Sydøst Danmarks fremtidige transportcenter

Afkørsel 48 – Maribo Erhvervspark

Ny fleksibel og fremtidssikret erhvervspark er klar til at modtage nye virksomheder, eller eksisterende der ønsker at udvide deres lager, produktion mm. Den 3. juni kl. 12.00 blev den nye adgangsvej til det kommende erhvervsområde i lysreguleringen ved afkørsel 48 indviet. Borgmester Holger Schou Rasmussen klippede snoren over til første af i alt fire etaper.


Området udvikles over fire etaper

Første etape udgør 21,7 hektar, af de i alt 88 hektar, der er øremærket erhvervsområdet. På de første ca. 22 hektar kan byggegrundene tilpasses virksomhedernes størrelse og kan opdeles eller sammenmatrikuleres efter behov. Parcellerne er byggemodnet og fremtidssikret. Der er kloakeret samt sørget for el og vand. Der er klimasikret mod 100-års hændelser, og arkæologerne har allerede været området igennem.

Erhvervsområdet henvender sig til transporttunge erhverv og tilhørende erhverv, og er delt op i fleksible parceller, som bindes sammen af en let tilgængeligt vejnet, og som med bassiner til klimatilpasning og grønne områder skaber en rekreativ sammenhæng med Maribo. Lolland Kommunes position som en af de kommuner, der er længst fremme i forhold til grøn omstilling og vedvarende energi går igen i Maribo Erhvervspark.

Læs også: Historisk få tomme lagerlokaler

Porten til Centraleuropa
Det er heller ikke noget tilfælde, at alle vejene i den nye Maribo Erhvervspark navngives efter europæiske hovedfærdselsårer og skal starte med ”Europavej”. ”For tættere på byggeriet af den kommende Femern-forbindelse end den nye erhvervspark, der åbner i sensommeren 2019, kommer du ikke”, forklarer Sektorchef for Service og Bygninger Lars Gram og fortsætter: ”Etape 1 er med sine klimavenlige løsninger, grøn energi, høj sikkerhed, fleksible og skalérbare erhvervsgrunde, klar til at virksomhederne kan flytte ind”.

Man har prøvet at tænke nyt i forhold til et erhvervsområde, og derfor er der tænkt mange nye tanker, så som rekreativt område, sti systemer, by nært miljø, og fyldt med grøn teknologi. Hele området rummer i alt 25 storparceller med størrelser fra ca. 14.000 m2 til ca. 32.000 m2.

”Storparcellerne kan opdeles i flere parceller ved at tilføre ekstra stikveje. Hver enkelt storparcel, kan således deles op i 1-4 parceller alt efter størrelse og behov. Ligeledes kan storparcellerne sammen matrikuleres ved behov for større grunde. Det giver kunderne en meget fleksibel udstykning, som kan ændres efter behov”, forklarer Lars Gram.


Strategisk perfekt beliggenhed

“Indvielsen af det nye vejanlæg er kulminationen på et stort ønske fra Lolland Kommunes side igennem de sidste år, da det er helt nødvendigt for trafikafviklingen”, siger Holger Schou Rasmussen og pointerer: ”Erhvervsparken er med placeringen ved Vestre Landevej koblet på rute 9 til Fyn og Jylland. Der er kun 1,5 time til København af Syd motorvejen, og så bliver virksomhederne nabo til Femern-projektet. Et byggeri der de næste 10 år er Danmarkshistoriens største anlægsprojekt, og som når tunnellen står færdig vil placere Maribo Erhvervspark midt på hovedfærdselsåren mellem Skandinavien og Centraleuropa. I et ‘Hammerslag’ for erhvervsparker må vi være helt oppe omkring 10-tallet i beliggenhed”.

Læs også: Europas bedste luksushotel 2018!

Borgmesterens begejstring støttes til fulde af sektorchef Lars Gram, der mener at muligheden for at få større internationale virksomheder til området er både gode og store. ”Der bliver holdt øje med vores område og vi har forespørgsler fra alle mulige størrelser og typer af virksomheder, fordi de i første omgang gerne vil være en del af Femern byggeriet, men de har også givet udtryk for, at der også efter tunnelen er bygget, er et kæmpe potentiale i området, da det er indgangen til Skandinavien/Europa og vil være et knudepunkt for den tunge trafik i fremtiden”.

Lars Gram er overbevidst om at området på sigt vil skabe flere bosætninger på Sydhavsøerne. ”Kommer virksomhederne, så kommer der arbejdspladser og så flytter folk gerne til området. Det giver ”Ringe i Vandet” og er med til at gøre Lolland Kommune særdeles attraktiv i fremtiden”, slår Lars Gram fast.

Faktorer der underbygger potentialet
Prissætningen er i den lave ende, når man sammenligner med andre erhvervsområder. Masser af grønt beplantet og rekreative arealer omgiver Erhvervsparken. Kommunal service, så virksomhederne ikke skal tænke på snerydning mm. Der er lagt strøm og vand klar. ”Det er næsten kun at sætte stikket i til kaffemaskinen og pc’eren – tættere på plug n’play kan man ikke komme”, siger en fortrøstningsfuld sektorchef Lars Gram.

Der er udlagt et område til serviceerhverv, hvor der er taget højde for repræsentative og transportmæssige behov. Det kunne være Fastfood, Vaskehal, Hotel, Bilværksted, ja mulighederne er mange. Der bliver sat en 20 m høj pylon op ud til motorvejen der kan synliggøre erhvervsparken og de virksomheder der holder til der.


Er der krav om hvilke virksomheder der må og kan bygge på erhvervsarealet?
”Nej, vi stiller ikke krav på den måde, men selvfølgelig skal lokalplanen og al lovgivning overholdes, og vi har da også nogle ønsker. Det ville da være fantastisk, hvis vi fik nogle grønne virksomheder ind, der havde en Clean Tech profil. Men vi vil ikke stille krav om at de skal være det. Det vigtigste er, at vi får gang i området og derved også øger muligheden for at der kommer nye borgere til området”, lyder svaret fra Lars Gram.

Mads Stærk hos Business Lolland-Falster fortæller at der er en pæn forespørgsel på grundende, og der er virksomheder der er langt i processen. Men han vil selvfølgelig ikke offentliggøre noget, før underskriften er på kontrakten. Men Mads forventer at de to første allerede er på plads her i 2019.

Der kan læses mere om erhvervsparken på www.mariboerhvervspark.dk  ligesom interesserede er velkomne til at kontakte forretningschef Mads Stærk hos kommunens erhvervsorganisation, Business Lolland-Falster, for yderligere oplysninger om grunde, priser m.v.

Mads Stærk kan kontaktes på telefon 2324 4521og mst@businesslf.dk 

Læs også: Femern A/S igangsætter større anlægsarbejder på Femern-tunnelen


Del denne historie: vælg platform

Go to Top