Revisor Update – maj 2018

Beierholm opruster

Virksomhedernes grundforudsætninger ændrer sig konstant og samtidig stiller lovgivningen større og større krav, i det hele taget ændrer samfundets orden sig sådan at det er nødvendigt for os at tilpasse de stigende og ændrede krav. Større kompetence – større specialisering er dagsordenen for at kunne imødekomme erhvervslivets efterspørgsel på Lolland-Falster. Vi tilpasser dels ved at ansætte nye medarbejdere, nogle af dem med for os nye kompetencer, og dels ved at omlægge vores ydelser til det kunderne og samfundet efterspørger.

Ud over at ansætte uddannet personale i det omfang der er muligt, ser vi store muligheder i selv at uddanne næste generation rådgivere, vi føler det er pligt at gøre det, men vi gør det også med største fornøjelse, idet vi så kan forme retning på ekspertisen, så det passer helt til vores forretning og til de krav der stilles til os som revisorer og rådgivere. Vi har inden for den seneste periode ansat i alt 6 nye medarbejdere i Nykøbing Falster, hvoraf de 4 er unge, som vi kalder det trainees.

Læs også: Historisk få tomme lagerlokaler

Persondata – hvorfor opruster vi?
”Big Data” – virksomhedernes opsamling af viden bl.a. om deres kunder, var bare for et år siden det helt store for virksomhederne, kendte man bare sine kunder godt nok gennem opsamling af data om dem, gennem websites, facebook osv., så kunne man tilbyde lige den vare den enkelte kunde netop gik og havde brug for, ofte før kunden selv var klar over det. Nu er det nærmest blevet småkriminelt i befolkningens øjne at opsamle viden om kunder, medarbejdere osv. og politikerne reagerer hastigt ved at indføre lovgivning imod dette – f.eks. persondataforordningen.

Facebook, instagram osv. – alle er på anklagebænken, med lovgivningen indfører politikerne regler for at sikre at kun nødvendig information om borgerne opsamles, gemmes og bruges. Vi har oprustet på det her område med ansættelse af Anne-Grethe Høegh, der som specialist rådgiver med praktisk hjælp til de af vores kunder, der har behov for det, og det har alle – om ikke andet skal alle virksomheder forholde sig til den nye lovgivning, EU Persondataforordningen, som træder i kraft den 25. maj 2018. Vi ser den praktiske i håndtering som det der nu er vigtigst, vi er ude hos kunderne – det er ikke nok bare at tale om det.

Loven er ens for alle – hermed hører ligheden op!  – alle regler rammer ikke alle virksomheder og virksomhederne er vidt forskellige. Vi oplever at omfanget og kompleksiteten i opgaverne varierer fra virksomhed til virksomhed. For de helt små virksomheder handler det i første omgang om at forholde sig til om virksomheden overhovedet behandler personoplysninger. Er det tilfældet er det ofte nogle få dokumenter man skal have styr på. Opgaven er ny men forholdsvis enkel. For andre er det en noget mere omfattende, og flere oplever at opgaven ikke kan uddelegeres til en enkelt medarbejder, men kræver et internt samarbejde og engagement på tværs af virksomheden. Generelt bliver virksomhederne dog overrasket over omfanget af det de skal have styr på.

Landbrugsrådgivning – hvorfor opruster vi
I branchen er der voldsom udvikling mod større brug og mod organisering i f.eks. selskabsform i forhold til det før almindelige selveje. Landbrugsvirksomhederne står for en stor dels vedkommende overfor generationsskifte, hvor bl.a. organisering og finansieringsmodeller til det er dagsordenen.

Læs også: Europas bedste luksushotel 2018!

I Nykøbing Falster har Beierholm en større afdeling, der beskæftiger sig med rådgivning til landbruget. Ud over bogføring og regnskabsudarbejdelse beskæftiger afdelingen sig med rådgivning om skat, generationsskifter, omstruktureringer samt økonomisk/finansiel rådgivning. Ud over vores skatteafdeling beskæftiger 10 personer i Nykøbing Falster sig med landbrug. Til forstærkning af bl.a. den afdeling har vi netop ansat Malene Lyngkjær Larsen, der er cand.merc.aud. og tidligere, ud over andre opgaver, har arbejdet med landbrugsrådgivning.

Erhvervsservice – hvorfor opruster vi
Virksomhedernes administrative rutiner – herunder bogføring mv. – digitaliseres i stort tempo. Virksomhederne skal selvfølgelig ikke se på det sker uden at foretage ændringer, uanset om opgaverne udføres af virksomhederne selv eller af os for dem. Både virksomhederne og vi arbejder med automatisk indlæsning af snart sagt alt til bogføringen, det sker gennem elektroniske overførsler og via scannede bilag fra computere, tablets og telefoner med meget mere.

Vi ser flere og flere virksomheder, der outsourcer administration helt eller delvis. Mange kunder vil egentlig gerne købe en pakke ”fix det”, sådan at al bogføring, rapportering om den økonomiske udvikling, samt grundlag for regnskabsudarbejdelser og skatteplanlægning udføres.  Vi har til vores afdeling for erhvervsservice netop ansat Christina Seiding Hellemann.

Videre udvikling og samfundets krav
Vi har i Nykøbing ressourcer på mange andre områder og rådgivere, der har speciale i f.eks. skolesektoren, forsyningsvirksomheder, sundhedssektoren for at nævne nogle af dem som vi forventer ændringer og udvikling i, for at de kan tilpasse sig samfundsudviklingen.

Vi forventer at fremtiden vil stille store og nye krav til virksomhederne og dermed stigende krav til os – større kompetence – større specialisering, vil være dagsordenen for rådgivning.

Kontakt: Henrik Roed Hansen, Partner Beierholm, mail: hrh@beierholm.dk

Læs også: Femern A/S igangsætter større anlægsarbejder på Femern-tunnelen


Del denne historie: vælg platform

Go to Top