Lolland & Falster har et stort potentiale i Kina.

LF Future hjælper dig hvis du ønsker at etablere et samarbejde med Kina.

Foreningen LF Future, hvis formålsparagraf siger følgende: ”Fremme kultur og forretningsudvikling mellem Lolland-Falster og Kina”, blev stiftet i sommeren 2016, med udgangspunkt i de gode forbindelser og venskaber, der blev skabt i Kina, qua IMMA uddannelsen i Nakskov, som bl.a. tiltrak mange studerende fra Kina. Senere blev IMMA til Multimedie- uddannelsen.

Hans Fausing, som var initiativtager til stiftelsen af foreningen, syntes det ville være synd og skam såfremt de gode muligheder ikke blev udnyttet til fordel for vores dejlige område af Danmark, derfor kontaktede han en kreds af personer, med meget forskellige kompetencer og en bred alderssammensætning, for at høre deres vurdering, og samtidig høre dem, om de ville indtræde i bestyrelsen i den nye forening der skulle stiftes, nemlig LF Future.

Læs også: Historisk få tomme lagerlokaler

Det lykkedes og bestyrelsen er i dag bredt sammensat af personer fra både Danmark og Kina. LF Future er rent fysisk placeret i de professionelle rammer i Business Boxen på Axeltorv i Nakskov. LF Future nyder stor hjælp i den tætte sparring med Micheal Jacobsen fra Dreist Administration, som er af uvurderlig betydning for det store arbejde der foregår i foreningen.

Et af de første arrangementer den nystartede forening satte i værk, var i eftersommeren 2016, hvor der blev afholdt Kinesiske dage på Lalandia. Kineserne mødte op med en delegation på 20 personer og deres aktivitetsniveau var stort, ligesom de var meget imødekommende og venlige, samt glædede sig til at møde den lokale befolkning. Bestyrelsesformand Hans Fausing fortæller: ”Det var en stor mundfuld, og vi i foreningen LF Future fik lært meget, bl.a. at kineserne er meget handlekraftige og imødekommende, samt opsat på at få tingene til at ske”.

 
Under de kinesiske dage på Lolland underskrev Lolland Kommune, repræsenteret ved daværende Kulturudvalgsformand Heino Knudsen en hensigtserklæring, om den gode vilje til samarbejde med vore kinesiske venner. Denne hensigtserklæring fra Lolland Kommune er utrolig vigtig, idet den fra kinesisk side tillægges stor betydning. Resten af 2016 brugte LF Future på at få lagt en strategi for det fremadrettede arbejde, hvilket har resulteret i en solid forretningsplan, hvor de i første omgang koncentrer sig om følgende: Turisme, Skolesamarbejde, samt Kunst og Kultur. De 3 indsatsområder er efter LF Futures opfattelse optimale til at bane vejen for de erhvervsmæssige relationer imellem Lolland-Falster og Kina.

Læs også: Europas bedste luksushotel 2018!

LF Future har afholdt møder med flere Turistaktører og Hoteller, samt Erhvervsdrivende på Lolland-Falster, som alle viser positiv interesse for et samarbejde med Kina. Den kinesiske kunstner Hart Hao, som malede det meget smukke maleri på Vindeholme Slot i 2015, repræsenterer et stort netværk af kendte kunstnere i Kina, som meget gerne vil udstille i vores dejlige område.

Hans Fausing fortæller endvidere at: ”Der er i skrivende stund allerede en positiv dialog med både private og offentlige skoler på Lolland og Falster, om samarbejdet med Kina, som planlægges til at starte i 2018. Rent konkret handler det om en meget moderne og veludstyret skole i Kina, med 2.000 elever. Kineserne er særdeles opsat på at komme til Lolland-Falster, vel at mærke for egen regning. Det kan blive indledningen til en meget, spændende udvikling for os alle”. Foreningen Beijing Target Auto Club er med sine ca. 250.000 medlemmer og sin store erfaring med udenlandsrejser også en af samarbejdspartnere, hvor potentialet er meget stort.

Såfremt man gerne vil vide mere om det spændende projekt, samt mødes med repræsentanter for LF Future, så tjek foreningens hjemmeside www.lf-future.dk På hjemmesiden finder man også en film hvor Turistchef Marie Louise Friderichsen på bedste vis fortæller om, hvad det hele handler om.

Billedtekster:
Foto fra underskrivelse af Letter og Intent. Her ses fra venstre Yansong Jia, Heino Knudsen og Mrs. Gao Wenhong.

Formand i LF Future Hans Fausing og næstformand Merete Meyer Madsen.

Læs også: Femern A/S igangsætter større anlægsarbejder på Femern-tunnelenDel denne historie: vælg platform

Go to Top