Leder juli 2019

VERDENS VIGTIGSTE PLAN
– for bæredygtig udvikling

Der bliver talt og skrevet meget om de 17 verdensmål fra alle medier og institutioner verden over. Men hvilken betydning har det egentlig for ”almindelige virksomheder” på eksempelvis Lolland-falster?

De 17 verdensmål blev vedtaget af alle FN’s medlemslande 2. august 2015 og formelt vedtaget 25. september 2015, i forbindelse med FN’s generalforsamling. De 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling er en plan og ambition for hele verdens udvikling frem til 2030.

Over hele Danmark er der taget skridt til at gøre vores planet mere bæredygtig. På denne portal kan du følge med i, hvordan Danmark og danskerne arbejder med målene. Du finder også materialer og idéer til, hvordan du selv kan bruge Verdensmålene i din hverdag, både som privatperson og i arbejdslivet, virksomhedorganisation eller kommune: https://www.verdensmaal.org/

Mange af de vigtigste forslag i de 17 nye udviklingsmål og 169 delmål bygger på 2015-målene. Eksempelvis bygger flere af målene på udryddelse af fattigdom og sult, lighed mellem kønnene og at styrke de globale partnerskaber for udvikling.

Bæredygtighedsprincippet, der reflekteres i alle de nye mål, er en overbygning på det syvende 2015-mål om bæredygtighed. En væsentlig forskel mellem de forrige og de kommende udviklingsmål er, at de nye mål inkluderer lighed både i og mellem stater (mål nr.10). Mens de forrige udviklingsmål tog sigte på de fattigste lande, er de kommende udviklingsmål universelle, og gælder for alle lande og kaldes derfor for Verdensmål.

Læs også: Historisk få tomme lagerlokaler


De 17 verdensmål (Taget fra Wikipedia)

Mål 1: Afskaffe alle former for fattigdom i verden.

Mål 2: Stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring, samt fremme bæredygtigt landbrug.

Mål 3: Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

Mål 4: Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring.

Mål 5: Opnå ligestilling mellem kønnene og styrk alle kvinders og pigers rettigheder og muligheder.

Mål 6: Sikre at alle har adgang til vand og sanitet og at dette forvaltes bæredygtigt.

Mål 7: Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.

Mål 8: Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse, samt anstændigt arbejde for alle.

Mål 9: Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation.

Mål 10: Reducer ulighed i og mellem lande.

Mål 11: Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.

Mål 12: Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer.

Mål 13: Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

Mål 14: Bevare og sikre bæredygtigt brug af verdens have og deres ressourcer.

Mål 15: Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.

Mål 16: Støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer.

Mål 17: Styrke det globale partnerskab for handling og øg midlerne til at nå målene.[4]

Masser af artikler om emnet overalt i medierne
SMV Danmark har bl.a. skrevet om nogle emner omkring verdensmålene, hvor du som virksomhedsejer kan gøre brug af ideer og tanker, dels for at opnå bedre bæredygtighed, og samtidig spare både penge og ressourcer. Her er lidt inspiration:

Tænker du over, hvor meget strøm du bruger i din virksomhed? Hvor mange lærlinge du tager? Er du opmærksom på, hvor stort et ressourcespild der er i din virksomhed? Kunne det give mening for din virksomhed at gøre mere?

”Mange af SMV’erne tager lærlinge, de skaber lokale arbejdspladser og sørger for økonomisk vækst. Det er alt sammen med til at bidrage til de 17 verdensmål og skabe en bæredygtig verden. Men de 17 verdensmål kan også være med til at markedsføre virksomheden som en attraktiv arbejdsplads, udvikle nye forretningsideer og give besparelser. Så det kan være en god idé at se nærmere på dem og overveje, hvilke der er relevante for sin virksomhed,” siger SMVdanmarks direktør Ane Buch.

Mere kan/skal gøres fra politisk side
Selvom der er meget, der kan gøres fra virksomhedernes side, er der også nogle lavt hængende frugter, som politikerne ikke har plukket endnu. Tiltag, som kunne bidrage til de 17 verdensmål.

”I SMVdanmark savner vi, at der eksempelvis bliver indført en barselsordning for selvstændige, det ville være med til at styrke ligestillingen mellem kønnene og få flere kvinder til at blive selvstændige. Men vi savner også at erhvervsuddannelserne og den cirkulære økonomi bliver opprioriteret. Det ville også være med til at bidrage til verdensmålene,” siger SMVdanmarks direktør Ane Buch.

