Konference for virksomheder med fokus på Femern-forbindelsen

Pressemeddelelse

Fotos: Femern A/S

Virksomhederne får en ny mulighed for at geare sig i forhold til det kommende Femern-projekt

Femern Belt Development inviterer interesserede virksomheder til konferencen ”Udnyttelse af virksomheders potentialer ved Femern Bælt-forbindelsen” mandag 18. november på Papirfabrikken i Holeby.

På konferencen vil deltagerne blive præsenteret for de 5 væsentligste udfordringer – ”Five Essentials”, som er forudsætningen for, at lokale og regionale virksomheder kan deltage i anlægsfasen. Derudover vil der på konferencen blive præsenteret eksempler på, hvordan lokale og regionale virksomheder kan samarbejde omkring løsning af de delentrepriser, som de store entreprenørkonsortier vil udbyde.

Målgruppen for konferencen er de eksisterende Femern-netværk samt andre virksomheder, der ønsker at få mulighed for at blive en del af byggeriet og at indgå i partnerskaber.

Læs også: Historisk få tomme lagerlokaler

Fokus på netværksdannelse
”Vi vil gerne bidrage til at sikre, at virksomhederne udnytter deres potentialer og dermed sikrer beskæftigelse og vækst med udgangspunkt i Femern Bælt-byggeriet. Vi vil motivere og opfordre virksomhederne til at indgå i nye eller allerede eksisterende partnerskaber/samarbejdskonstellationer. Herved vil virksomhederne i langt højere grad blive klar til at udnytte de potentialer, Femern Bælt-forbindelsen og andre fremtidige større byggerier skaber,” siger direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development.

Virksomhedernes udfordringer
På konferencen 18. november præsenteres virksomhederne for ”Five Essentials”, hvor fem oplægsholdere vil sætte fokus på de udfordringer, virksomhederne står overfor, hvis de ønsker at blive en del af Femern-projektet.

”Nogle virksomheder har allerede nu styr på de fleste af udfordringerne og vil kun have brug for begrænset assistance til at komme i mål og blive klar til at indgå i partnerskaber og dermed være i stand til at byde ind på opgaver og delentrepriser. Andre har brug for assistance hele vejen,” siger direktør Stig Rømer Winther.

Fem faglige fokuspunkter

Konferencens fem faglige fokuspunkter:

  • Under overskriften ”Love og regler” gennemgår fhv. chefkonsulent i Dansk Byggeri, Søren Lange, de vigtigste rammevilkår, virksomhederne står overfor.
  • Advokat Lars Stuckert vil gennemgå de juridiske aspekter ved at indgå i konsortier/joint ventures, samt de konkurrenceretlige aspekter, som virksomhederne skal være opmærksomme på.
  • Direktør i PPConsult A/S, Poul Poulsen, orienterer under overskriften ”Parathed til samarbejde” om sine erfaringer med forskellige virksomheds-konstellationer og vigtigheden af netværksdannelse.
  • Direktør i byggekonsulentvirksomheden V2C ApS, Lars Blaaberg, taler om ”Styring, kapital og risk management”.
  • Henriette Fjord, direktør i LF Vagt, orienterer om betydningen af kultur- og sprogforståelse i store internationale anlægsprojekter.
  • Afslutningsvis retter direktør i Femern Belt Development, Stig Rømer Winther, fokus på udfordringerne rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft i et arbejdsmarked, hvor arbejdskraft er en knap ressource.

Konferencen, der er finansieret af Vækstprogram Lolland-Guldborgsund-Vordingborg, afvikles i tidsrummet kl. 15-18 og ventes at få deltagelse af repræsentanter fra 80-90 virksomheder.

Yderligere information
Direktør Stig Rømer Winther, telefon 2819 8228, e-mail: stig@femern.info

Læs mere på www.femern.info

Læs også: Femern A/S igangsætter større anlægsarbejder på Femern-tunnelen

 

Del denne historie: vælg platform

Go to Top