Krenkerup Gods markerer 650 år med nyt tiltag

Tekst & foto: Bjarne Winther
Tekst & foto: Bjarne Winther

Krenkerup Gods er i dag en moderne land- og skovbrugsvirksomhed, som formåer at tilpasse sig samfundets normer og værdier. Krenkerup Bryggeri med produkter af særlig høj kvalitet er velkendt – nu følger Madsamling Krenkerup.

Krenkerup Gods fylder i år 650 år. Stedet nævnes første gang i historien i 1367. Det er gået i arv generation efter generation, det har aldrig været handlet. Godset har 3800 hektar, ligeligt fordelt på landbrug og skovbrug.

Krenkerup Gods er under konstant udvikling, fortæller ejeren, godsejer Patrick Reventlow-Grinling:
”Godset skal hele tiden se frem, stilstand er tilbagegang, har jeg lært af min far, et udtryk som ”vi plejer” er et fyord her på godset. Der skal hele tiden tænkes nyt i relation til det omgivende samfund”.

Et af de seneste tiltag på nytænkning var etableringen af Krenkerup Bryggeri, indrettet i godsets tidligere kornlager med tilstødende skænkestue – og næste tiltag bliver Madsamling Krenkerup, indrettet i godsets tidligere hestestald.

Madsamling er et nyt tiltag i Danmark, der bygger på erfaringer fra Frankrig, Italien, Spanien, England og Belgien. Konceptet er simpelt: Forbrugerne bliver medlem af en lokal Madsamling og på Madsamling.dk bestiller og betaler medlemmerne varerne i en webshop. En gang om ugen henter medlemmerne deres bestillinger på et lokalt opsamlingssted, hvor madsamlingens vært arrangerer den fysiske opsamling, der afholdes samme sted hver uge – samme ugedag og i et fast tidsrum på to timer.

”Madsamling er godt for landsdelens småproducenter og forbrugerne. Madsamling bringer folk sammen. Forbrugerne får friske lokale fødevarer, og det er slut med madspild, producenterne medbringer kun det til opsamlingsstedet, som forbrugerne har bestilt og betalt”, fortæller Patrick, og tilføjer:
”Madsamling Krenkerup gør jeg ikke for at tjene penge. Det gør jeg af kærlighed til de lokale producenter af gode fødevarer og af kærlighed til lokalområdet. Det skaber nærhed. Lokalbefolkningen har historisk set betydet meget for Krenkerup Gods. Det er fra lokalområdet vi i generationer har hentet vores dygtige og trofaste medarbejdere”, fastslår han.

Loyale medarbejdere æren for succes

Patrick overtog godset efter sin far, R.G. Reventlow-Grinling, i 2012. I anledning af jubilæet ønsker han at tilskrive sin far æren for den succes, som Krenkerup Gods har været i årtier. Det er farens fortjeneste, at Krenkerup Gods er moderniseret, han gjorde op med et feudalt hierarki, og han formåede at tilpasse godset nye værdier og normer og drive godset i samspil med lokalområdet, understreger Patrick.

Læs også: Historisk få tomme lagerlokaler

”Min far overtog i sin tid et slidt gods. Det er absolut min fars fortjeneste, at Krenkerup Gods er det, det er i dag. Jeg overtog et gods i meget fin stand. Jeg skylder min far en kæmpe tak”, siger Patrick, der tilføjer, at medarbejderne på godset også har en stor andel af æren for, at godset i dag er en succes.

”Jeg overtog min fars team af dygtige medarbejdere, som har været ansat her i mange år, og som hele tiden udvikler sig. Hvis man som arbejdsgiver behandler folk ordentligt, får man meget igen. Hvis begge ender giver mere end de tager, kommer der noget godt ud af det”, lyder hans overbevisning.

Økologiske sukkerroer

Krenkerup Bryggeri og Krenkerup Madsamling er seneste nyskabelser på Krenkerup Gods – men der er mere på vej.

Som nævnt hører nytænkning, tilpasning til samfundets værdier og normer til godsets kerneværdier, så derfor var det helt naturligt, at en medarbejder med 35 års erfaring på godset en dag foreslog at lade økologiske sukkerroer erstatte de konventionelle. Altså ikke noget med at holde fast i ”vi plejer” – på godset skal der ses fremad.

Læs også: Europas bedste luksushotel 2018!

Det medførte, at Krenkerup Gods, som er en af de store leverandører til sukkerproduktionen i landsdelen, sidste år vakte opsigt ved at droppe dyrkning af sukkerroer.

”Det var økonomiske overvejelser, der lå bag beslutningen. Den nye aftale mellem dyrker og Nordic Sugar gav for lidt i afkast. Det kunne ikke betale sig for os”, forklarer Patrick.

Derfor skal der satses på økologiske roer – og det er også økonomi, der ligger bag de overvejelser.

”Vi har et antal hektarer, som skal drives optimalt. Det er det, der giver forretningen, og giver grundlag for realisering af andre spændende ideer. Det gælder vores øl, som er brygget på en særlig brygningsmetode, der indebærer høje krav til råvarerne, og det gælder Madsamling, som er en ny måde at handle fødevarer på til gavn for både kunder, producenter og lokalsamfundet”, forklarer Patrick, der ikke lægger skjul på, at Bryggeriet ikke giver det helt store overskud, det kan være det kommer, og Madsamling forventer han ikke bliver en overskudsforretning.

Som godsejer med 3800 hektarer landbrug og skovbrug er han tvunget til at holde øje med bundlinjen. Men han er samtidig den, der hylder tanken fra jord til bord, og han vedkender sig sin kærlighed til den danske landmand og de gode danske fødevareprodukter. Tanken bag Madsamling er udtryk for hans engagement i landsdelen og dens fremtid.

”Krenkerup Gods har et ansvar over for lokalsamfundet. Uden lokalbefolkningens interesse for godset, ville vi ikke være der, hvor vi er i dag”, lyder hans vurdering.

Krenkerup Gods 650 år bliver markeret påskelørdag den 15. april med lancering af specialbrygget jubilæumsøl og et stort madmarked med lokale producenter.

Læs også: Femern A/S igangsætter større anlægsarbejder på Femern-tunnelen

Hvad er madsamling? 

Madsamling har en enkel og transparent forretningsmodel. 80% af omsætningen lander hos producenten, 10% hos den lokale ildsjæl, som har påtaget sig værtskabet og 10% hos Madsamling for at drive og udvikle handelsplatformen. Det koster intet for producenter og medlemmer at blive en del af en Madsamling, og de fordyrende mellemled er afskaffet. Producenterne udbyder hver uge deres varer i sæson til en fair pris, som de selv bestemmer.

Louise Berling Brun er kommunikationsansvarlig for Krenkerup Bryggeri og tovholder på Madsamling Krenkerup

 

 

Del denne historie: vælg platform

Go to Top