Lolland-Falster Lovestorm januar 2018

Lolland-Falster Lovestorm er for alle

Vi kan igen se tilbage på et år der er gået, og vi synes, at der er mange resultater, som er værd af fremhæve.

2017 var det første år med den nye Sammen om Lolland-Falster-bestyrelse, som understøtter Lolland-Falster Lovestorm-bevægelsen. Bestyrelsens medlemmer har været ude med historien om Lolland-Falster Lovestorm til i alt 29 arrangementer i ind- og udland, og vi har fået produceret klistermærker, postkort m.m. og er nu i gang med at få sat salg og distribution af varerne på skinner. Lovestormvinen fra Vintjenesten.dk blev også lanceret i 2017.

I sommer sendte vi hilsner og logoklistermærker til Lolland-Falsters studenter, og vi fik markedsført Lolland-Falster sammen med spejderne på den store landsdækkende spejderlejr i Sønderjylland med støtte fra kommunerne. Vi deltog på Folkemødet på Bornholm, og i november fortalte vi Lovestorm-historien ved en konference i Washington D.C. Modtagelsen i USA var en klar bekræftelse af, at vores arbejde og resultater også har appel til et internationalt publikum langt fra Danmark.

Rigtig meget tid dedikerer vi til Facebookgruppen, som i løbet af 2017 nåede 25.000 medlemmer, og nu er godt på vej til de 26.000. Antallet af opslag og aktiviteten er stigende, og vi er dybt taknemmelige over, at så mange er aktive i gruppen. Det er det, som får Lovestormen til fortsat at flyve og være et helt særligt og positivt kendetegn fra Sydhavsøerne, som folk i resten af Danmark taler om.

Vi har i 2017 holdt gode konstruktive møder med kommunerne, Business Lolland-Falster, Dansk Industri LF, Væksthus Sjælland, Region Sjælland, andre civilsamfundsorganisationer i Danmark m.fl. Alle er enige i, at befolkningen på Lolland-Falster sammen har skabt et uovertruffen og helt unikt brand. Og når vi taler med folk uden for Lolland-Falsters grænser, er begejstringen absolut ikke mindre.

Et højdepunkt i 2017 var, da journalist Lise Ravnkilde i sommer udgav sin bog om Lolland-Falster Lovestorm. Stor tak til Lise for alt det arbejde, hun har lagt i bogen ved bl.a. at interviewe en lang række mennesker om, hvordan Lovestormen opstod.

Læs også: Historisk få tomme lagerlokaler


Flere samarbejder
Vi føler i bestyrelsen en stor forpligtelse til at få Lolland-Falster Lovestorm gjort bredere og endnu mere synlig. Lolland-Falster Lovestorm er for alle, og alle kan bidrage hver på sin måde. Vi inviterer alle ind.

I 2017 har vi tilbudt lokale medier, kommuner og visse lokale organisationer at blive medlemmer af Lolland-Falster Lovestorm, og derfor kan I se, at der kommer opslag fra dem direkte i gruppen, for eksempel fra Erhverv og Kultur, TV Øst, Visit Lolland-Falster og LF Business Box. Disse samarbejder, vil vi meget gerne videreudvikle.

Vores ønsker for 2018 er, at vi får flere fra erhvervslivet til at støtte vores sag: At fortælle den gode historie fra Lolland-Falster. Det er ikke uden udgifter at drive og udvikle Lolland-Falster Lovestorm, så vi har brug for penge til almindelig drift, repræsentation og nye initiativer.

Vi håber også i 2018 at etablere gode vedvarende samarbejder med kommunerne. Lolland-Falster Lovestorm er ikke bare en følelse af stolthed og kærlighed til Lolland-Falster. Det er meget mere. Vi vil gerne være meget konkrete og aktive partnere i projekter, der handler om alt lige fra tilflytning/bosætning, erhvervsudvikling, innovation, rekruttering, landdistriktsudvikling og turisme til lokale fællesskaber og netværk, landsbyklyngedannelser, borgerinddragelse, samskabelse, kultur, storytelling, lokalhistorie og kulturarv. Vi har mulighed for at formidle budskaberne bredt via vores gruppe, og vi vil rigtig gerne være medafsender på projekter og tiltag, som handler om Lolland-Falsters udvikling, omdømme og identitet. Så tænk os ind, allerede når de første streger af et nyt projekt tegnes.

Læs også: Europas bedste luksushotel 2018!

Tour de Lolland-Falster og Jobstorm Lolland-Falster i 2018
Statistikken for Lolland-Falster Lovestorms Facebookgruppe fortæller os, at vi når ud til over 20.000 personer i løbet af en måned. I november var der over 37.000 likes og kommentarer, og tæller vi visninger af opslag, kommer vi op på over 500.000 på bare én måned målt på blot de 100 mest populære opslag. I bestyrelsen er vi ambitiøse, og vi ved at der er potentiale til meget mere.

Vi sætter i 2018 en ”Tour de Lolland-Falster” i gang i gruppen, hvor vi hver uge tager en by/landsby/ø som tema og i den pågældende uge tillader alle typer opslag om det pågældende sted. Vi håber, I vil være med og give jeres bidrag. Rigtig mange vil nemlig gerne vide mere om Lolland-Falsters hemmelige steder og historier, og Lolland-Falster Lovestorm er et perfekt sted at indsamle og dele oplysninger om alle vores ressourcer og styrker.

Vi har også planer om at sætte en rekrutteringskampagne i gang: Jobstorm Lolland-Falster. Her er det nødvendigt, at vi får dannet partnerskaber med relevante erhvervsaktører.

Tak til alle
Jeg vil slutte med at ønske godt nytår og sige tak til alle for 2017. Her ved årets afslutning sender vi sammen med lokale fødevareproducenter en julegavekasse fra Lolland-Falster til Kongehuset, og i år sender vi også julegavekasser til ’projekt udenfor’, som hjælper hjemløse på Nørrebro.

Har I lyst til at støtte arbejdet med Lolland-Falster Lovestorm i 2018, så klik ind på www.solf.dk og se oplysningerne om, hvordan man bliver medlem af vores forening.  2017 var fantastisk – 2018 bliver endnu bedre!

Kirsten Sydendal
Formand for Sammen om Lolland-Falster

Læs også: Femern A/S igangsætter større anlægsarbejder på Femern-tunnelen


Del denne historie: vælg platform

Go to Top