Lolland Kommune investerer i trafikregulering ved afkørsel 48

Pressemeddelelse

Byrådet i Lolland Kommune besluttede på byrådsmøde for nylig at investere 22 millioner kr. i et nyt trafikreguleringsanlæg ved afkørsel 48 i Maribo. Det nye anlæg skal ligge, når man fra motorvejens afkørselsrampe nordfra rammer Vestre Landevej og skal, foruden trafikregulering, også give adgang til et kommende erhvervsområde på den anden side af landevejen.

Læs også: Historisk få tomme lagerlokaler

Allerede i dag er der megen trafik ved motorvejens opkørsel. Lolland Kommunes investering handler dog om mere end trafikken i dag, for med lyskrydset tages også det første konkrete skridt hen imod det, der bliver et nyt erhvervsområde ved afkørsel 48.

”Med lysene bliver det ikke kun nemmere og mere sikkert at komme op fra E47. Det bliver også nemmere at komme ned til og op fra det nye store erhvervsområde, der skal ligge på den anden side af afkørsel 48, hvor der i dag er marker”, siger borgmester Holger Schou Rasmussen.

”Det nye erhvervsområde ved afkørslen vil med placeringen op af motorvejen og op af det kommende byggeri af Femern-forbindelsen og siden selve tunnelen have rigtig stort potentiale – lokalt, nationalt og internationalt. Et helt nødvendigt første skridt for at indfri det potentiale er at sikre trafikafviklingen, sikkerheden, og at man kan komme sikkert til og fra det nye erhvervsområde. Det gør vi med anlæggelsen af trafikregulering og en adgangsvej til det, som i dag bare er marker, men som snart skal lægge jord til transporttunge virksomheder, og firmaer beskæftiget med Femern-projektet”.

Læs også: Europas bedste luksushotel 2018!

Det nye erhvervsområde kommer til at ligge 18 min fra den kommende Femern Bælt-forbindelse og dermed det Europæiske vejnet, samt 1,5 times kørsel fra København. Endelig ligger området også centralt i forhold til rute 9 til Fyn og Jylland, som der også er planer om skal opgraderes, et arbejde som Lolland, Langeland og Svendborg kommuner samarbejder om. Afkørsel 48 kommer dermed til at ligge strategisk rigtig godt midt på hovedfærdselsåren mellem Skandinavien og Centraleuropa.

Første etape af erhvervsområdet vil være 21,7 hektar (21.700 kvadratmeter). Det er et område, som det er planen siden skal udvides til 118 hektar. Hele plangrundlaget for det kommende erhvervsareal skal behandles på et af de førstkommende byrådsmøder, og herefter kan arbejdet gå i gang. I første omgang med det nye lyskryds, der er et projekt, som Lolland Kommune har samarbejdet med Vejdirektoratet om.

”Her er tale om to statsveje, der møder hinanden, og derfor er det her et spørgsmål, som vi lige side starten af 2016 har arbejdet tæt sammen med Vejdirektoratet om”.

”Konklusionen på det arbejde er, at der er behov for trafikregulering, og at den mest trafiksikre og fremtidssikre løsning er den, som vi nu investerer i, et kryds med trafikregulering fremfor f.eks. en rundkørsel. At det så er kommunekassen, der skal betale for trafikanlæg på statsvejene undrer selvfølgelig også os, men Lolland Kommune kan ikke blive ved med at vente på, at staten prioriterer en helt nødvendig investering i vores infrastruktur og fremtidige udviklingsmuligheder. Derfor gør vi det selv”, slutter Holger Schou Rasmussen.

Læs også: Femern A/S igangsætter større anlægsarbejder på Femern-tunnelen

Del denne historie: vælg platform

Go to Top