Ny bestyrelse i stORDstrømmen

Pressemeddelelse

stORDstrømmen er en interessegruppe under Dansk Forfatterforening med 75 medlemmer, som kommer fra et bredt geografisk område i det tidligere Storstrøms Amt. Nogle medlemmer et født og opvokset på egnen, og er nu bosat andre steder, men de fastholder deres tilknytning til den lokale forfatterforening. Foreningen optager forfattere, oversættere, illustratorer og fortællere.

Læs også: Historisk få tomme lagerlokaler

På den seneste generalforsamling blev følgende valgt:
Formand: Michael Næsted Nielsen, Nykøbing F, lyriker, børne- og ungdomsforfatter med en stor produktion bag sig.
Næstformand: Marianne Christensen, Vordingborg, fortæller og forfatter. Har udgivet en digtsamling og bidraget til flere antologier, blandt andet Antologien stORDstrømmen 2015.
Sekretær: Kiwi Munch Jørgensen, Nørre Alslev, tekstforfatter, dramatiker og på vej med sin første roman.
Kasserer: Carsten Aner, Nykøbing F. Tidligere skoleleder, forfatter blandt andet historier om sine rejser i Afrika.
Medlem: Lone Rytsel, Skoleleder og forfatter til en lang række bøger til danskundervisning og selvhjælpsbøger om tankens kraft.
Suppleant: Jørgen Øjenholdt, lyriker, illustrator, fortæller og galleriejer.

Læs også: Europas bedste luksushotel 2018!

”Vi glæder os meget til det fremtidige arbejde og ser frem til at udvikle foreningen til glæde for medlemmerne og nuværende og kommende læsere. Når vi er ude at læse op eller fortælle, oplever vi stor interesse fra publikum, og mange bliver overraskede over, hvor stor forfatteraktivitet, vi har her på egnen”, siger Marianne Christensen. Flere forfattere skriver f.eks. krimier, der foregår i lokalområdet, og de bliver læst i stort antal i hele landet og nogle sågar i udlandet.

”I vores formålsparagraf står der, at vi skal ’medvirke til et bedre samspil om kulturaktiviteter i lokalområdet og dettes samarbejde med inden- og udenlandske partnere, og at vi skal styrke medlemmernes netværk, så de får bedre arbejdsvilkår og hjælper hinanden til at højne kvaliteten i deres arbejde. Dette gør vi blandt andet gennem medlemsmøder, hvor der er mulighed for at præsentere sine værker, hente hjælp og sparring samt udveksle tips og idéer. Vi afholder kurser og workshops og er i det hele taget en ret aktiv forening”, forklarer Marianne.

I de senere år har man haft et eksemplarisk samarbejde med alle biblioteker i foreningens område med projektet ’Ord på biblioteket’, hvor to forfattere ad gangen har været ude at læse op og fortælle om deres forfatterskab. Projektet har været støttet af Statens Kunstfond, og har tiltrukket mange nye læsere, så forfatterne kommer bredere ud med deres værker. I nogle tilfælde har publikums modtagelse af oplæsning ydermere ført til bogudgivelser. Når forfatterne mærker publikums reaktion, kan det giv blod på tanden til at komme længere ud, og det er altså et godt skub, der giver mod til at blive mere synlig. ”Vi gør det jo, fordi vi føler, vi har noget på hjerte”, slutter Marianne Christensen.

Ønskes yderligere oplysninger om foreningens arbejde og aktiviteter, kan man følge med på hjemmesiden www.stordstroemmen.dk. Her er også beskrevet proceduren for at blive medlem af den ord- og billedrige forening såvel som en oversigt over medlemmerne.

Læs også: Femern A/S igangsætter større anlægsarbejder på Femern-tunnelen


Del denne historie: vælg platform

Go to Top