virkelighedsnær oplevelse af de fagområder, forventninger og forpligtigelser, som der er indenfor det enkelte fag eleverne har kunnet vælge på skolen. Jubilæet fandt sted 8. august 2013, og nu nøjagtig 6 år efter starter et helt nyt kapitel for MultiCenter Syd, som lukker ned 31. juli 2019 og virksomheden bliver overdraget til FGU Lolland-Falster pr. 1. august 2019. Det gælder også for produktionsskolerne i hhv. Nakskov og Maribo. De kommer begge også med ind under FGU Lolland-Falster.

Læs også: Historisk få tomme lagerlokaler


FGU står for Forberedende Grunduddannelse for unge under 25 år.

Der vil være 27 FGU-institutioner med 88 FGU-skoler fordelt over hele Danmark. Hovedkontoret for LF bliver på adressen Banegårdspladsen 1 C i Maribo. De 3 skoler får fremadrettet adresser som følger:
FGU-skolen i Nykøbing F., Eggertsvej 2, 4800 Nykøbing F.
FGU-skolen i Maribo, Banegårdspladsen 1C, 4930 Maribo (Hovedkontor)
FGU-skolen i Nakskov, Skandsen 11, 4900 Nakskov

FGU Lolland-Falster beskriver sig selv således på deres nye hjemmeside: ”Fra den 12. august 2019 kan du begynde på en helt ny uddannelse. Den er for dig, der vil gøre dig parat til ungdomsuddannelse eller job. Du kan udvikle dig personligt og socialt, for at komme videre med en uddannelse eller direkte i job. FGU er en uddannelse med almene fag, undervisning på værksted samt praktik i virksomheder.” Der er et tæt samarbejde med den kommunale ungeindsats (KUI).


Forberedende grunduddannelse tager udgangspunkt i dine behov med faglige udfordringer, der passer til dit niveau. Den er fleksibelt opbygget med forskellige på- og afstigningsmuligheder samt mulighed for at skifte spor. Uddannelsen rummer både teori og praksis. Optagelse på FGU sker på baggrund af en målgruppevurdering, som forestås af den kommunale ungeindsats. Hvis du vurderes at være i målgruppen for FGU, lægges der sammen med vejlederen en uddannelsesplan for dig. Derefter skal du vælge en skole, hvor du kunne tænke dig at gå. Du er garanteret optagelse i dit nærområde og der er en afsluttende prøve med bevis.

Du kan vælge mellem 3 spor: (Læs om de enkelte spor på hjemmesiden: http://fgu-lf.dk/ og klik på uddannelser)
· Almen grunduddannelse
· Produktions grunduddannelse
· Erhvervs grunduddannelse

Læs også: Europas bedste luksushotel 2018!

Den nye direktør for FGU Lolland-Falster
”Fremadrettet er det Kathrine Hejlskov der er direktør for FGU-LF, hun vil til daglig sidde i Maribo”, fortæller Tina og fortsætter: ”Jeg bliver Pædagogisk leder sammen med Ninette de la Motte og Jakob Olsen, som har samme stillingsbetegnelse”. Tina Østergaard kom til MultiCenter Syd i 2006 og hun har været med i hele processen omkring det nye setup. ”Jeg glæder mig til vi er i gang. Alt nyt kan være svært det ved vi, men det her har virkelig været en udfordring, fordi både love og bekendtgørelser først er kommet eller kommer til i opstarts processen. Vi arbejder derfor tæt sammen med ministeriets konsulenter, og støtter hinanden landet over, da ingen har prøvet sådan en uddannelsesreform før.
Men i det store hele, glæder jeg mig bare til at komme i gang med at give de unge et godt praksisrettet uddannelsestilbud. Så vi sikrer at de kommer ud i gode jobs eller får lyst til at videreuddanne sig efter forløbet her hos os”, siger Tina.


Den tidligere skoleleder ser tilbage

”Det der nu sker, er faktisk noget vi har kæmpet for i årevis, og endelig er det lykkes os at blive en anerkendt uddannelsesinstitution”, konstaterer Tina Østergaard og fortsætter: ”Lad os sige, at vi har fået ca. 80 % af det med vi gerne ville, og det er vi glade og stolte over. Det er egentlig en fusion mellem MultiCenter Syd, Lolland produktionsskole og unge afdelingen fra VUC Storstrøm. Vi bliv en uddannelsesinstitution og én samlet bestyrelse.

”Vi har haft nogle fyraftensmøder, hvor de ansatte fra VUC der skal med ind i fusionen, samt dem fra Lolland produktionsskole og MultiCenter Syd har mødtes og lært hinanden at kende. Det har været meget positivt og vi glæder os til at starte op på alt det nye sammen med vores nye kollegaer. Vi har forsøgt at placere medarbejderne  ud for ønsker og kompetencer”.

En kæmpe Tak til samarbejdspartnerne
”Jeg vil her gerne på vegne af MultiCenter Syd, takke alle vore samarbejdspartnere for den kæmpe opbakning de har givet skolen og de unge gennem 36 år. Folk i virksomhederne har taget hånd om de unge, og de har haft enorm betydning for os og de unge, både når det gælder praktik og erhvervstræning generelt. Virksomhederne har løftet et stort socialt ansvar og det er vi meget taknemmelige for. Samarbejdet har da heldigvis gået begge veje, fordi der også har været episoder hvor virksomhederne har ringet til os og spurgt, om vi ikke har nogle unge der var klar til at komme ud ellers et ønske om et samarbejde om en produktion. Og det er bare skønt når det sker” Siger Tina Østergaard, snart forhenværende skoleleder.

”De lokale virksomheder har haft en kanon vilje til at tage de unge ind på praktik pladser generelt. Det vil vi håbe at det kan fortsætte med ind i FGU. Det er bl.a. en direkte årsag til, at de unge kommer videre i deres uddannelse eller levevej”, slår Tina fast. I skrivende stund er der ca. 200 tilmeldte til FGU, men Tina Østergaard forventer at op mod 400 unge fordelt på de 3 skoler skal starte undervisningen 12. august 2019 på deres nye uddannelse.

På bagsiden af jubilæumsbogen fra 2013 er der endnu et citat, som vi vælger at slutte artiklen af med, fordi det rammer fint plet i forhold til det nye samarbejde: ”Vi kikker fremad fra hver vores sted, men mod samme mål”.

Læs også: Femern A/S igangsætter større anlægsarbejder på Femern-tunnelen

Del denne historie: vælg platform

Go to Top