Museum Lolland-Falster bag Danmarks største stenalderudgravning

Tekst: Henrik Schilling. , foto: Museum Lolland-Falster
Tekst: Henrik Schilling. , foto: Museum Lolland-Falster
Pressemeddelelse

Nu graver arkæologerne igen ved Rødby Fjord. Bag de succesfulde udgravninger ligger Museum Lolland-Falsters effektive og professionelle forvaltning af museumsloven.

Museum Lolland-Falster har genoptaget de arkæologiske udgravninger øst for Rødby Havn, så byggeriet af sænketunnelsen til Femern snart kan begynde. I løbet af det næste års tid rydder arkæologerne stedet, hvor tunnelelementfabrikken skal ligge samt portalområdet, hvor motorvej og jernbane skal tilsluttes, for arkæologiske spor.


Foto 1: Udgravningen i Rødby Fjord set fra oven. Foto: Museum Lolland-Falster.
Dermed kulminerer det, der bliver kaldt Danmarks største stenalderudgravning. Arkæologerne har tidligere bragt fund for dagens lys, som har vakt opsigt over hele verden. De har fundet noget så usædvanligt som 5000 år gamle fodspor afsat i fjordbunden af stenalderfiskere, som røgtede deres ruser. De har også fundet en 5500 år gammel skæftet flintøkse og spor af noget, der minder om en dyrekraniekult fra stenalderen.

Læs også: Historisk få tomme lagerlokaler

Sikrer kulturarven
Museum Lolland-Falster og Femern A/S har siden projektets begyndelse arbejdet tæt om at undersøge et område på næsten to millioner kvadratmeter for fortidsminder, som forsvinder ved anlægsarbejdet.

Det har været en stor udfordring for museet, som har løst opgaven professionelt og til tiden blandt andet takket være samarbejdet med Femern A/S, forklarer leder af arkæologisk afdeling Kasper Søsted. Han har det overordnede ansvar for den rådgivning, som museet ifølge Museumsloven skal yde til bygherrer, inden de går i gang med anlægsarbejder. Formålet er at sikre kulturarven og minimere bygherrens udgifter til arkæologiske udgravninger. I princippet vil museet hellere sikre og bevare fortidsminder på stedet fremfor at udgrave dem.

– Som sådan er der ikke forskel på, om vi rådgiver en lille entreprenør eller Danmarks for tiden største anlægsarbejde. Vi tilrettelægger vores udgravninger efter Femern A/S’ tidsplan, men når det er sagt, så har der været mange udfordringer alene i projektets størrelse og i de uforudsete forhindringer, som skal overvindes i løbet af så omfattende et projekt, siger Kasper Søsted. Han har kun anerkendelse til overs over for Femern A/S, som har accepteret og respekteret kulturarven.

– De har været meget tydelige i deres forventninger, og de har overholdt de aftaler, vi har indgået. Når der har været problemer, har vi fundet løsninger, og så har vi fået uvurderlig hjælp til tekniske løsninger på de vanskeligheder, vi er stødt på, når vi har foretaget meget vanskellige udgravninger på vådbund, siger Kasper Søsted.

Læs også: Europas bedste luksushotel 2018!


Foto 2: Arkæologer udgraver rester af et stående fiskegærde. De lysegrå plamager foran gærdet er 5000 år gamle fodspor størrelse 36 og 42. Foto: Museum Lolland-Falster.
Fiskefangstanlæg og offerplads
Hos Femern A/S har myndighedschef Christian Henriksen også mange roser til Museum Lolland-Falster. – Vi oplever, at Museum Lolland-Falster har stor forståelse for kompleksiteten i at planlægge Danmarkshistoriens største anlægsprojekt. Det er meget vigtigt for begge parter, at byggepladsen er grundigt undersøgt for fortidsminder på forhånd, og jeg mener, vi har et fortrinligt samarbejde, siger Christian Henriksen.

Indtil årets udgang graver arkæologerne på det tørre land, hvor der venter bopladser fra stenalderen, jernalderen og vikingetiden. I foråret 2019 starter udgravningerne i den inddæmmede fjord, hvor arkæologerne udgraver fiskefangstanlæg og en offerplads fra stenalderen. Museets vil løbende formidle udgravningerne og fortælle offentligheden om de fund, som arkæologerne gør.

Billedtekst til hovedbilledet
To arkæologer udgraver et 5000 år gammelt fiskegærde, som er væltet. Gærderne spærrede vejen for fiskene og ledte dem hen til den ruse, som ventede for enden. Foto: Museum Lolland-Falster.

Læs også: Femern A/S igangsætter større anlægsarbejder på Femern-tunnelen
Del denne historie: vælg platform

Go to Top