Merværdi for et større publikum

Pressemeddelelse

Frugtbart forskningssamarbejde mellem Fuglsang Kunstmuseum og Ribe Kunstmuseum 
De to anerkendte kunstmuseer, Fuglsang Kunstmuseum og Ribe Kunstmuseum, med adresse i hver sin ende af landet, har netop underskrevet en ny fælles forskningsstrategi. Museerne fortsætter dermed deres nære forskningssamarbejde, der har vist sig særdeles givtigt igennem den forudgående forskningsstrategiske samarbejdsaftale.. Det tætte samarbejde de to museer imellem beriger begges faglige miljø og styrker forskningen på de to institutioner, ligesom det giver en større faglig robusthed, end det enkelte museum kan mønstre alene. Det betyder, at museerne også fremadrettet vil kunne byde på udstillinger og formidlingsprogram baseret på ny forskning af høj kvalitet.

Læs også: Historisk få tomme lagerlokaler

Museumsdirektørerne Anne Højer Petersen og Dagmar Warming siger: ”Som mindre museer ser vi særlig stor værdi i fortsat at styrke samarbejdet, for forskningen drives af ambitionen om at kaste nyt lys over museernes samlinger, hvor nogle centrale kunstnere, motiver og emner enten ikke eller kun i mindre grad er blevet belyst af andre. Således bidrager strategien til at skabe nye indsigter hos museernes publikum, udvikle generel merviden inden for de t kunsthistoriske fagområde, og indirekte belyser og styrker strategien også museernes identitet, herunder den væsentlige rolle som videninstitution i lokalsamfundet. Missionen er løbende at udvikle den faglige, didaktiske og oplevelsesmæssige merværdi for et større publikum.”

Den nye samarbejdsaftale, der løber frem til 2021, er ikke en eksklusivaftale, tværtimod ønsker de to museer i forlængelse af aftalen at tiltrække eksterne forskere fra andre museer og universiteterne med henblik på at opnå størst mulig kvalitet i forskningen, og samtidig bidrage til en kontinuerlig videnudveksling mellem museerne, universiteterne og andre eksterne forskningsinstanser over hele landet.

Læs også: Europas bedste luksushotel 2018!

Fuglsang Kunstmuseum og Ribe Kunstmuseum tager med denne nye forskningsaftale afsæt i de to institutioners tilsammen brede forskningskompetencer og har et centralt ønske om både at fastholde og at videreudvikle et levende forskningsmiljø, der bidrager med nye perspektiver på samlingerne og dermed sikrer, at museernes aktiviteter også fremadrettet udfordrer og beriger publikum.

For yderligere information kontakt: museumsdirektør Anne Højer Petersen, Fuglsang Kunstmuseum, ahp@fuglsangkunstmuseum.dk eller museumsdirektør Dagmar Warming, Ribe Kunstmuseum, dw@ribekunstmuseum.dk

Anne Højer Petersen og Dagmar Warming fotograferet af Ingrid Riis.

Læs også: Femern A/S igangsætter større anlægsarbejder på Femern-tunnelen

Del denne historie: vælg platform

Go to Top