Nyt vækstcenter skal forvandle viden til virksomheder

Guldborgsund sætter sejl til at skabe grøn vækst og nye arbejdspladser med kirsebær, ærter og andre biomasser.

Alle er enige – fra professorer og økonomer til ministerier og EU: Uudnyttede biomasser kan danne grundlag for nye store erhvervseventyr. ”Der kan med de rette satsninger skabes hundredvis af arbejdspladser og dermed skabes et løft for hele Lolland-Falster. Der er tale om potentiale i milliardklassen. Landsdelen har en unik mulighed, og det samme har udefrakommende investorer. Mulighederne og timingen er den rette lige nu”, siger Morten Karnøe Søndergaard, professor (MSO) på Aalborg Universitet.

Guldborgsund går forrest
Den mulighed griber Guldborgsund Kommune og ambitionen er høj.   ”Vi starter lokalt – og vi sætter barren højt. Vi har skabt et vækstcenter, som kan forvandle viden til virksomheder. Men det er ikke kun lokalt. Vi vil være med til at sætte dagsordenen for hele den bioøkonomiske udvikling i Danmark”, siger udvalgsformand for Teknik- og Miljøudvalget i Guldborgsund Kommune, Flemming Jantzen.

Vækstcenter samler trådene
Men hvordan forvandler vækstcenteret viden til virksomheder?  ”Vores opgave i vækstcentret er kort fortalt at bruge vores viden til at sætte de rigtige mennesker sammen, så der kan opstå nye virksomheder”, fortæller Anne Holl Hansen, der er programleder i vækstcentret. ”Vi binder tråde mellem lokale landbrug, iværksættere, videns institutioner og virksomheder. Vi hjælper, støtter, bidrager og åbner døre. Vækstcentret er ikke bygget i mursten. Det er derimod bygget af viden og netværk”, siger hun.

Vi ser muligheder, hvor andre ser spild
Vækstcentret har allerede hjulpet med at binde tråde på Frederiksdal Gods. Her skal resterne af sæsonens høst af kirsebær genbruges til noget helt specielt. ”Når vi har presset bærrene og udvundet det, vi skal, står vi tilbage med 25 procent rester. I samarbejde med blandt andet Syddansk Universitet prøver vi blandt at udvinde naturlige farvestoffer, så de kan bruges til fødevarer, fortæller Harald Krabbe, som ejer Frederiksdal Gods”

Nye idéer bliver til nye jobs
Det er langt fra kun rester fra kirsebær, der kan blive til nye produkter.  ”Vores mission er sammen med vores samarbejdspartnere at gøre rester værdifulde. Med andre ord: Vi ser muligheder, hvor andre ser spild, siger Anne Holl Hansen. ”Vi kigger for eksempel på, om der kan udtrækkes proteiner, aminosyre eller naturlige farvestoffer ud af biomasse. Det kan være udtræk fra halm, der bliver til voks til håret eller udtræk fra ærter, som kan blive til proteinpulver til fitnessfolket, afslutter hun.

Læs også: Historisk få tomme lagerlokaler

Bioøkonomi.  Hvad er nu det?
Bioøkonomi er at lave nye produkter af uudnyttede organiske ressourcer. Det handler om at bruge fx roetoppe, havtang, spild fra fødevareindustrien, biologisk affald og alle mulige andre former for biomasse på nye måder – og på den måde skabe nye industrier. Biomasse kan blive til så forskellige ting som brændstof, emballage, foderstoffer og byggematerialer. Hvor der er skovbrug, akvakultur, landbrug og fiskeri er der store muligheder for bæredygtig vækst.


Vi vil være med til at sætte dagsordenen for hele den bioøkonomiske udvikling i Danmark
Flemming Jantzen, udvalgsformand, Guldborgsund Kommune


BIOFISK: Fra tang til dyrefoder
Bioøkonomi kan også være innovativ foderproduktion
Hvert år fjerner Guldborgsund Kommune flere hundrede tons tang og andet strandopskyl fra kommunens strande, så det ikke er til gene for lokale borgere og badegæster.  Det sikrer indtægter fra strandturisme, men der kan komme endnu flere indtægter ud af strandopskyllet. Det er en af de opgaver, de er i gang med i Bioøkonomisk Vækstcenter Guldborgsund. ”Der kan skabes endnu mere værdi for pengene, og derfor skal der søsættes en række projekter, som skal finde nye måder at bruge opskyllet på”, fortæller programleder i vækstcenteret Anne Holl Hansen.  Det skal blandt andet undersøges, om det er muligt at skabe nye fodertyper af insektlarver dyrket på strandopskyl og rester fra landbrugsafgrøder.  Resultatet skal vise, om der er grundlag for, at nye proces- og produktionsvirksomheder kan etablere sig i lokalområdet. Tiltaget åbner for et styrket og innovativt samarbejde på tværs af den offentlige sektor, forskningsinstitutter, landbrug, erhverv, private aktører og foreninger.
Læs også: Europas bedste luksushotel 2018!

Vil du være med?
Der er også plads til din virksomhed eller din gode ide i Bioøkonomisk Vækstcenter Guldborgsund. Læs mere om hvordan du kommer med på: www.bioguldborgsund.dk eller kontakt programleder Anne Holl Hansen på telefon
2518 1830 eller ahh@guldborgsund.dk.

Sæt X i kalenderen 11. oktober hvor vi holder Dansk Bioøkonomi Konference 2017.


Bioøkonomisk Vækstcenter bygger nye netværk
Vækstcenteret har allerede lagt ud med et stærkt lokalt samarbejde og et bredt netværk til nationale og internationale partnere.

Der er tale om potentiale i milliardklassen. Lolland-Falster har en unik mulighed, og det samme har udefrakommende investorer.
Morten Karnøe Søndergaard, professor (MSO), Aalborg Universitet.

Fakta om bioøkonomi
45 mia. Dansk vækstpotentiale hvis cirkulær økonomi prioriteres (Grønt Nationalregnskab fra Danmarks Statistik)

10,- euro. Skønnet værditilvækst for hver euro investeret i forskning og innovation i bioøkonomiske sektorer (EU kommissionen)

Bioøkonomisk Vækstcenter Guldborgsund er et tiltag fra Guldborgsund Kommune. Læs mere her: bioguldborgsund.dk

Læs også: Femern A/S igangsætter større anlægsarbejder på Femern-tunnelen

 

Del denne historie: vælg platform

Go to Top