Markedsføringsøkonomuddannelsen

Vi er to studerende fra markedsføringsøkonomuddannelsen på Erhvervsakademi Sjælland, Nykøbing Falster og har begge en baggrund som handelsstudenter.

Vores hverdag på markedsføringsøkonomuddannelsen er centreret omkring at arbejde praksisnært med relevante teorier og modeller. Sideløbende med den daglige klasseundervisning, har vi fået stillet til opgave at arbejde selvstændigt i en lokal virksomhed – kaldet værtsvirksomhed. Værtsvirksomhedsprojektet er en ny form for undervisning samt et nyt koncept for uddannelsen, hvor vi som studerende arbejder praksisnært med den tilegnede teori, i den pågældende virksomhed.

Læs også: Historisk få tomme lagerlokaler

Tidligere, udarbejdede vi fælles i klassen en opgave for Cityforeningen i Nykøbing F. For vores vedkommende mundede denne opgave ud i en fælles interesse for at tilvælge Vores Nykøbing, den nye forening, som værtsvirksomhed. I forbindelse med ovenstående fik vi stillet til opgave at udarbejde en markedsføringsplan for Vores Nykøbing. Vi greb opgaven an ved at interviewe hhv. forbrugere og kunder, samt foretage interne og eksterne analyser for foreningen. Dette gjorde, at vi kunne finde frem til, hvilken strategi Vores Nykøbing bør fokusere på i fremtiden. Endvidere, hvilke overvejelser ift. markedsføring og økonomi Vores Nykøbing bør gøre sig i forbindelse med en større aktivitet som kommer til at foregå i Nykøbing F. i slutningen af sommeren.

Set ud fra vores interne og eksterne analyser kan vi konkludere, at Vores Nykøbing besidder adskillige stærke sider, kombineret med markedets muligheder – hvilke afbilleder en solid og lys fremtid for den ny etablerede forening. Ud fra denne praksisnære undervisningsform, har vi som studerende tilegnet os en masse reelle kompetencer, ved at arbejde i en virksomhed som vi ellers ikke ville have haft, hvis undervisningen udelukkende var foregået i et klasseværelse.

Læs også: Europas bedste luksushotel 2018!

Markedsføringsøkonomuddannelsen, Erhvervsakademi Sjælland, Bispegade 5, 4800 Nykøbing F.


Simone Sarka                                                         Joachim Levin

Læs også: Femern A/S igangsætter større anlægsarbejder på Femern-tunnelen

Del denne historie: vælg platform

Go to Top