Positive vinde blæser i vores retning

- og nu kan vi også begynde at mærke dem for alvor

Den 26. marts kom den melding mange lokale virksomheder har gået og ventet på. Nemlig at Femern A/S igangsætter større anlægsarbejder på Femern-tunnelen. Forligskredsen bag den faste forbindelse over Femern Bælt besluttede at iværksætte en række større anlægsaktiviteter i Rødbyhavn på Lolland. Iværksættelsen af anlægsaktiviteterne betyder, at Danmark får bedre muligheder for at udnytte de 4,4 mia. kroner, som EU-kommissionen har tildelt Femern-tunnelen i støttemidler. Det svarer til lige så mange penge som det koster at bygge Storstrømsbroen, så det er ikke småpenge vi taler om. Samtidig sikrer anlægsaktiviteterne, at Femern-tunnelen kan åbne i 2028.

Læs også: Historisk få tomme lagerlokaler

Storstrømsbroen ER  i fuld gang, og der er hektisk aktivitet i området ved Orehoved havn på Falster siden og selvfølgelig ved Masnedø og i og omkring Vordingborghavn. Vejdirektoratet bygger den ca. 4 km lange bro og den bliver Danmarks tredje største bro efter Øresundsbroen og Storebæltsbroen. Den samlede pris for projektet inklusiv nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro er ca. 4,1 mia. kr. Storstrømsbroen har kæmpe regional betydning og er samtidig en vigtig del af jernbanekorridoren mellem København og Tyskland. Broen forventes at være klar til biltrafikken i 2022 og jernbanetrafikken i 2023.

Energinet har fået til opgave at forbinde Danmarks største havmøllepark på Kriegers Flak i Østersøen til det danske elnet og de danske stikkontakter. Når Kriegers Flak havmøllepark står færdig, vil de 600 MW havmøller kunne producere klimavenlig strøm svarende til 600.000 husstandes forbrug. Det vil bidrage til at sikre elforsyningen på Sjælland i mange år frem og samtidig sende en stor mænge vedvarende energi ind i elnettet. Kriegers Flak er en meget vigtig brik i Danmarks målsætning om at blive uafhængig af olie, kul og gas. Kriegers Flak Havmøllepark forventes at stå færdig og være i drift senest i 2021. I alt udgør opførelsen af de tre havmølleparker en investering på ca. 13 mia. kr.

Over 100 repræsentanter fra de lokale bygge og anlægsvirksomheder var samlet til Business Lolland-Falsters Bygge- og Anlægskonference på Sukkertoppen i Sakskøbing mandag 1. april. Her kunne de høre de 2 borgmestre i hhv. Guldborgsund og Lolland Kommuner John Brædder og Holger Schou Rasmussen fortælle om de kommende års kommunale investeringer på samlet over 410 mio. kr. i nye anlægsbyggerier. Det giver gode muligheder for de lokale virksomheder, til at vokse og skabe nye arbejdspladser. Begge kommuner er meget opmærksomme på, at udbuddene skrues sammen i fagentrepriser, som gør det muligt for de lokale virksomheder, både store og små, også at kunne byde på projekterne.

Læs også: Europas bedste luksushotel 2018!

Samlet set er der investeringer for over 75 milliarder her på Sydhavsøerne. Ja – man skulle næsten tro det var en kæmpe aprilsnar. Men det er det ikke, så der er ingen grund til pessimisme, og som John Brædder udtrykker det: ”Hvis vi om 10 år stadig bliver kaldt for udkants Danmark, så er det vores egen skyld”.

Onsdag 3. april var de fleste virksomheder så samlet igen i Sakskøbing, denne gang på Hotel Saxkjøbing, hvor Business Lolland-Falster afholdte deres ordinære generalforsamling og repræsentantskabsmøde. Her var ca. 120 mødt frem til en meget rolig generalforsamling. Direktør Mikkel Wesselhoff kunne give et overblik over de aktiviteter BLF havde afholdt i det forgangne år og han gennemgik også regnskaberne i både foreningen og fonden. Ingen af delene gav anledning til nogle spørgsmål.

Forinden havde den nye bestyrelsesformand Kim Rahbek Hansen aflagt sin beretning hvor der var fokus på de lokale styrkepositioner inden for industri, landbrug og fødevarer, bylivet og turisme, som i de kommende år skal skabe vækst og nye arbejdspladser på Lolland-Falster. Nøgleordet for fremgang er fællesskab og at ”vi” skal løfte i flok – og sammen. Kim kunne også fortælle at der pt. er 413 medlemmer i det største erhvervsnetværk på Lolland-Falster.

God læsning
Redaktionen

Læs også: Femern A/S igangsætter større anlægsarbejder på Femern-tunnelen

VIDEO REKLAME

 


Del denne historie: vælg platform

Go to Top