Lollandsk arkitektvirksomhed udvikler infrastruktur

Tekst og Illustrationer Philip Rasmussen, Arkitekt, ByogLandskab i Nakskov

ByogLandskab er en innovativ arkitektvirksomhed i Nakskov som arbejder med veje, trafik, cykelplanlægning og klimatilpasning. Det startede i den lille skala med Nakskovs røde cykelstier. Nu er det blevet en eksport succes for virksomheden.

Nakskov har fået et højklasset cykelrutenet med de karakteristiske røde cykelstier og ringstien rundt om byen. Det har taget næsten 25 år at realisere og har kostet henved 100 mio. Derfor er Nakskov og Lolland Kommune langt foran på cykelområdet, men det er virksomheden bag også. Cykelplanlægning er blevet en af virksomhedens mærkevarer, som er efterspurgt mange steder i Danmark og i udlandet. Et af de større cykelprojekter realiseres i disse år i Aarhus, hvor der på få år anvendes henved en kvart milliard på ny cykelinfrastruktur. ByogLandskab har deltaget i arbejdet med projekternes finansiering, og er lige nu igang med udformningen af supercykelstier og cykelgader i Aarhus.

Læs også: Historisk få tomme lagerlokaler

Store terrænforhold
På trods af de ret udanske terrænforhold i Aarhus, så er det lykkedes at skabe en stigning i cykeltrafikken på 15 procent siden 2011. Faktisk cykler århusianerne 250.000 kilometer mere om dagen end i 2011. Til sammenligning er cykeltrafikken i samme periode steget med 5 procent på landsplan. Det er ikke mindst positivt bemærkelsesværdigt at cykelpendlingen er steget over større afstande. Cykelfremmeindsatsen i byen siden 2011 har sparet samfundet for 345 mio. kr., store mængder CO2 og samtidig alene i 2015 sparet århusianerne for 230.000 sygedage. Der er med andre ord fundet en nerve, som også er udgangspunktet for den kommende cykelhandlingsplan, hvor der bliver skruet op for de faglige og politiske ambitioner.

Cykelfremme og erhvervsudvikling
Aarhus opfattes ofte som den videns tunge universitetsby med 40.000 studerende, som en væsentlig forklaring på byens omfattende cykeltrafik. Der er da heller ingen tvivl om at de studerende bidrager kraftigt cykeltrafikken. Cykelfremmeindsatsens største succes i Aarhus er imidlertid den folkelige bredde. Blandt de århusianske cyklister er 51 % i arbejde, 30 % er studerende, elever og lærlinge, mens 19 % af cyklisterne er ledige, pensionister, sygemeldte og på orlov. Dette har særlig betydning i Aarhus som er lykkedes med at fastholde sin position, som landets førende industriby med 10.813 produktionsarbejdspladser af den type, som ellers er fosset ud af Danmark i de senere år. Alene i 2015 blev der skabt 744 nye industriarbejdspladser i Aarhus. Det er her hvor Aarhus skal bidrage til landets valutaindtjening, og hvor cyklen skal medvirke til at smidiggøre mobiliteten, mindske trængslen og holde arbejdskraften sund og rask. Cyklen er med andre ord en væsentlig brik i det offentlige og private samspil, og skal både bidrage til samfundsøkonomien og til at gøre Aarhus attraktiv i udviklingen af nye arbejdspladser.

Læs også: Europas bedste luksushotel 2018!

Den nye generation af cykelinfrastruktur
Med de igangværende klimaforandringer kan cykeltrafikken hæmmes af kraftigere monsterbyger, der på 3 minutter kan ødelægge resten af arbejdsdagen. Det er blot et af mange elementer, som stiller krav til ny kreativitet i udviklingen af byens cykelinfrastruktur. Derfor skal dele af de nye supercykelstier overdækkes på kortere strækninger, således at man kan søge ly mens monsteregnen passerer. Samtidig skal overdækningen benyttes til at producere den energi, som cykelinfrastrukturen anvender til belysning af strækninger og tunneller. ByogLandskab har taget sine erfaringer med fra Lollands klimasatsning. Generelt eksperimenteres der med mange nye løsninger, som kvalificerede svar på de barrierer, der i dag hæmmer cykeltrafikken. Det er samtidig ofte barrierer, som udenlandske delegationer anvender som begrundelser for, at man ikke umiddelbart kan overføre dansk cykelviden. De første erfaringer fra Aarhus Cykel by har imidlertid entydigt vist, at flere århusianerne hver dag trodser byens karakteristiske bakker, det lunefulde danske vejr og relativt store afstande. Derfor er projektet i Aarhus en vigtig for ByogLandskab. Her kan man teste cykelløsninger i terræn, som ikke findes på Lolland.

Billedtekst
Fremtidens cykelinfrastruktur i Aarhus – tilpasset fremtidens nye vejrtyper med monsterbyger. Sejloverdækningen skal bidrage til at gøre cyklen anvendelig døgnet rundt/året rundt. I sejldugen indbygges solceller, således at strømmen til supercykelstiens belysning af strækninger og tunneller produceres på stedet.

Læs også: Femern A/S igangsætter større anlægsarbejder på Femern-tunnelen

Del denne historie: vælg platform

Go to Top