Revisor update november 2017

Tjen mere på at udleje via AirBnB

Udlejning af værelser og lejligheder gennem AirBnB griber efterhånden meget om sig, og da regeringen har foreslået nye skatteregler, så er det er relevant at opsummere skatte- og momsreglerne.

Af statsautoriseret revisor Kristian Due Andersen, Aage Maagensen A/S

Regeringens forslag om at hæve fradraget fra 24.000 kr. til 36.000 kr. vil givetvis øge interesse for at udleje boliger eller værelser gennem portaler som AirBnB. Deleøkonomien er i hastig fremmarch, og flere og flere gør brug af tjenester som AirBnB, når de ved udlejning af deres hus, lejlighed, værelse eller sommerhus i kortere eller længere perioder ønsker at skabe en ekstra indtjening.

Læs også: Historisk få tomme lagerlokaler

Med regeringens udspil bliver der mulighed for en skattefri indtjening på yderligere 12.000 kr. om året, når udlejeren vel at mærke benytter en tjeneste, der indberetter de fulde indtægter til skattemyndighederne. Men hvordan er de aktuelle regler for beskatning og moms af denne udlejningsaktivitet? Det gennemgås kortfattet her:

Skattefradrag på 24.000 kr.
Indtægter fra udlejning af en privat helårsbolig til beboelse en del af indkomståret skal medregnes til den skattepligtige indkomst. Det gælder både udlejning af en ejerbolig, en andelsbolig eller en fremlejet lejlighed.

Ejere, der fremlejer hele boligen eller ét eller flere værelser, kan i indkomstopgørelsen vælge kun at medregne den del af bruttolejeindtægten, der overstiger 1 1/3 procent af ejendommens værdi, dog altid mindst 24.000 kr.

Indkomsten er kapitalindkomst, dvs. beskatning sker med mellem 28 og 43%.

Læs også: Europas bedste luksushotel 2018!

Moms på udlejningen
Udlejning af værelser – ét eller flere – i en periode af under 1 måned er momspligtig, uanset der er tale om ejerbolig, lejebolig eller andelsbolig.
Dette gælder dog kun, hvis det årlige momsgrundlag kommer til at overstige 50.000 kr.

Momsregistreringen – og dermed afregningen – skal ske så snart det er åbenbart, at momsgrundlaget vil komme til at overstige 50.000 kr. I princippet kan udlejeren ikke vente til grænsen rent faktisk er overskredet. Det skal også understreges, at det værtsgebyr, der betales til AirBnB, skal medregnes i momsgrundlaget.

Spørg revisor
Ovenstående er en generel, kort information om skat og moms på udlejning gennem portaler som AirBnB. Ønsker du professionel rådgivning på området, er det en god ide at kontakte din revisor.

Yderligere information
Statsautoriseret revisor Kristian Due Andersen, Aage Maagensen A/S, tlf. 54 70 61 50, e-mail: kda@aa-m.dk

Læs også: Femern A/S igangsætter større anlægsarbejder på Femern-tunnelen

Del denne historie: vælg platform

Go to Top