For mange små og mellemstore virksomheder, SMV’er, er det stadigvæk muligt at mindske spild og ressourceforbruget, ved at blive endnu mere opmærksomme og målrettede. “Det er muligt at opnå en økonomisk besparelse ved at stille skarpt på verdensmål nr. 12 for ansvarligt forbrug og produktion og få et overblik over virksomhedens ressourcespild, fejlleverancer, energiforbrug og vandforbrug,” siger partner i Sprint17 Mette Svendgaard. Hun rådgiver til dagligt mellemstore virksomheder i at skabe værdi gennem implementering af FN’s verdensmål.

”Er der et sted i produktionsleddet, der kan ændres, så der er mindre spild og bliver brugt færre ressourcer? Det er et rigtigt godt spørgsmål at stille sig selv som virksomhed, hvis man ønsker at spare penge,” forklarer Mette Svendgaard og fortsætter: “Et andet godt råd er at inddrage medarbejderne i processen. Så kan der ligefrem gå sport i, hvem der spare mest på energiforbruget, vandforbruget og materialeforbruget.”

Læs også: Europas bedste luksushotel 2018!

Den kritiske forbruger
En ting er at spare penge på kort sigt ved at trimme virksomhedens ressourceforbrug og minimere spild, men Verdensmålene kan også bidrage til vækst og udvikling på langt sigt, hvis man udvikler nye bæredygtige løsninger.

“Efterspørgslen på bæredygtige løsninger stiger, antallet af kritiske forbrugere vokser, og flere unge går op i bæredygtighed. At være en bæredygtig virksomhed er et konkurrenceparameter, der, udover at spare virksomheden for penge her og nu, også kan bruges til at tiltrække kritiske forbrugere såvel som rekruttering af fremtidens medarbejdere,” forklarer Mette Svendgaard og tilføjer: “Verdensmålene kan desuden tjene som en inspirationskilde til at udvikle nye forretningskoncepter, der kan forny virksomheden, så den vokser og skiller sig ud fra sine konkurrenter.”

Sådan kommer du i gang
Det kan virke uoverskueligt for mange at bidrage til FN’s verdensmål i en i forvejen travl hverdag med kunder, leverancer og meget mere.

“For at komme i gang med Verdensmålene er det allervigtigste at lære dem at kende. Verdensmålene er det nye sprog for bæredygtighed, set over en bred kam, der ikke kun omhandler klima, men også ligestilling og ansvarligt forbrug. Kender man Verdensmålene, kan man bedre stille krav til sine egne leverandører og derigennem også bidrage til målene,” forklarer Mette Svendgaard.

Ifølge Mette Svendgaard er det desuden en fordel at få et overblik over sit eget udgangspunkt, så man ved, hvilke aktiviteter virksomheden allerede har, der taler ind i Verdensmålene, og hvor der er et udviklingspotentiale.

Gør målene konkrete, målbare og synlige
For at kunne bidrage til Verdensmålene i virksomheden skal Verdensmålene oversættes til konkrete hverdagsaktiviteter.

“Få lavet en handlingsplan i virksomheden, hvor I får afgrænset jeres fokus og defineret en række konkrete mål for virksomheden – det kunne eksempelvis være tre mål på tre år – det behøver ikke at være inden for alle 17 verdensmål på én gang,” siger Mette Svendgaard og fortsætter: “Det kan desuden anbefales, at I har en struktureret tilgang, og at de konkrete aktiviteter og mål er synlige for jeres medarbejdere.  Så kan alle se og blive motiveret af, hvor langt I er kommet med lige netop jeres bidrag til Verdensmålene.”

Erhverv og Kultur efterlyser virksomheder
Nogle virksomheder som Erhverv og Kultur allerede har talt med har lidt den holdning, at Verdensmålene og GDPR er lidt i samme skuffe. Overordentligt irriterende og tidskrævende – Det er noget fanden har skabt! Det vil der nok være mange der er enige i, men der er også en tendens til, at virksomhederne faktisk gerne vil yde deres til bæredygtigheden, men man føler lidt at det er tidsspilde, når man ved hvordan produktion og manglende ligestilling foregår i eksempelvis Indien, Kina og Afrika. Nytter det vi gør i vores lille virksomhed på 5 ansatte på Lolland-Falster? Lyder svaret

Erhverv og Kultur vil gerne i kontakt med virksomheder, som har taget verdensmålene til sig, og fået implementeret løsninger for at forbedre bæredygtigheden i virksomheden eller som er i gang med processen. Til inspiration til andre virksomheder… På godt og ondt.

Kontakt gerne Tim R. Larsen på 2117 4277 eller tim@erhvervogkultur.net for et evt. møde.

Læs også: Femern A/S igangsætter større anlægsarbejder på Femern-tunnelenDel denne historie: vælg platform

Go to Top