Lolland-Falster har brug for flere forarbejdnings- og forædlingsvirksomheder

Tekst & foto: Bjarne Winther
Tekst & foto: Bjarne Winther
Arbejdspladser inden for landbrug og fødevarer på Lolland-Falster ligger primært i virksomheder, der forarbejder og forædler fødevarer.

Lolland-Falster har som bekendt Danmarks bedste landbrugsjord. Landbruget i landsdelen er karakteriseret ved planteavl, specialafgrøder, god økonomi og dygtige landmænd. Men i dag er der ikke mange arbejdspladser i det primære landbrug – de ligger i følgevirksomhederne, og dem kunne Lolland-Falster godt bruge flere af.

Erhvervsorganisationen Business LF har vedtaget en erhvervsstrategi for landbrug og fødevarer, hvor fokus er lagt på tiltrækning af virksomheder inden for forarbejdning og forædling, fortæller forretningschef hos Business LF, Steffen Lund, der er ansvarlig for området. ”Vi er meget målrettet i indsatsen for tiltrækning af virksomheder, der kan supplere vores eksisterende erhverv i branchen.  Vi har brug for erhverv, der kan understøtte det primære landbrug, som nu efter faldende indtægter på sukkerroer er tvunget til at tænke i alternative afgrøder eller driftsformer, f.eks. overvejer et antal konventionelle landmænd nu omlægning til økologisk drift”, fortæller Steffen Lund.

Læs også: Historisk få tomme lagerlokaler

Store friværdier i landbruget
Store og veletablerede fødevarevirksomheder i og omkring de store byer i Danmark viser ikke umiddelbart den største interesse for etablering på Lolland-Falster. ”Erfaringen viser, at udenlandske virksomheder generelt er mere åbne over for mulighederne i vores landsdel end de danske med adresse i hovedstadsområdet”, fortæller Steffen Lund, og fortsætter: ”Derfor mener jeg ikke, at man skal gå efter de store, etablerede virksomheder, men derimod de mindre, de, som er tidligt i fasen, og som kan se vækstfordele i samspil med vores klyngevirksomheder”. Steffen Lund mener, at landsdelen har et stærkt kort på hånden i relation til at tiltrække nye virksomheder.

En af Lolland-Falsters styrkepositioner er adgangen til kapital, som eksempel herpå er primærlandbrugene på Lolland-Falster generelt kendetegnet ved ganske pæn soliditet og kapitaladgang, som kunne investeres i forarbejdning og forædling. ”I nogle tilfælde kan det være en fordel for en landmand at investere i forarbejdning og forædling og ikke udelukkende i primærproduktion. Det er vores oplevelse, at mange landmænd synes tanken er spændende”.

Samarbejde med forskningsmiljøer
Business LF´s strategi for udvikling af landbrug og fødevarer indebærer samarbejde med universitetsmiljøer som Københavns Universitet, Agro Food Park Aarhus og Teknologisk Institut. Samarbejdet med bl.a. Teknologisk Institut har medført, at det forventes at der inden for et år bliver etableret et bioraffinaderi på Lolland-Falster, der skønsmæssigt vil give 20-25 arbejdspladser.

Læs også: Europas bedste luksushotel 2018!

Business LF har sammen med Arla og Foss indgået samarbejde med Agro Business Park (fokus på forretningsudvikling i den biobaserede økonomi (inkl. fødevarer)) og Accelerace (organisation for forretningsudvikling) med det formål at skabe nye erhvervssuccesser inden for landbrug- og fødevareområdet.

LF står stærkt internationalt
Forbrugernes efterspørgsel og krav til fødevarer er under forandring. Verdens befolkning stiger, der bliver flere og flere ældre, hvilket betyder, at middelklassen vil vokse de kommende år, livsstilsygdomme vil blive mere udbredte, og forbrugerne vil i højere grad sammenkoble fødevarer og sundhed, der skal indpasses i en travl hverdag, mener Steffen Lund.

”Jeg tror på et stort marked for convenience food – altså mad, der er klar til at spise uden yderligere, eller begrænset, forberedelse. Der vil samtidig ske en stigende efterspørgsel på økologiske fødevarer. Det er nu, vi skal udtænke nye fødevareprodukter”, siger Steffen Lund, der mener, Lolland-Falster har unikke forudsætninger for at være helt fremme i den udvikling. ”Vi skal tage fat i vores styrkepositioner – planteavl, jord og klima, dygtige landmænd og god økonomi – det skal vi løfte til nye højder og sigte internationalt. Danmarks landbrugsbrand er globalt set et godt afsæt. Vi står stærkt i international konkurrence om at tiltrække virksomheder”, lyder hans vurdering.

Læs også: Femern A/S igangsætter større anlægsarbejder på Femern-tunnelen

Del denne historie: vælg platform

Go to Top