Lolland-Falster set fra Aarhus

Tekst & foto: Bjarne Winther
Tekst & foto: Bjarne Winther
Unge arkitekter i Aarhus har startet tegnestue op for at imødegå den negative udviklingsspiral i landets yderområder. Deres mission er at genskabe kvaliteten i lokalsamfundene og skabe social balance og sammenhængskraft.

I Gellerup i bydelen Brabrand ved Aarhus, på øverste etage i en betonejendom, sidder to arkitekter med fokus på Lolland-Falster. De har spottet Sydhavsøerne, fordi de mener, at stedet har et stort uudnyttet udviklingspotentiale.

De to arkitekter har ikke alene fokus på Lolland-Falster – men på lokalsamfundene over det meste af landet. Deraf navnet på deres arkitektfirma – Hele Landet – der også kan læses som – at hele landet. Og det er det, der er deres ambition. De kalder sig sociale arkitekter, der arbejder med sociale, organisatoriske og arkitektoniske konstruktioner, der igangsætter og understøtter udvikling lokalt.

Arkitektfirmaet Hele Landet blev sidste år oprettet af to nyuddannede arkitekter fra Arkitektskolen Aarhus, Simone Foss Brink og Niels Ove Kildahl og arkitekt Sille Askefrø Bjørn, som var på opgave ude i landet den dag, magasinet Erhverv og Kultur lagde vejen forbi Gellerup.

Læs også: Historisk få tomme lagerlokaler

Total gammeldags at tale om udkant
Det er nærmest en indignation, der ligger til grund for oprettelsen af Hele Landet. De tre arkitekter er godt og grundigt irriteret over den udbredte negative holdning til Danmark uden for storbyerne. ”Det er total gammeldags at tale om udkant. Vi lever i et land, hvor det tager få timer at komme fra A til B. Der er ingen grund til at tryne hinanden. Vi skal ud over den centraliseringsiver, som har skævvredet debatten om land og by”, mener Simone Foss Brink.


Niels Ove Kildahl supplerer: ”Vi skal væk fra terminologi om, hvem der er gode og dårlige. Vi har mange ressourcer her i landet, men vi er for dårlige til at anvende dem til det gode”.

Arkitekternes ambition er at genskabe kvaliteten i landets lokalsamfund og arbejde målrettet på at skabe social balance og sammenhængskraft. Deres ambition er at vende den udviklingsspiral, der har sat spor, både fysisk og socialt, i form af tomme butikker, forfaldne bygninger, misligholdte uderum og en skæv befolkningssammensætning. ”Med vores ’udefra perspektiv’ kan vi sammen med borgere, politikere, virksomheder, lokale foreninger og institutioner skabe et fornyet overblik. Vi kan facilitere en udviklingsproces der er involverende og dynamisk – en proces, som på sigt kan blive en rettesnor for nye indsatser og projekter”, siger Simone Foss Brink.

Det handler om at forstå stedet og de mennesker, der bor der, mener Niels Ove Kildahl. ”Vi har en antropologisk tilgang til stederne. Vi opsnapper de mennesker, der allerede rykker, vi finder de ventiler, der skal pumpes luft i”.

Læs også: Europas bedste luksushotel 2018!

Synliggøre steders fortællinger
Hele Landet arbejder med destinationsudvikling. Engagement hos både turisten og den lokale kan blive større ved at sammentænke erhverv, turisme og lokalmiljøer, mener arkitekterne. ”Vi har igennem årtier taget stilling til vores landområder gennem restriktiv lovgivning, der beskytter naturområder og kyststrækninger, men vi har ingen restriktioner for hvordan vi undgår at turismetiltag ødelægger lokalsamfundets identitet og iboende kvaliteter”, mener Simone Foss Brink.

Destinationsudvikling handler om det, der gør et sted særligt og om det, der binder steder sammen, tilføjer Niels Ove Kildahl. ”Ved at se en destination som et narrativ, der fortæller om en historie, en tid og et sted, ved vi at man kan skabe et mere sammenhængende oplevelsesforløb, hvor rejsen mellem steder i ligeså høj grad udgør en del af det samlede udtryk”.


Simone Foss Brink supplerer: ”Ved at synliggøre steders fortællinger og udfolde rumlige arkitektoniske potentialer, kan engagementet hos både turisten og den lokale blive større, når erhverv, turisme og lokalmiljøer sammentænkes”.

Ud af cafe latte segmentet
Hele Landet igangsætter og understøtter udvikling i lokalsamfundene. Arkitekterne har erfaring med projekter inden for strategisk byudvikling, udvikling af landområder, landsbyklynger samt destinations- og turismeudvikling. De rådgiver og stiller kritiske spørgsmål fra et ”udefra perspektiv”, kommer med forslag til hvilke indsatser, der kan slås sammen og hvilke projekter, der kan sammenflettes og give stærkere sammenhængskraft, samt hvilke indsatser, der kan give de lokale mere klarhed og fremdrift.

Simone Foss Brink og Niels Ove Kildahl er vilde med det Danmark, der ligger uden for storbyerne. ”Man skal ud af cafe latte segmentet og ud og se det danske land. Jeg elsker at komme rundt i Danmark”, siger Simone Foss Brink.

De to arkitekter planlægger et besøg til Sydhavsøerne – tag pænt imod dem.

Læs også: Femern A/S igangsætter større anlægsarbejder på Femern-tunnelenDel denne historie: vælg platform

Go to Top