Kør bil – når du kører bil…!

Det slogan har vi hørt mange gange fra Sikkertrafik.dk

Artikel foto: Rådet for Sikker Trafik

”Kom ud af din Boble” – ”Tag posen af” – og senest ”Læg mobilen, så er du lægger”. Det er 3 af de seneste TV og net reklamer fra Sikkertrafik, der alle sammen skal få os til at tænke os om når vi kører bil. Eller måske rettere – koncentrere os om at køre bil og ikke have gang i alt muligt andet. Jeg tror egentlig ikke, at der er nogen der er uenige, men hvorfor er der så så mange som dagligt bryder dette?

Det kan egentlig godt undre, fordi der sker alt for mange uheld i trafikken, heldigvis ender de ikke alle med dødsfald. Men bare et dødsfald er jo et for mange. Derudover er der rigtig mange, som får skader der ændrer resten af deres liv, og som påvirker både offeret og deres familier. Vi hører normalt kun om dødsfaldene, men hvad med antallet af hjerneskader, invaliditet, piskesmæld, forbrændinger mm.? Det er gener som offeret kan have resten af livet. Det er forfærdeligt. Og jeg nægter at tro på, at selv dem der racer afsted, eller dem der kører når de har drukket, eller dem der lige skal sms ‘se under kørslen, er ude på at ville skade eller i værste fald dræbe andre trafikanter med vilje. Men de tænker jo nok, at det sker ikke for mig, jeg har jo styr på det…?

Men realiteten er, at det sker i alt for mange tilfælde hver dag. Det mener jeg politikerne har et ansvar overfor. De kan sætte love og regler der gør, at det kommer til at koste føreren af bilen rigtig dyrt, hvis man overtræder disse love. Vi kan altid diskutere om straffen skal være hårdere og dyrere, det er altid en god diskussion værd. Men man kan fjerne muligheden for noget så simpelt som at skrive/taste på Mobil, GPS mm. under kørslen.

Kæmpe fejl og falliterklæring
Med de seneste regler der trådte i kraft den 10. september 2019 – Hvor det udløser et klip i kørekortet at betjene håndholdt mobiltelefon under kørslen, må da en kæmpe fejl og falliterklæring i værste skuffe mener jeg. Man ved fra statistikker at over halvdelen af trafik uheld skyldes uopmærksomhed i trafikken, grundet føreren ”har gang i andre ting”, samtidig med at de kører bil. Så giver det da ikke mening KUN at hæve straffen med et klip i kørekortet?

Læs også: Historisk få tomme lagerlokaler

I en pressemeddelelse fra Politiet lyder det:

Nu koster håndholdt mobil klip i kørekortet
Der har sjældent været en bedre dag at investere i godt håndfrit tele- og kommunikationsudstyr end i dag.

“Fra 10. september koster det et klip kørekortet, hvis man betjener telefon og andet elektronik som f.eks. GPS, uden det er fastmonteret i dit køretøj,” siger vicepolitiinspektør Claus Bardeleben, Københavns Vestegns Politi.  Som hidtil koster bøden 1.500 kroner, og dertil kommer en afgift på 500 kroner til Offerfonden, som bl.a. hjælper trafikofre. I tilgift kommer der nu også et klip i kørekortet.

Vicepolitiinspektøren påpeger, at det elektroniske udstyr skal være monteret – og kunne betjenes – på en måde, så det hverken stjæler chaufførens opmærksomhed eller udsynet til trafikken: “I færdselsloven er det en grundregel, at man altid er opmærksom, viser hensyn og er agtpågivende – og ikke er til ulempe, fare eller skader andre,” siger Claus Bardeleben.

Flere klip kan koste førerretten
Som andre klipforseelser vil håndholdt mobilbetjening tælle med i det samlede klipregnskab. Tre klip inden for tre år medfører en betinget frakendelse af førerretten og en samtidig indkaldelse til en orienterende køreprøve. Køreprøven består af både teori og praktisk kørsel og skal bestås inden for en fastsat tid, ellers mister man førerretten.

For førstegangserhververe af kørekort er lunten kortere. Her medfører to klip inden for 3 år et kørselsforbud. Forbuddet betyder, at en køreprøve med teori og praktik skal bestås, før man må køre igen. Som forberedelse til begge køreprøver kan der løbe udgifter på til køretimer og undervisning.

Kører man bil, selvom køreprøverne ikke er bestået, regnes det som kørsel uden førerret. Det koster en bøde på 7.000 kroner første gang. “I 2018 rejste vi over 2.300 sigtelser for at betjene håndholdt mobiltelefon på Vestegnen. Jeg håber, at tallet vil dale og opmærksomheden og trafiksikkerheden stige,” siger vicepolitiinspektør Claus Bardeleben.

