Økonomisk bæredygtige projekter i Bønnelyckes Pakhus i Nysted

Tekst & foto: Bjarne Winther
Tekst & foto: Bjarne Winther
Nysted Bevaringsforening og byens borgere sprudler af ideer for anvendelse af Bønnelyckes Pakhus – en af Nysteds mange stedbundne værdier.

Bygningen virker pompøs, aristokratisk og samtidig nærværende og indbydende. Med dens røde teglsten, okkergule facader og sorte jernskodder udstråler den ro og harmoni, det, som kendetegner gammel industriarkitektur, når den er bedst. Bønnelyckes Pakhus i Nysted har gennem årene gennemgået løbende renovering både ude og inde. Æren for det har Nysted Bevaringsforening, der med fondsmidler og frivillig arbejdskraft, har formået at fastholde en af Nysteds mange fredede bygninger og stedbundne værdier i sin oprindelige stand og originalitet.

Indenfor, med de flotte og kraftige bjælkekonstruktioner, fremstår bygningen svarende til dens tidligere funktion som pakhus til opbevaring af korn. Bønnelyckes Pakhus er en spektakulær historisk bygning, båret af lokalt engagement og forståelse for byens bevaringsværdige bygningsarv og identitetsskabende værdier. Nu venter den på at blive taget i brug, 800 kvadratmeter fordelt på tre etager – spørgsmålet er til hvad…

Læs også: Historisk få tomme lagerlokaler

Julia Knipschildt, uddannet arkitekt, er formand for Nysted Bevaringsforening, der står for ejerskabet og anvendelse af Bønnelyckes Pakhus. ”Vi gør os flere overvejelser. Vigtig for os er økonomisk bæredygtige projekter og lokal opbakning”, fortæller Julia Knipschildt”. Hun tilføjer, at foreningen har søgt Erhvervsstyrelsens Landdistriktspulje om økonomisk støtte til ”Nyt liv i Pakhuset”, svar på ansøgningen forventes i august måned. ”Vi skal have afklaret, hvad vi kan bruge stedet her til. Muligheder og begrænsninger i en fredet bygning”. 

Bevaringsværdig bygningsarv må ikke smuldrer
Inden afklaringen foreligger, kan visionerne få frit løb. Bønnelycke Pakhus har potentiale til at indeholde emner indenfor kunst og kultur, mener Bevaringsforeningens formand, Julia Knipschildt. ”Stedet indbyder til rigtig mange ting. Kunstudstillinger, jazz og klassiske koncerter, foredrag, konference, workshops. Men inden vi får dannet et overblik over vores udfoldelsesmuligheder i en fredet bygning og borgernes ønsker, starter vi op med korte events, arrangementer og workshops”.

Læs også: Europas bedste luksushotel 2018!

I et større fremtidigt perspektiv forestiller Julia Knipschildt sig Bønnelyckes Pakhus som et kraftcenter for kunst og kultur i Nysted. ”Vi skal også se os selv som liggende tæt på Fuglsang Kunstmuseum. Vi skal tænke Pakhuset ind i en regional sammenhæng”. Julia Knipschildt er overbevist om, at Bønnelyckes Pakhus kan udvikles til en turistattraktion, en løftestang for lokalområdet. Af samme grund mener hun, at ambitionsniveauet for indholdet på Bønnelyckes Pakhus skal ligge højt. Det skal ikke blot være et lokalt forsamlingshus. Derimod skal det være et sted, der sammen med byens øvrige stedbundne værdier, skal styrke Nysteds image.

Bønnelyckes Pakhus er et eksempel på Sydhavsøernes ufattelige mange stedbundne værdier, ofte oversete af landsdelens egne borgere og politikere, og en påmindelse om, at det ikke er nødvendigt at gå over åen efter vand. ”Guldborgsund Kommune bør få øjnene op for betydningen af bevaringsværdig bygningsarv, så den ikke smuldrer. Det glæder mig, hvis bevaringsforeningen kan være bannerfører i at vise, hvordan man gennem vedligeholdelse og nytænkning kan bruge den eksisterende bygningsarv, til at løfte et område”, lyder det fra  formanden for Nysted Bevaringsforening, Julia Knipschildt.


Formanden for Nysted Bevaringsforening, Julia Knipschildt, overvejer stedets muligheder.

Læs også: Femern A/S igangsætter større anlægsarbejder på Femern-tunnelen

Del denne historie: vælg platform

Go to Top