Rum og kunstværk er ét

Tekst & foto: Bjarne Winther
Tekst & foto: Bjarne Winther
Kunstner Bo Karbergs foretrukne rum er naturen. Skulptur og installation i det åbne rum udgør for ham en helhed. Et univers, hvor alle former for materialer i samspil med lys og vand er ligeværdige i kunstnerisk sammenhæng.  

Kunstneren Bo Karberg har værksted på det tidligere Gjorslev Savværk i Kippinge ved Store Heddinge. Her langt ude på Stevns ad de små veje, tæt op af skoven, ligger det gamle savværk, der trods synlig forladthed og forfald, alligevel har formået at bevare både værdighed og aristokratisk fremtoning. Der inde et sted i en af savværkets gamle bygninger har Bo karberg indrettet værksted, atelier og lager. Et metal- og glasværksted og bronzestøberi fordelt på 300 kvadratmeter og lagerplads på 400 kvadratmeter.

Bo Karbergs foretrukne rum er naturen. Skulptur og installation i det åbne rum udgør for ham en helhed. I det øjeblik man befinder sig på savværkets grund, omgivet af de nedslidte bygninger, melder tanken sig, at savværket i sig selv fremstår som en kunstnerisk installation i det åbne rum, en skulptur, og at Bo Karberg næppe kunne have fundet så inspirerende rammer for sit kunstneriske virke som netop her.

Det bekræfter han under vores samtale over en kop kaffe og et stykke wienerbrød, hvor vi sidder klinet op af brændeovnen i hans værksted i forsøg på at holde efterårskulden på afstand. ”Stedet og omgivelserne er perfekte for mig. Det svært som kunstner at finde et sted som her”, fastslår han. Selv om Bo Karberg har værksted og atelier på Stevns, tilhører han kunstnermiljøet på Lolland-Falster. Han bor i Nysted med sin hustru, Kerstin Gardner, som er praktiserende læge i byen.

Læs også: Historisk få tomme lagerlokaler

 
Erkendelsen åbnede op
Bo Karbergs værker er kendt af det kunstinteresserede publikum på Lolland-Falster. Han har udstillet på Lys over Lolland, Landart Lolland-Falster og i Reventlow Parken, samt udstillinger og udsmykninger flere steder i landsdelen og det øvrige Danmark, og han har arbejdet og udstillet i Frankrig, Belgien, Tyskland, Sverige, Estland og Sydkorea i år 2000, hvor han sammen med 21 kunstnere skabte en kulturpark for fred. Kunstnerne kom fra lande, der havde deltaget i det humanitære arbejde under Korea-krigen, hvor Danmark som bekendt bidrog med hospitalsskibet Jutlandia.

Kunsten kom sent ind i Bo Karbergs liv og lidt ved en tilfældighed. Han er oprindeligt uddannet postbud og var i en årrække landpost omkring Køge, indtil en kronisk rygsygdom sendte ham på livslang statspension. Han var på det tidspunkt midt i tredverne, det var naturligvis en ulykke for ham, men det blev ulykken, der åbnede hans øjne og sind for kunsten. Han begyndte at snitte træskulpturer, som han udstillede, og senere kom andre materialer til.

”En dag indså jeg, at alle materialer er ligeværdige i kunstnerisk sammenhæng og udtryk. Det gælder også vand, lys, lyd – ting, der bevæger sig. Ja, alt hvad vi er omgivet af og er en del af. Det var en erkendelse, der åbnede op for noget helt nyt hos mig. Fra den opdagelse fik jeg travlt”, siger han, og tilføjer: ”Hvis man åbner øjnene for det og er modtagelig, er det til stede overalt. Vi ser det ikke, vi glemmer det, fordi der konstant er så meget om ørene og øjnene på os”.

Læs også: Europas bedste luksushotel 2018!


Mødet med stedet
Med den erkendelse i forhold til kunstnerisk udtryk, stod verden åben for Bo Karberg. Naturen blev hans materiale, skulpturer og installationer anbragt i rum og det åbne land, anvendelse af lysvirkninger og spejlinger, film og musik. Bo Karbergs foretrukne rum er naturen. Han tænker og arbejder bedst stedsspecifikt.

”Jeg arbejder bedst, når der er en konkret anledning. Når jeg bliver spurgt, om jeg kan skabe et værk til et konkret sted, sættes en proces i gang. Så begynder jeg at tænke i muligheder. Det er i mødet med stedet og det omgivende rum, naturen, det at integrere i et rum, det stedsspecifikke kunstværk tager form”, fortæller han og nævner kunstværket ”Solhjulet”, opstillet i rundkørslen ved Give, som er inspireret af 5000 år gamle skrivehjul fra sen bondestenalder. Værket forener teknologi og videnskab med naturens skønhed.

Bo Karberg har ingen ambitioner om, at hans kunst skal ændre verdens gang. Han ønsker blot, at værkerne vil gøre indtryk, sætte noget i gang hos beskueren. ”Hvis mine værker skaber forundring, så er min mission som kunstner lykkedes”. Om sit arbejde siger Bo Karberg: ”Udfordringen er at gennemføre noget, som ikke findes i forvejen. Det er en stimulerende proces. Den er forfra hver eneste gang”.

Musikken er en inspirationskilde for ham. Johan Sebastian Bach er hans yndlingskomponist. Gennem hele livet har han spillet tværfløjte. Han spiller barokmusik på originale instrumenter. Han laver selv barokfløjter og har en fin samling af fløjter. Han musicerer med hustruen, der spiller orgel og piano, og kammermusik med svenske venner. Musikken fylder meget i hans liv. Musik og skulptur er i Bo Karbergs univers nært forbundne kunstarter. Musik er nonverbal kommunikation, hvilket er det samme som med skulpturer, mener han. ”Det er bare en anden måde at sige tingene på. Musik er form i bevægelse”.

Læs også: Femern A/S igangsætter større anlægsarbejder på Femern-tunnelen

Del denne historie: vælg platform

Go to Top