Færdselsloven
§ 55 a. Førere af køretøjer må under kørsel ikke benytte sig af håndholdt teleudstyr og andre håndholdte kommunikationsapparater, jf. dog stk. 2-4 (red: som omhandler politi, redningsberedskab, kørelærere og forsvaret).

Bemærk: Det er også forbudt at bruge udstyret håndholdt, selvom det er slukket eller ikke har forbindelse til nettet.

§ 3. Trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så at der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre, og således at færdslen ikke unødigt hindres eller forstyrres. Der skal også vises hensyn over for dem, der bor eller opholder sig ved vejen.

Husk at selvom du bruger mobilen håndfrit, skal du altid ”optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre, og således at færdslen ikke unødigt hindres eller forstyrres”, som der står i færdselslovens § 3 stk. 1.

——-

Læs også: Europas bedste luksushotel 2018!


Lovligt!

Hvordan bruger jeg så mit udstyr lovligt?
For at det er lovligt at bruge mobiltelefon, GPS, tablet med videre under kørslen kræver det:

– At udstyret er anbragt i en fastgjort holder i køretøjet, eller at man bruger det uden fysisk berøring af dets knapper eller display – eksempelvis via stemmestyring eller headset.

– At udstyret er anbragt i en holder, der er fastgjort i/på køretøjet. Hvis udstyret er anbragt i en fastgjort holder, må du altså gerne trykke på knapperne.


Ulovligt!

Husk at du heller ikke må BRUGE HÅNDHOLDT MOBIL når du er på:
– Cykel
– El-løbehjul
– Andre små motoriserede køretøjer
– Ridende på hest

Men hvor er grænsen?
I forhold til at tale mobil i hhv. håndholdt eller med håndfri, synes jeg faktisk regelsættet i dag er fornuftigt nok.
Det jeg gerne vil have mere fokus på er selve tastningen, altså skrivning af sms, e-mail og adresser på GPS/mobil under kørslen. Reglen er egentlig skarp nok beskrevet i forhold til hvad du må og ikke må mht. at taste på Telefonen, GPS, Tablet og andre elektroniske apparater.

Men det giver bare ikke mening. Fordi hvis bare ”disse” er sat op i et fastspændt beslag, så kan man taste løs alt det man vil under kørslen. Jeg mener, at politikerne her mangler at stramme op og gøre al tastning under kørsel ulovligt, fordi man er bare meget mere uopmærksom på trafikken, fordi du er nødt til at kikke væk i længere tid for at skrive en bestem adresse eller lign. Det tager ikke 1 minut, at køre ind til siden og skrive det der skal skrives, og så køre videre. Under 1 minut kan ændre dit – mit eller andres liv. Det er et split sekunds uopmærksomhed der kan koste både dig eller andre livet.

Hvorfor gør vi det så alligevel når vi kører? Jeg kører dagligt rigtig meget på landevejene og jeg ser mange hver eneste dag, der taler i håndholdt mobil, sidder og spiser burgere, drikker kaffe mm. Hvor er grænsen eller hvor burde grænsen være? Det er der med garanti mange meninger om. Min egen holdning er, at man godt kan spise et stykke frugt eller chokolade, drikke et eller andet ”koldt”. Med koldt mener jeg, at varme drikke ikke burde nydes under kørslen, fordi spilder man lidt sodavand, er det da ærgerligt og det sviner ja, men ellers er det ikke noget problem. Hvorimod er det varme drikke der spildes, så er risikoen for at man vil reagere fysisk med et ryk, fordi det er varmt og man måske brænder sig, er jo langt farligere, fordi det kan gå ud over ens kørsel?

Ingen af os er vilde med forbud generelt. Politikerne vil selvfølgelig helst have at vi der færdes i trafikken selv tager et ansvar, og det er overvejende en klog beslutning synes jeg. Men når nu statistikken viser at det mynder ud i rigtig mange ulykker generelt og derved også dødsfald. Så burde der sættes en stopper for det rent lovmæssigt og her synes jeg ikke det giver mening at du stadig må taste løs, når bare det du trykker på sidder fast…?
Hvad synes du?

Erhverv og Kultur vil gerne høre din mening, svar på spørgsmålene her. Det tager max 2 min.: https://da.surveymonkey.com/r/98MCTPG

Læs mere på Rådet for Sikker Trafik, hvor alle regler bliver listet op over hvad du må og ikke må…
https://www.sikkertrafik.dk/raad-og-viden/i-bil/klip-i-koerekortet/klip-i-koerekortet-mobiltelefon

Danmarks Radio har lavet en sjov lille test, prøv at tage den…
https://www.dr.dk/nyheder/indland/quiz-hvad-maa-du-naar-du-koerer-bil

Måske politikerne tænker at det hele løser sig om lidt tid, når de førerløse biler tager over…

Læs også: Femern A/S igangsætter større anlægsarbejder på Femern-tunnelen

Del denne historie: vælg platform

Go to Top