Museum Lolland-Falster stifter dansk-tysk museumsforbund

Tekst: Henrik Schilling, foto:
Tekst: Henrik Schilling, foto:

NORDMUS Forbundet er et nyt dansk-tysk museumsforbund med Museum Lolland-Falster som lead partner.

Det var en historisk dag, da tre museer fra Danmark og Tyskland sidst i september stiftede et forbund, hvor de forpligter sig på et tæt samarbejde tværs over Østersøen. Det skete ved en stiftelseskonference på Kulturforsyningen i Nykøbing Falster.

Museum Lolland-Falster er gået sammen med Museum Vestsjælland og Oldenburger Wallmuseum i Schleswig-Holstein i NORDMUS Forbundet. Det er et netværk mellem museer i Danmark og Tyskland, der arbejder med dansk og tysk kulturarv, kulturhistorie og kunsthistorie. Formålet er at styrke samarbejdet mellem eksisterende institutioner, så museerne i forbundet kan påtage sig fælles projekter til fælles bedste.

Læs også: Historisk få tomme lagerlokaler

Forbundet arbejder for initiering og koordinering af dansk-tyske museumsprojekter og for at fremme gunstige rammebetingelser for videns- og erfaringsdeling på museumsområdet gennem formidling af informationer og kontakter.

Ligeledes skal NORDMUS Forbundet fremme PR, markedsføring og kulturturisme på museumsområdet på tværs af Østersøen samt rådgive såvel medlemmer som kommuner, kulturadministrationer, foreninger og politikere.

Dermed udvider Museum Lolland-Falster sit internationale engagement. Ud over NORDMUS Forbundet er museet også involveret i et projekt, som skal udvikle herregårdenes turismepotentiale og markedsføre herregårde i seks lande omkring den sydlige Østersø.

Vi bor i et grænseland
Direktør Ulla Schaltz glæder sig til at komme i gang med samarbejdet, som skal give museumsgæsterne flere perspektiver på historien, især den fælles.

Læs også: Europas bedste luksushotel 2018!

Hun mener, at Museum Lolland-Falster har en særlig forpligtelse til at gå ind i samarbejder hen over grænser. “Lolland-Falster er et grænseland, og vi er uløseligt forbundet med områderne omkring Østersøen. Det er derfor nødvendigt at kigge over grænserne, hvis vi vil forstå det fulde omfang af vores egen historie”, siger Ulla Schaltz og tilføjer: “På den danske side fortælles dansk historie, på den tyske side fortælles tysk historie, men med museumsforbundet fokuserer vi på, at museerne fremmer den fælles historie på tværs af grænserne”.

Hun understreger, at det internationale samarbejde også sikrer kompetenceudvikling på internationalt niveau blandt museets medarbejdere. Ulla Schaltz fremhæver, at museets transnationale satsning desuden løfter kvaliteten i de kulturtilbud, som borgere, tilflyttere og turister oplever på Lolland-Falster. “Museerne styrker de bløde faktorer såsom kultur, uddannelse og fritidstilbud. Det er lige så vigtigt som infrastruktur og arbejdspladser, når det kommer til, hvor attraktivt et område er for bosættelse og turisme”, siger Ulla Schaltz.

Så når den faste forbindelse over Femern Bælt engang åbner, har Museum Lolland-Falster allerede etableret en fast kulturforbindelse hen over Østersøen.

Fototekst: De tre museer underskriver aftalen om NORDMUS Forbundet. Fra venstre Eskil Vagn Olsen fra Museum Vestsjælland, Ulla Schaltz og Stephan Meinhardt fra Oldenburger Wallmuseum. Foto: Museum Lolland-Falster.

Læs også: Femern A/S igangsætter større anlægsarbejder på Femern-tunnelen
Del denne historie: vælg platform

Go to Top